maandag 29 oktober 2012

NO EXCUSES


Mattheus 19

Wat me opvalt bij Jezus is dat Hij altijd de officiële schrift aanhoud. Het originele plan van God. In dit stukje vragen de schriftgeleerden aan Hem of een man om een willekeurige reden van zijn vrouw mag scheiden, en Jezus antwoord: ‘Heb je het niet gelezen? Dat in het begin God de mens schiep als man en vrouw en zei: om deze reden zal een man zijn vader en moeder verlaten en verenigd worden met zijn vrouw, en de twee zullen één vlees worden. Ze zijn niet langer twee, maar éé. Daarom wat God verenigd heeft zal de mens niet scheiden.’

‘ Waarom dan’ vragen de schriftgeleerden ‘gaf Mozes een vrijbrief om te scheiden?’

En Jezus geeft de reden die volgens mij voor ons vandaag ook vaak geldt: ‘Because your hearts were hard‘  Ze wilden liever doen wat hun eigen vlees wil dan dat ze Gods wil toepasten en dan liefst ook nog met Gods goedkeuring.

En dat herken ik wel. God is in Zijn Woord over bijna alles heel erg duidelijk. Toch bidden wij vaak om achter Gods wil te komen. Waarom? Want eerlijk gezegd staat Zijn Wil in Zijn Woord.
Maar ik denk dat Zijn Wil vaak nogal afwijkt van onze wil en dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om onze wil Zijn Wil te laten worden.
Er staan zoveel teksten in de Bijbel dat er vast wel één te vinden is die in ons straatje te pas komt en dan is het toch mooi Gods Wil en kunnen we met een gerust hart onze zin doen.

Jezus doet dit niet. Jezus blijft bij Gods originele plan. Jezus blijft bij: ‘Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede’  Jezus blijft bij wat er geschreven staat, zonder P.S. 
Hij stelt de vraag: ‘Heb je het niet gelezen?’
Ze weten het heus wel, het zijn immers schriftgeleerden. Schriftgeleerden die de Schrift aanpassen aan hun eigen behoeften.
‘Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis, en dat is uw schuld priesters!’

Gelukkig is Gods Woord in deze tijd toegankelijk voor ons allemaal, wij hebben geen schriftgeleerden nodig om ons Gods Wil te vertellen maar kunnen zelf lezen en God zelf vragen tot ons te spreken door Zijn Woord.

De kunst is Zijn Wil te laten geschieden, ook als deze afwijkt van onze wil.

De rijke jonge man in Mattheus 19 vraagt aan Jezus: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? 
en Jezus zegt: If you want to enter Life; obey the commandments 

Met andere woorden: Laat Gods Wil geschieden.
en dan zul je Leven, nu, het Goddelijk leven, wat oorspronkelijk altijd al Gods plan met ons was.

zaterdag 27 oktober 2012

BIJ GOD HOEF JE NIET TE LIJNEN

John 6 AMPL
9 There is a little boy here, who has (with him) five barley loaves, and two small fish: but what are they among so many people?

Dit doet me denken aan de gedachte die wij waarschijnlijk regelmatig hebben: ‘Wat kan ik nou als eenling doen?’

Als je (bijna) als enige een andere gedachte hebt tussen zoveel andere mensen.
Als je (bijna) als enige denkt de oplossing te hebben voor een probleem of een nood.
Wat moet je, als (bijna) enige? Hoe moet je het aanpakken? Kun je er wel wat aan doen of is het gewoon onbegonnen werk als (bijna) enige en zie je er maar vanaf, ‘dat lukt me nooit, ik doe maar niks.’?

He took the loaves.......gave thanks.......and distributed’

Het voorbeeld wat Jezus geeft:
Hij nam wat er was, dankte ervoor en begon uit te delen.

En wat bleek? Het bleek meer dan voldoende te zijn. Datgene wat verspreid werd onder de massa vermenigvuldigde en er bleef zoveel over dat er voldoende was om mee verder te werken.
‘Gather up tnow he fragments, so that nothing may be lost and wasted’

Het gaat hier over voeding. God zegt eerder in Zijn Woord dat elk woord van Hem voeding is. Daarom denk ik dat zelfs al zijn we de (bijna) enige zijn die Gods Woord in een bepaalde situatie kennen het kracht heeft als we het spreken. Als we Gods Woord verspreiden daar waar een tekort is, daar waar mensen honger hebben en voeding nodig hebben zal het zijn werk doen. En degenen die het horen en tot zich nemen zullen er zo enthousiast over zijn dat het zelfs vermenigvuldigt wordt en er ‘manden’ vol overblijven om verder uit te delen.

Neem wat je hebt, neem de kennis van Gods Woord die jij hebt, dank God ervoor en deel het gerust uit aan mensen die voeding nodig hebben. Hun honger zal gestild worden en er zal altijd voldoende zijn om uit te delen. Het Woord van God wat in je leeft zal nooit te weinig zijn.

woensdag 24 oktober 2012

'NAASTE' GEDRAG

Onrustig geslapen. Wakker worden en meteen weten: 'Er is iets ergs'. Een nieuwe dag begint.


Vanmorgen las ik het verhaal in Lukas 10:30-38 over je naaste, en de vraag wie dan je naaste is. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Alle personen die in het verhaal voorkomen hebben te maken met hun naaste, alleen is er maar één die zich gedraagt als naaste zoals God naaste bedoelde.
Er is er maar één die begrijpt wat een naaste is en er ook naar handelt.
Alle personages uit de gelijkenis staan voor karakters die er door alle eeuwen heen waren en die er nog steeds zijn.

Je zou de gelijkenis ook nu nog kunnen vertellen in een modernere versie.
Iedereen kent wel voorbeelden uit zijn eigen leven, waarin je de ‘overvallen man’ was of het gedrag hebt ervaren van de Priester, de tempel assistent, de Samaritaan of de de herbergier, of hen misschien zelf geweest zijn.

