zaterdag 22 maart 2014

Wat is het belangrijkste voor jou?22 maart, het is net lente en Fred is jarig vandaag. Meteen als ik uit bed kom beginnen de what's appjes, smsjes en chatberichten binnen te komen. Gezellig zo vroeg in de morgen online koffie drinken met vrienden!
Als iedereen aan zijn eigen dag gaat beginnen neem ik nog een koffie en lees een hoofdstuk in de NIV.

Jeremia 1. Wat een prachtig stuk. God en de mens, partners. 'The word of God came to him'
'Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart'
Alleen deze woorden raken me al. Gesproken door God tegen Jeremia. Before I, God .
God vormde hem. God zette hem apart, en volgens mij geldt dat ook voor ons.
God vormde mij, God vormde jou. God zette mij apart, God zette jou apart. God heeft een taak en bedoeling voor jou en mij, voor iedereen en die taak en bedoeling weet Hij al nog voor we geboren worden. Hij heeft ons er speciaal voor gemaakt, dus niemand heeft het recht te zeggen: ' mijn woord moet je gehoorzamen'.
God vertelt Jeremia ook welke taak Hij voor hem heeft: 'I appointed you as a prophet to the nations'
Hoe duidelijk kan het zijn: 'Ik heb je gemaakt met een doel en dat doel is; Mijn spreekbuis zijn'

Jeremia zegt vervolgens tegen God dat hij deze taak niet aankan, dat hij er niet de capaciteit voor heeft: 'I am only a child' zegt hij. En God zegt:'Zeg dat niet!'
"do not say 'I am only a child'. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them for I am with you and will rescue you" declares the Lord.
Het valt me op hoe vaak God in Zijn woord zegt: 'Wees niet bang voor....(vul maar in).'  want  'Ik ben bij je en zal je redden'
Declare is niet zomaar zeggen zoals de Nederlandse Bijbel zegt. De Nederlandse taal heeft vaak minder krachtige woorden. In declare zit veel meer kracht dan in zeggen of verklaren.

Declare: to make known officially
               to state authoritatively
               to make manifest
               to make a full statement

Dat is wat God doet, Hij verklaart officieel en met autoriteit dat we niet bang hoeven zijn te doen waartoe Hij ons voorbestemd heeft, want Hij is bij ons en redt ons. Dat is Zijn 'full statement'.

vers 9 " Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me: ' Now I have put My words in your mouth. See today I appointed you to.....'

Super vind ik dit. God maakt je met een doel en dan rust Hij je toe met Zijn mogelijkheden.

Hoezo zouden we bang zijn? Hoezo zouden we ons laten intimideren, manipuleren, tegen laten houden door wie of wat dan ook?

17 "Get yourself ready! Stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them"
19 "They will fight against you but will not overcome you for I am with you and I will rescue you" declares the Lord.

Naar wie besluiten we te luisteren, naar God of een mens?
Wiens wil besluiten we te doen, van God of een mens?
Gaan we het doel wat God voor ons heeft en waar Hij ons Zijn mogelijkheden voor gaf bereiken of besluiten we, vaak uit angst, het doel wat een mens met ons heeft na te streven?

Het raakt me zo dat God zegt: 'nog vóór Ik je vormde kende Ik je'
en 'nog vóór je geboren werd zette Ik je al apart'

'Do not be afraid, for I am with you and I will rescue you'
So
'Get yourself ready! Stand up and say whatever I command you'
Dit zegt Hij tegen Jeremia die Hij voorbestemd had Zijn profeet te zijn en hem dus toerustte met Zijn Woord. Wij kunnen het woordje 'say' vervangen door datgene waarmee God ons heeft toegerust.

'Maak jezelf klaar! Sta op en doe waartoe God je gemaakt heeft.'
Hij is bij je!
Wat is het belangrijkste voor jou?