Ik denk dat ieder van ons weleens misbruikt is en berooid achtergelaten. Iedereen heeft denk ik weleens te maken gehad met een ‘naaste’ die van je nam wat hij nodig had en je vervolgens dumpte.
Iedereen heeft denk ik weleens hulp nodig gehad en is tot de conclusie moeten komen dat je het niet kreeg van degene van wie je het het meest verwachtte: de ‘priester’ of de ‘tempelbewaarder’, degenen die pretenderen altijd voor je klaar te staan.
Iedereen heeft denk ik weleens ervaren dat men je pijn of je probleem heus wel zag maar net deed alsof ze het niet zagen. Te druk...teveel moeite....teveel kosten....
Blik op oneindig en gewoon doorlopen.
Maar iedereen is misschien ook weleens verrast geweest door de ‘Samaritaan’ die je nood zag en het daar niet bij liet maar alles deed wat nodig was om je te helpen, zelfs financieel. En ook kent iedereen wel de ‘herbergier’ degenen die wel helpen, maar alleen als het henzelf ook nog wat oplevert. Helpen, oké, maar wel betalen!

En, als we eerlijk zijn, hebben we misschien zelf ook weleens in de schoenen gestaan van deze personages. Misschien zijn wij ook weleens de ‘bandiet’ geweest en hebben we misbruik gemaakt van een ander. Misschien hebben wij het ook weleens veel te druk om de ander, die duidelijk hulp nodig heeft, te helpen. Misschien hebben we er gewoon geen zin in en is het veel makkelijker om net te doen alsof we het niet zien en gewoon door te lopen. Al die moeite, en wie weet misschien kost het je ook nog geld! Nee veel makkelijker om het gewoon te negeren en er met een omweg omheen te lopen. Of misschien hebben we weleens nog brood gezien in de nood van een ander: ‘de één z’n dood is de ander z’n brood’. En we zijn vast ook weleens de ‘Barmhartige Samaritaan’ geweest en hebben we gedaan wat we konden om de ander te helpen.

Als je de gelijkenis leest heb je vrijwel meteen een oordeel over alle personages, en ik denk dat voor de meesten van ons geldt dat er maar twee goed vanaf komen: de overvallen man, met wie we waarschijnlijk medelijden hebben en dan vooral de barmhartige Samaritaan en voor de rest hebben we waarschijnlijk alleen maar minachting.
De vraag is dan dus: wie willen we zijn, en wie zijn we daadwerkelijk?

De gelijkenis begon met een vraag van een ‘expert in religious law’: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’
Jezus antwoord was simpel: Heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je krachten met heel je verstand, en je naaste als jezelf.
Doe dat en je zult leven.

Er is dus eigenlijk maar één excuus om je te gedragen als overvaller, priester, tempelbediende of herbergier en dat is als je jezelf ook zo zou behandelen.

maandag 22 oktober 2012

GONNA MISS YOU LIKE CRAZY


Steeds heb ik er God om gebeden, dat het op deze manier zou gaan, dat ik op een gegeven morgen beneden zou komen en dat hij dan dood zou zijn, Buster.
En vanmorgen was dat dan zo. Hij is gewoon zomaar ingeslapen. Wat een prachtige dood, en ik ben God zò dankbaar dat niet wij de keuze hebben moeten maken.

Heb verder even geen zin in een blog vandaag.
Buster was ruim dertien jaar deel van ons gezin en Fred’s beste vriend zoals hij altijd zei.
Hij heeft een fantastisch leven gehad, een heel erg lang leven voor een Engelse Bull.
Dus we zijn eigenlijk alleen maar dankbaar voor de hond die hij altijd geweest is en de liefde die hij ons altijd gegeven heeft en we zullen hem super missen.

zondag 21 oktober 2012

LOVE LIFEVoordat je geboren werd, zag God je al, en Hij heeft je gezegend met talenten die speciaal voor jou zijn, die jou uniek maken. Hij heeft je ideeën en creativiteit gegeven en gebieden waarin je uit kunt blinken.
Waarom hebben zoveel mensen dan zo’n onvoldaan gevoel over hun leven, hebben ze een baan waarvan ze niet echt genieten maar gaan ze alleen maar werken om geld te verdienen? Waarom blijven ze werk doen wat ze zelfs niet eens een beetje leuk vinden?
Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Ze volgen niet de dromen en verlangens die God in hun hart legde. Als we niet het doel wat God voor ons had navolgen zullen we ons van binnen altijd gespannen en ontevreden voelen. En dat gaat niet weg, ook niet met de tijd, het gevoel blijft zolang als we leven. Is dat niet triest?  Stel je voor dat je dalijk aan het eind van je leven bent gekomen en je tot de conclusie moet komen dat je nooit werkelijk bent geworden waartoe God je bestemd had, dat je nooit echt hebt geLeefd, maar dat je slechts hebt bestaan. Je was er gewoon, elke dag en leefde zoals de dag kwam, en je talenten? Die lagen ergens diep in je begraven en waren in een diepe slaap.....

Eén van de grootste redenen waarom mensen ongelukkig en ontevreden zijn is omdat ze niet hun dromen en verlangens vervullen. God gaf ons dromen en verlangens en talenten, maar we zullen er zelf mee aan de slag moeten. 
Ik schrijf dit omdat ik er vandaag aan terug moest denken hoe ik me vroeger voelde, jaren geleden, voordat ik met Fred getrouwd was. Juist: ongelukkig en ontevreden. Ik had het gevoel altijd in een wachtkamer te zitten. Ik leefde m’n leven en wachtte. Waarop? Op de dag dat iemand m’n dromen waar zou maken? Op de dag dat God m’n dromen waar zou maken? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik me op een dag realiseerde dat dat niet ging gebeuren en dat ik zelf stappen zou moeten ondernemen richting mijn dromen.

Ons doel zou moeten zijn onze talenten ten volle te gebruiken en ons leven ten volle te leven. Het is zo gaaf toe te geven aan wat je hart je zegt en je dromen te volgen want het is God die ze je gaf. We zouden enthousiast moeten zijn over wat we doen, we zouden passie moeten hebben voor wat we doen, we zouden moeten genieten van wat we doen.(Op een enkele baaldag na) Want dat was Gods plan, altijd al, van begin af aan.

Ik ben blij dat ik Gods Woord heb leren kennen, en ik ben blij dat ik de waarheid ervan elke dag weer mag ervaren en ik ben dankbaar dat ik een man heb die me altijd stimuleert het toe te passen!

zaterdag 20 oktober 2012

BELIEVE IT OR NOT
Eén van de grootste redenen waarom ik dit blog schrijf is omdat ik iedereen de positieve dingen van Gods Woord wil laten zien. Ik weet heus wel dat er hele vervelende dingen gebeuren in de wereld en dat iedereen tijden meemaakt dat hij in de put zit of het misschien zelfs helemaal niet meer ziet zitten. Ik weet dat iedereen zich soms ellendig en afgewezen en down kan voelen en zich misschien afvraagt: ‘Wat heeft het allemaal voor zin?’ Dat heb ik zelf ook allemaal meegemaakt en zal het ongetwijfeld nog weleens meemaken, maar juist daarom schrijf ik dit blog zoals ik het schrijf. Uit eigen ervaring weet ik dat het enige wat helpt in zulke perioden Gods liefde is en Zijn positieve woorden, Zijn hoop en Zijn beloften.
Ik ben ervan overtuigd dat je oogst wat je zaait en gebeurt zo je gelooft en daarom kies ik ervoor om altijd te focussen op de positieve dingen van Gods Woord.

Dennis zegt bijvoorbeeld tegen me: ‘Mam, ooit word ik misschien nog weleens gelukkig’
Maar God wil niet dat we ooit gelukkig zijn, Hij wil dat we nu gelukkig zijn. Hij wil dat we een stukje hemel op aarde ervaren. Eén van de redenen waarom Jezus kwam was om Leven te geven in overvloed. Een leven waarin we gelukkig kunnen zijn en onze dromen kunnen verwezenlijken. En hoe we dat kunnen doen? Door ons te blijven realiseren dat Jezus in ons woont: Jezus kracht is in ons.

In de Bijbel staat dat Jezus ons bevrijd heeft van de vloek van de wet. Dat wil zeggen van zonden, vergissingen, verkeerde keuzen, angst, zorgen, ongezonde relaties en slechte gewoonten. We zijn hier al van bevrijd! Maar als we ervoor kiezen hier geen gebruik van te maken en onze woorden, gedachten en gewoonten hierop af te stemmen maar te blijven leven alsof Jezus dit niet voor ons op Zich genomen heeft, dan hebben we er ook niks aan.
Vaak gaan we zitten wachten tot God iets boven natuurlijks in ons leven doet, maar dat heeft Hij al lang gedaan. Wij moeten opstaan, wij hebben de autoriteit gekregen om te zeggen: ‘Ik heb recht op alles wat God me beloofd heeft, ik heb recht op dat Leven in overvloed waarvoor Jezus is gekomen, en ik ga het leven ook!’

Het is misschien onvoorstelbaar maar Jezus zelf zei toen Hij naar onze Vader ging dat Zijn kracht in ons allemaal zou komen en dat we dezelfde dingen  zouden doen als Hij, en meer.....

vrijdag 19 oktober 2012

WE'RE ROYALS


Wij zijn kinderen van God en daarom alleen al zouden we moeten stoppen te focussen op onze zwakheden en dingen die we denken niet te kunnen bereiken. We moeten veel groter gaan denken, niet in onze mogelijkheden maar in Gods mogelijkheden.
God had ons al gepland lang voordat we geboren werden. We zijn heel erg waardevol en we zijn bijzonder.

Misschien heb je je nooit gerealiseerd hoe waardevol je bent. Misschien heb je je nooit gerealiseerd welke prijs God voor je betaald heeft. In 1 Korintiërs staat dat we gekocht zijn voor een hoge prijs. God gaf het allerbeste wat Hij had voor jou, Zijn enige Zoon.
Dus laten we vooral niet denken dat we geen waarde hebben en geen toekomst.

Het maakt niet uit hoe je situatie nu is. Je hebt ongetwijfeld, zoals iedereen, fouten gemaakt en misschien heb je al talloze keren iets geprobeerd en is het even zo vaak mislukt, maar dat verandert niet je waarde die je voor God hebt.
Je bent hier niet zomaar per ongeluk. God heeft een plan en een doel voor je leven. Hij heeft een opdracht voor ons allemaal.

Vaak schrijft de maatschappij iemand af als hij of zij faalt of slechte keuzen maakt, maar zo is God niet. God weet en ziet wat Hij in je gelegd heeft. Hij kent je mogelijkheden en weet waar je toe in staat bent. Hij heeft je gemaakt en Hij weet wat je kan.
Hij heeft je toegerust met alles wat je nodig hebt om te slagen. 
Bedenk dat als je ‘s morgens wakker wordt. Zeg tegen jezelf wat God over je zegt:
‘Ik heb het talent wat ik nodig heb om mijn doel te bereiken’ ‘Ik ben intelligent en succesvol en een overwinnaar’ want dat zijn de dingen die God ons gegeven heeft.

donderdag 18 oktober 2012

KEEP GOING


Ik ben iemand die altijd uitdaging nodig heeft in mijn leven. Ik wil passie in mijn leven en daar wil ik dan ook voor gaan. Ik kan super enthousiast zijn over de dromen die ik in mijn hart heb en me er vol overgave op storten. Dat maakt me blij en dat maakt dat ik me levend voel. Wat ik dan ook het aller vervelendst vind zijn mensen die me gaan vragen of het nou wel zo verstandig is wat ik doe, of waarom ik denk dat het zou lukken en of ik er toch niet beter nog eens over na kan denken. Want of ik het nou wil of niet deze woorden hebben toch invloed en ze roven toch iets van m’n overtuiging en enthousiasme, ook al is dat vaak maar even.

Onze mogelijkheden worden niet bepaald door andere mensen. Wat zij over je zeggen of van je denken verandert niets aan wat God in ons gelegd heeft. Het verandert ook niets aan het plan wat God met je heeft. God vraagt er niet naar wat anderen daarvan vinden. Het is Zijn plan en Hij heeft je alles gegeven wat ervoor nodig is dat plan ten uitvoer te brengen.
God zal je nooit een droom in je hart geven en dan vervolgens niet de mogelijkheden deze werkelijkheid te laten worden. Je droom en je mogelijkheden zijn een perfecte match.

God legde in ieder van ons iets waardevols, iets unieks. In ieder van ons legde Hij iets waar we in uit kunnen blinken. En of we dat ook werkelijk gaan doen is aan ons. We kunnen genoegen nemen met een middelmatig, alledaags leven wat uiteindelijk vaak saai wordt en een sleur, een ‘het is nou eenmaal zo’ leven. Of we kunnen ervoor kiezen onszelf   eraan te herinneren dat God iets speciaals in ons gelegd heeft, dat Hij ons mogelijkheden gegeven heeft voor een leven in overvloed, een leven waarin we onze dromen waar kunnen maken.

Zet een stap in de toekomst die God voor je gepland heeft. 
Je hebt de gaven, de talenten en de droom, laat niets je ervan weerhouden Gods beloften waarheid te zien worden in je leven.

woensdag 17 oktober 2012

GOD HEEFT GEEN EMMER NODIGIn Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij een waterput en Hij vroeg haar om wat water. De vrouw was heel verbaasd want in die tijd wilden Joden niets te maken hebben Samaritanen en ze vroeg aan Jezus: Hoe kunt U mij om drinken vragen?
Jezus zei: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hèm erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.
De vrouw dacht dat Jezus het over echt water had en ze zei: U hebt geen emmer en de put is diep- waar wilt U dan levend water vandaan halen?

Ik vraag me af hoe vaak God tegen ons zegt dat Hij ons iets geweldigs wil geven en hoe vaak wij het niet zien omdat we kijken naar het natuurlijke en naar wat er niet is, in plaats van naar Gods onbeperkte mogelijkheden.
God biedt ons hetzelfde aan als de Sameritaanse vrouw. En Hij kan zoveel meer voor ons doen dan wij ons vaak realiseren. Als wij maar naar Hem kijken in plaats van naar het natuurlijke. Als God ons een droom in ons hart geeft lijkt deze nu misschien onmogelijk maar het geheim zit hem erin over het ‘nu’ heen te kijken naar het eind doel.

Want waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Denk maar eens terug aan vroeger, aan de gymlessen op de lagere school, toen je voor het eerst over de evenwichtsbalk moest lopen. Ik herinner me nog hoe ik daar aan het begin van die dunne balk stond te balanceren en dacht: ‘Ik red het nooit tot aan die andere kant’. En inderdaad als je naar je voeten bleef kijken of naar de grond dan viel je eraf. Zelfs als je het redde tot de helft en je keek dan even achterom begon je te wankelen en negen van de tien keer lukte het je niet te blijven staan. De enige manier om het goed te doen was je ogen te richten op het eind van de balk en je door niets te laten afleiden. Focussen op het eind en lopen, want waar je naar kijkt daar ga je naartoe.

Ditzelfde principe geldt voor je leven: kijk altijd naar waar je naartoe wilt en laat je niet afleiden.
Sommige mensen kijken altijd achterom en focussen op het verleden, anderen lopen met hun hoofd naar beneden, hebben zelfmedelijden en klagen dat het leven niet eerlijk is. Maar als je vooruit wilt in het leven moet je vooruit kijken naar waar je naartoe wilt. Kijk niet naar waar je staat maar houd je ogen gericht op de droom die God in je hart gaf.
Wij hebben geen God van stilstand of achteruitgang, wij hebben een God van vooruitgang en Hijzelf gaat voor ons uit. 

dinsdag 16 oktober 2012

DURF JIJ VOL GAS?God legde in ieder van ons enorm veel potentie. Hij gaf ons dromen en verlangens en de mogelijkheid deze waarheid te maken.  Dat we dat vaak niet doen ligt niet aan de potentie die in ons zit maar veel meer aan het feit dat wij deze potentie niet gebruiken.
Ik las hier een hele mooie en duidelijke uitleg over:

Een directeur van een bedrijf ging samen met een medewerker naar beurs in Duitsland. Heel gaaf want in Duitsland zijn er hele stukken autobahn waar je zo hard mag rijden als je wilt. Eindelijk kon de directeur zijn Porsche een uitproberen en hij trapte het gaspedaal goed in: 160, 170, 180, hij voelde zich de koning te rijk zoals hij alle auto’s voorbij zoefde. Even later zag hij in zijn spiegel eenzelfde Porsche als hij reed aan komen scheuren en voor hij er erg in had zoefde de Porsche hem voorbij met een snelheid alsof hij stilstond. Deze Porsche reed minstens 220.
Zijn medepassagier begon te lachen en zei: ‘ Jij rijdt dus lang niet zo hard als deze auto kan, je rijdt zo hard als je durft’
De Porsche van de directeur had nog zoveel meer power in zich. Hij kon ook makkelijk 220, daar was hij voor gemaakt. Hoe hard de directeur reed had niets te maken met hoe hard de auto werkelijk kon. Met andere woorden, de topsnelheid van de auto werd niet minder omdat de bestuurder besloot er geen gebruik van te maken. En al had de auto het vermogen harder te rijden, zolang de bestuurder er geen gebruik van maakte ging de auto niet harder.

Zo is dat ook met ons. God, onze Maker, stopte in ons ook enorm veel potentie.
Deze potentie wordt niet minder als we deze niet gebruiken. Maar zolang we de potentie die in ons zit niet gebruiken heeft deze ook geen invloed op ons leven en onze toekomst. Niets doet onze potentie afnemen, niet ons verleden, niet hoe mensen ons behandelen en niet hoe er over ons gepraat wordt. Onze potentie is in ons gelegd door God toen hij ons schiep en die blijft zoals God hem gaf  maar we hebben er pas wat aan als we er gebruik van maken.
We hebben de mogelijkheid en de kracht in ons. 
De vraag is echter: ‘Hoe diep durf jij het gaspedaal in te trappen?’

maandag 15 oktober 2012

FEEDING WOLVESVandaag zag ik een preek van Joel Osteen waarin hij een verhaal vertelde over een oude Indiaan die zijn kleinzoon enkele wijze levenslessen vertelde: ‘Zoon in elk mens vindt er een strijd plaats tussen twee vechtende wolven. Eén wolf is slecht. Hij is kwaad, jaloers, onvergevings gezind, trots en lui. De andere wolf is goed. Hij zit vol liefde, is aardig, nederig en heeft zichzelf onder controle. Deze twee wolven zijn constant met elkaar aan het vechten’ zei de grootvader. En de jongen vroeg: ‘Welke wolf wint opa?’ en de opa antwoordde: ‘ Degene die je te eten geeft’.

Als je boosheid, ongeduld, een laag zelfbeeld of andere negatieve karaktereigenschappen te eten geeft worden ze sterker. Als je bijvoorbeeld altijd over iemand klaagt of kwaadspreekt voelt dat ironisch genoeg een soort bevrijdend. Het voelt goed als je deze negatieve gevoelens voedt. Maar de wolf die we voeden zal altijd weer meer te eten willen. En is dat echt wat je wilt? Wil je je negatieve gevoelens echt steeds sterker laten worden? Of wil je ze eigenlijk uithongeren en een positief leven leiden? 
Als je vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelf discipline voeding gaat geven zul je deze karaktereigenschappen zien groeien en sterker zien worden.

We kunnen besluiten  altijd de beste keuze te maken en God te danken voor de goede dingen in plaats van te klagen over de slechte dingen. Realiseer je dat je het niet doet om mensen te pleasen maar God. En door goede keuzes te maken ontwikkelen we goede gewoontes. Onze gewoontes bepalen voor 90% ons gedrag en dus ons leven.

De vraag is dus: 'Hoe willen we ons leven leiden?''
We hoeven niet persé de wolf die het hardste huilt te voeren.

zondag 14 oktober 2012

STA EENS WAT VAKER STIL


Vaak als Jezus onderweg is vallen mensen Hem op, Hij ziet mensen, iemand die blind is, iemand die in een boom zit, Hij voelt een vrouw Zijn mantel aanraken. Het valt Hem op en Hij staat erbij stil. Hij heeft er erg in.

De meesten van ons hebben een druk leven, we doen van alles en nog wat, rennen van hot naar her en terwijl we zo druk bezig zijn gebeuren er een heleboel dingen om ons heen die we niet zien en waar we geen erg in hebben. Vaak vallen ons alleen de dingen op die betrekking hebben op ons. Het valt ons op als mensen geen erg hebben in ons en als anderen ons vergeten. Het gave aan Jezus is dat Hij erg had in anderen. Hij had er erg in en Hij stopte en stond erbij stil.

Wij leven in zo’n drukke haastige maatschappij dat we meestal een aantal dingen tegelijk doen. Terwijl we autorijden handelen we onze telefoontjes af. Er zoeven meestal tig gedachten tegelijk door ons hoofd: ‘dit nog doen, dat nog doen, o ja dat niet vergeten....’ Vaak weten we van voren amper dat we van achteren leven.

Waarom doen we dat eigenlijk? Om meer geld te verdienen? Om meer spullen te kopen? Om nog productiever te zijn? Zien we terwijl we dat allemaal doen nog wel wat er om ons heen gebeurt? Staan we er nog weleens bij stil? 
Jezus ging rond en deed goed.
We hebben het vaak over ‘wandelen met God’, misschien moeten we inderdaad eens wat meer wandelen met God en ook eens wat vaker stilstaan met God.

Erg hebben in iemand, stilstaan bij iemand, gaan zitten naast iemand, luisteren naar iemand, meeleven met iemand en houden van iemand.

zaterdag 13 oktober 2012

DE GAVE VAN BEMOEDIGING

Iedereen heeft bepaalde gaven en talenten. Wat mij nou een gave gave lijkt is de gave van bemoediging. Want iedereen heeft het nodig om bemoedigd te worden en iedereen die bemoediging ontvangt verandert daardoor.

De impact die een bemoediging op mensen heeft kan heel groot zijn. Een bemoedigend woord van een leraar tegen een kind kan net het zetje in de rug zijn die het nodig heeft om door te zetten. Een bemoedigend woord kan een huwelijk of relatie redden, een bemoedigend woord van een leidinggevende kan iemand helpen zijn potentie te vergroten. Een bemoedigend woord kan ervoor zorgen dat iemand zijn talenten gaat gebruiken en ontwikkelen. Je weet nooit wat een paar oprechte, bemoedigende woorden voor impact hebben op iemands leven.

En iedereen van ons heeft het vermogen om anderen te bemoedigen. Ouders kunnen hun kinderen bemoedigen. Vrienden kunnen elkaar door moeilijke perioden helpen door bemoedigende woorden of hen helpen te streven naar excellence. Wie je ook bent en waar je ook bent je kunt altijd een ander helpen het beste uit zichzelf te halen. We kunnen altijd positieve invloed uitoefenen op het leven van anderen.

Iemand die anderen bemoedigt zal altijd proberen een positieve draai te geven aan een negatieve situatie. Het enige wat ervoor nodig is, is dat je om de ander geeft en genegen bent jezelf in de ander in te leven.
In Gods Woord staat: Doe een ander wat je zou willen dat ze jou doen.

Een hele mooie opdracht lijkt me.

vrijdag 12 oktober 2012

IEDEREEN BLIJKeuzes, we maken er honderden elke dag, de één belangrijker dan de andere, niet alleen voor het moment dat we ze maken maar zeker ook voor de consequenties die ze hebben op langere termijn. We kunnen ons denk ik allemaal wel een keuze herinneren die we maakten die een negatief gevolg had. Vandaag is grotendeels het resultaat van de keuzen die we in het verleden maakten.

Heel vaak heb ik mijn keuzen laten bepalen door m’n gevoel. En ook heel vaak heb ik mijn keuzen gemaakt op basis van wat de gevolgen voor mij zouden zijn. Als iemand me pijn deed, me onrechtvaardig of zonder respect behandelde dan was dat het motief voor mijn keuze. En die keuze was vaak dat ik niet kon of wilde loslaten en vergeven. Het gevolg is echter dat, hoe erg het ook is wat die ander misschien gedaan heeft, als je het niet los kunt laten ben jij het gebraden haantje, want jij zit met een hoop onrust en bitterheid wat jouw leven verpest.
Dus door niet te vergeven heb je jezelf nog meer en het verstoort je relatie met God!
Als we echter wel vergeven opent dat de weg naar een heel nieuw level in je leven en het geeft God de kans je leven te zegenen.

Je doet jezelf een enorm plezier door te vergeven. Als je de keuze maakt te vergeven maakt dat voor jezelf de weg vrij om weer van je leven te genieten en te focussen op mooie uitdagingen en mogelijkheden en je maakt er God ook nog blij mee.

donderdag 11 oktober 2012

WERK AAN DE WINKELElke ochtend een stuk uit de Bijbel lezen is echt een gave uitdaging voor de rest van de dag. Je vindt er altijd wel een les in of iets wat je de rest van de dag (en je leven) toe kunt passen.
Als ik bijvoorbeeld naar het leven van Jezus kijk dan zie ik dat Hij niet alleen kwam om de waarheid te verkondigen maar ook om die waarheid te leven, toe te passen in elk aspect van Zijn leven. Dat is ook wat Jezus zelf zegt: ‘Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen.’ (Joh.18:37 HSV)

Ons leven zou dus eigenlijk ook de waarheid van Gods Woord moeten laten zien. In alle aspecten van ons leven: onze relaties, onze levensstijl, onze gewoonten, onze uitgaven, de keuzes die we maken, prioriteiten die we stellen, onze normen, waarden en dromen.
Onze levensstijl zou anders moeten zijn dan die van niet- christenen omdat van ons verwacht wordt dat we de waarheid van Gods Woord laten zien. Wij zouden ons leven moeten leiden in overeenstemming met Gods Woord. Als we hierin falen zullen we weinig of geen indruk maken op de wereld om ons heen.

Wij zijn allemaal geroepen om een getuige te zijn en Jezus zegt:
‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’  (Lukas 10:2 HSV)
Jezus zegt niet: ‘maar er zijn weinig christenen’ Hij zegt: ‘er zijn weinig arbeiders’
Je moet werken om de oogst binnen te brengen.
En iedereen is hierbij nodig. Wij zijn de mensen waarover Jezus het heeft als Hij zegt: ‘U bent het zout van de aarde’ en ‘U bent het licht van de wereld’

Wij zijn geroepen om een Christen te zijn en dus door onze manier van leven altijd een getuige voor Jezus te zijn.

woensdag 10 oktober 2012

ON SPEAKING TERMS

Ik weet niet of jullie dat ook hebben maar bij mij lijkt het soms alsof God wil dat ik extra aandacht aan iets besteed. Ik heb soms van die dagen dat een bepaald onderwerp overal, zomaar ongevraagd opduikt. Zoals ik al eens eerder schreef heb ik 30 Bijbels en pak gewoon elke dag de volgende. Soms gaat het dan toch steeds over hetzelfde onderwerp, apart toch? Ik sla een boek open, en ja hoor daar is het onderwerp weer. Dat heb ik de afgelopen dagen dus met   het onderwerp woorden en spreken. Vanmorgen dacht ik nog: 'Ik kan toch moeilijk weer over spreken gaan schrijven' maar ja aangezien ik nu vandaag voor de derde keer een ander boek pak en het voor de derde keer over spreken gaat, toch nog maar een keer woorden en spreken dan.....

Wat we zeggen heeft niet alleen impact op anderen, het beïnvloed onszelf ook.
Woorden zijn kunnen super mooi zijn als we ze goed gebruiken. Ze kunnen bemoedigen, opbouwen en vertrouwen wekken. Een goed woord gesproken op de goede tijd kan je leven veranderen. Dat staat ook in Spreuken 15:23 
Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd- hoe voortreffelijk is dat.
We kunnen letterlijk onze levensvreugde vergroten door de juiste woorden te spreken. Maar we kunnen ook van streek raken door onnodig over onze problemen te praten.

Wat gebeurt er eigenlijk precies als we praten?
De woorden komen uit onze mond en komen in onze oren en de oren van anderen, en dan dringen ze als het ware binnen in onze ziel waar ze ons vervolgens blijdschap of verdriet brengen, rust of onrust veroorzaken afhankelijk van de woorden die gesproken zijn.

We kunnen leren zelf onze gedachten te kiezen, we kunnen leren de verkeerde gedachten te weigeren en de goede te accepteren.
Als we ons de kracht en impact van woorden realiseren  en dat we zelf kunnen kiezen wat we denken en spreken, kunnen we ons leven daarmee veranderen.

We kunnen besluiten positief te spreken. God zegt dat we onze gedachten dagelijks moeten vernieuwen. Een positieve houding en het spreken van positieve woorden gebaseerd op Gods Woord is één van de beste dingen die we kunnen doen.
We hoeven niet te wachten tot een ander ons opvrolijkt. Dat kunnen we zelf doen door de woorden die we verkiezen te spreken. We kunnen kiezen waar we over praten. In plaats van onszelf te voeden met negatief nieuws kunnen we ervoor kiezen mooie woorden te lezen en te spreken die overeenkomen met wat God zegt.

Eén ding is zeker: negatieve woorden kunnen je pijn doen, positieve woorden nooit, dus waarom zouden we daar niet voor kiezen en eens kijken wat het ons brengt?

dinsdag 9 oktober 2012

NIKS TE KLAGEN


Weet je dat klagen eigenlijk zondigen is? Ik dacht erover na omdat ik nogal eens kan mopperen als ik op de weg zit en er zit iemand naar mijn mening zit te stuntelen of niet doorrijdt. Ik heb dat vooral bij een bepaald merk auto, wat ik hier verder niet zal noemen....

Klagen is niet goed om te doen en het is zeker niet leuk om naar te luisteren. Klagen veroorzaakt vaak juist problemen in je leven en je bederft ook een andermans plezier door tegen hem of haar te klagen.

In Efeziërs 4:29 staat: Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goeddoen aan wie ze hoort.

Hoe vaak klaag je niet onbewust? Zoals ik bijvoorbeeld al zei in het verkeer, of als er iemand voor je staat bij de kassa die heel haar portemonnaie doorspit om gepast te kunnen betalen, en hoe vaak zien we niet meteen de ‘fouten’ van anderen? Hoe vaak klagen we over dingen waar we God eigenlijk voor zouden moeten danken?

Daarom is het zo goed je dag te beginnen met na te denken over alles waar je dankbaar voor bent. Dankbare mensen klagen niet. 
Filippenzen 2: 14 zegt: Doe alles zonder morren en tegenspreken.
Ik vind het een uitdaging om elke dag opnieuw te proberen niet te klagen en niet meteen fouten bij anderen te zien. Niet dat ik met mijn hoofd in de wolken loop en doe alsof er geen negatieve dingen bestaan, dat is onzin. Ik probeer er gewoon mijn doel van te maken zo positief en dankbaar mogelijk te zijn.

Denk ‘s avonds als je op bed ligt eens na over alle dingen waar je de afgelopen dag dankbaar voor kon zijn en bedenk ‘s morgens als je wakker wordt ook waar je dankbaar voor bent, de kleine dingen, de dingen die je vanzelfsprekend vindt zoals het feit dat je genoeg te eten hebt, dat je kan horen en zien, een dak boven je hoofd hebt enz.

De vraag is: Waar voed je jezelf mee?
Spreuken 18: 21 zegt: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.
Wij gaan door het leven met een enorme kracht, een kracht die afhankelijk van hoe je hem gebruikt leven of dood kan veroorzaken.
Laten vanaf nu besluiten leven te spreken voor onszelf en voor anderen.

maandag 8 oktober 2012

'GELD' AAN HET WOORD
Kennen jullie het boek 'Money Came by the House the Other Day' van Bob Katz? Het is een boek over hoe om te gaan met onze financiën  gebaseerd op bijbelse principes. Heel leuk geschreven vind ik. Hieronder een klein vertaald stukje.

Vandaag stond Geld aan de deur en meteen toen ik de deur voor hem open deed merkte ik dat er iets mis was. Hij liep lusteloos naar de kamer en viel neer in mijn favoriete stoel.

‘Wat zie je er verschrikkelijk uit Geld, heb je soms weer ruzie gehad met hebzucht? ‘vroeg ik.
Nee, ik ben gewoon depressief ‘zei hij terwijl hij me verdrietig aankeek ‘Ik krijg nou altijd overal de schuld van, overal! Iemand werkt zichzelf diep in de schulden en begint dan te klagen dat hij geen geld genoeg heeft. Vrouwen maken ruzie met hun man, en waar gaat het over? Over mij! Ik wordt opgepot, gestolen, verspild en verkeerd begrepen.’

Als mijn vrouw binnen komt en vraagt hoe het met Geld gaat gaat hij verder: ‘Met mij is alles goed, alleen de mensen, die maken me gek! Ik ben een heel complexe creatie. Er gaan meer dan 2000 verzen in de Bijbel over mij, en meer dan de helft van de gelijkenissen gaan over mij.’

‘God schrijft een boek waarin Hij alles uitlegt over mij maar denk je dat iemand de tijd neemt om het te lezen? Nee, ze doen maar een dotje, ze jagen achter me aan, ze trekken om het hardst aan me en vechten om me als honden om een been.’

‘Niemand behandelt Liefdadigheid zo, maar als ik er niet zou zijn, zou Liefdadigheid niet eens bestaan.’ Mijn vrouw en ik luisterden naar alles wat Geld te zeggen had.

Herinneren jullie je Salomo? Ik gaf die jongen alles. Maar hij had respect voor me. Ik herinner me het alsof het gisteren was dat we samen lunchten en hij me vertelde: ‘Weet je , Geld, wie van geld houdt heeft nooit geld genoeg; wie van weelde houdt is nooit tevreden met zijn inkomen’

Dat was nog eens een slimme jongen, die begreep me tenminste echt.

Geld ging achterover zitten in mijn stoel en voor het eerst die dag zag ik hem glimlachen toen hij terug dacht aan die goeie ouwe tijd met Salomo. 

‘Weet je dat ik eigenlijk nooit iets geef of iets neem, ik laat alleen maar zien wat er al in iemands hart leeft. Mensen met boosheid in hun hart gebruiken me om anderen te domineren. Mensen met angst in hun hart gebruiken me om nog meer spullen te kopen waarachter ze zich kunnen verbergen. 

Maar een tevreden hart gebruikt Geld om goede daden mee te doen. Hoop en Geld komen in actie om anderen te helpen. Nederigheid en Geld doen anoniem heel veel goede daden in de wereld. En een hart vol liefde gebruikt me om steeds meer liefde te laten ontstaan zoals rimpels in het water.’

Geld stond op en liep mijn deur uit.

Geld, voel je je nu beter?’ vroeg ik

Ja ik heb eigenlijk niet eens zo’n slechte baan, ik krijg het er alleen af en toe even benauwd van.

We gaven elkaar een hug en toen hij wegliep draaide hij zich nog even om en zei:
‘Ik geloof dat ik me gewoon een beetje misbruikt voelde.’

zondag 7 oktober 2012

LET'S TALK
Vandaag dacht ik er eens over na hoeveel God me eigenlijk al geleerd heeft. Ik ken God pas een kleine tien jaar persoonlijk en de kennismaking met Hem heeft mijn leven totaal veranderd. Hij heeft me zoveel gave dingen geleerd, teveel om op te noemen. Wat er voor mij van begin af aan uit sprong was de kracht van gesproken woorden.

De woorden die we spreken hebben kracht en die kracht kan de richting van ons leven veranderen. We kunnen zelf bepalen wat we zeggen, spreken we Gods Woord, of het woord van Gods tegenstander? We hebben de keuze positieve, bemoedigende en mooie dingen tot leven te spreken in ons leven of negatieve en ontmoedigende dingen.

Ik denk dat niemand bewust de woorden van Gods tegenstander wil spreken, maar het is een feit dat alles wat we zeggen een uitwerking heeft. Ik herinner me nog wel dat als er vroeger een nare situatie in mijn leven was dat ik deze, onbewust, door mijn eigen woorden nog erger maakte. Nu ik daar achteraf op terugkijk merk ik op dat ik dat niet meer doe. Volgens mij was het één van de eerste dingen die ik toepaste uit Gods Woord.
Ik leerde hoe ik tegen de berg in mijn leven moest spreken inplaats van over de berg. Ik leerde hoe ik de waarheid van Gods Woord toe kon passen in mijn leven door gewoon mijn spreken te veranderen, en nu zie ik de positieve resultaten daarvan. 
God schiep de hele wereld met Zijn Woorden en wij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld.
We hoeven niet steeds uit te spreken hoe de situatie is, we zijn geen leugenaars als we uitspreken hoe we graag zouden willen dat de situatie zich ontwikkelt. Als we bewust Gods Woord en Zijn beloften erover uitspreken scheppen we mogelijkheden en oplossingen in de situatie.
Vertel God niet hoe groot jouw berg is, vertel de berg hoe groot jouw God is!
Spreek dat.........!

zaterdag 6 oktober 2012

GELOOF, HOOP EN LIEFDEHet regent nu al vier dagen, en toen ik vanmorgen wakker werd was het nog donker, terwijl het toch al bijna negen uur was.
Ik lees op Facebook dat mijn vriendin stopt met het schrijven van haar rouw- en verwerkingsdagboek. Niet dat ze klaar is met rouwen en verwerken, het verdriet druipt zo'n beetje van de bladzijden af. Al negen maanden regen in haar leven, al negen maanden donker als ze wakker wordt.

Er staat geen tijd voor rouw,
er is geen medicijn dat het over doet gaan.
Er zijn geen woorden die het verdriet te niet doen,
maar wat dan? Wat dan God?

U zegt dat U een goed plan met ons hebt. U hebt ons geluk voor ogen en niet ons ongeluk U geeft ons een hoopvolle toekomst....
En u heeft alles wat een mens eventueel ooit door zal maken Zelf ook doorgemaakt.
Ook U bent een zoon verloren.
U kent het verdriet, U kent de pijn.
Daarom bid ik U Vader,
houdt haar hand vast
neem haar mee
laat het haar zien
hoe U het deed.
Omarm haar,
verwarm haar
en geef haar hoop voor de toekomst
geloof in het leven
en liefde, heel veel liefde.

Dank U.

vrijdag 5 oktober 2012

YOU'RE ON STAGEHet lijkt wel of ik deze week onderworpen word aan een gehoortest. Elke dag hebben de teksten die ik lees al te maken met horen: wat wil je horen, waar luister je naar, waar focus je op?
Vanmorgen weer. Romeinen 10. Vers 17 zegt dat geloof komt door het horen, en in dit geval gaat het om geloof in God, dus ook over het horen van Gods Woord.
Maar hier gaat het ook over spreken, want als wij niet spreken kan een ander niet horen en dus ook niet geloven tenminste niet in het goede.

Het is dus de bedoeling dat wij Gods Woord spreken. Misschien denk je dan meteen aan evangeliseren en misschien denk je dàn meteen: ‘Nou dat is niks voor mij’.
Want evangeliseren is het evangelie vertellen en dat is vaak nog niet zo makkelijk zomaar out of the blue: ‘Goedemiddag mevrouw, heeft u het evangelie al eens gehoord?’ ‘Nee?, O, zal ik het u dan even vertellen?’
Moeilijk dus. Maar Gods Woord staat zo vol van mooie woorden, positieve boodschappen, wijze lessen, bemoedigingen, troostende woorden, liefdesverklaringen, bevestigingen, beloften. Als we willen kunnen we heel de dag Gods Woord spreken en anderen Zijn visie en Zijn plan met ons laten horen.

Ik herinner me nog dat ik een aantal jaren geleden naar Colour Conference ging in Londen. Christine Caine was één van de spreeksters en ze sprak ook over het Woord van God verspreiden in de wereld en ze zei: ‘We hoeven niet allemaal op een podium te staan zoals ik hier, met een microfoon in mijn hand. God geeft ons allemaal, elke morgen als we opstaan een microfoon in onze hand’. 
Het is al jaren geleden maar ik weet het nog steeds want ik vind het een gaaf idee te bedenken dat ik elke dag met een microfoon rondloop die ik van God gekregen heb om Zijn Woord bekend te maken aan iedereen die ik die dag tegenkom.

donderdag 4 oktober 2012

JUST KEEP ON WALKING


4 oktober, dierendag, en het is dan ook echt hondenweer.
Blij dat ik vandaag niet weg hoef, ik blijf lekker thuis, ga met Krejaatsie aan de slag.
Een goeie preek, goeie muziek en dan samen aan de slag, heerlijk! 
Maar eerst: Jozua 6, de val van Jericho.

Het volk staat dan eindelijk aan de grens van het Beloofde Land maar om dat in te kunnen trekken moeten ze eerst Jericho innemen. Jericho is een vestingstad ommuurd door sterke, hermetisch afgesloten muren, vrijwel onmogelijk om in te nemen. Wie weet hebben ze wel gedacht: ‘Pffff, nou dat weer’.
Ik weet wel dat ik dat weleens denk als ik weer eens tegen iets schijnbaar onoverwinnelijks aanloop. Want toen ik het verhaal las dacht ik: ‘Volgens mij hebben wij, toch in ieder geval ik, ook weleens een soort Jericho in ons leven.’ Iets wat overwonnen moet worden voor we verder kunnen het Beloofde Land in. Het kan van alles zijn, een echt ‘iets’, een probleem of zo, of een verslaving maar het kan ook iets zijn wat in je hart zit en er niet thuis hoort of een vervelend steeds terugkerend akelig karaktertrekje wat je maar niet lijkt te kunnen overwinnen.

Als ik kijk hoe de Israëlieten dat bij Jericho aanpakten kom ik tot de conclusie dat ze het puur deden op geloof in God. Alles wat ze zelf deden was rondjes lopen. Het zat hem in de kracht van God. God heeft hier de leiding en de focus is ook heel de tijd op God. Het volk viel niet zelf aan maar volgde Gods wil op. Ze liepen elke dag een rondje om Jericho en de zevende dag, zeven rondjes. Dat lijkt eigenlijk vrij zinloos maar het is nooit zinloos je aandacht op God te vestigen en God te volgen. Hij weet wat wij nog niet weten, en Hij wist: de zevende dag geef ik jullie de overwinning op Jericho. Het volk bleef gehoorzamen, vertrouwen en hun geloof toepassen.

Soms hebben wij misschien ook weleens het idee dat we alleen maar in cirkeltjes rondlopen en dat er niets veranderd. Daar kun je moe en moedeloos van worden en je afvragen: ‘Doet God eigenlijk wel iets?’ 
Wat me opviel was dat het volk moest zwijgen terwijl ze de rondjes liepen. Het enige wat ze moesten doen was achter God aanlopen en focussen op God. In plaats van heel de weg met elkaar te lopen praten en redeneren vestigden ze hun aandacht op God. Zou voor ons, mij, misschien ook zo’n gek idee nog niet zijn, want het resultaat was wel dat Jericho viel, het werd overwonnen, puur door geloof, puur door gewoon God te volgen en Zijn wil toe te passen.

Het volk bleef lopen, elke dag opnieuw, terwijl ze helemaal niet wisten dat de zevende dag de laatste zou zijn. Ik vind dat echt geloof in actie: niet bij de pakken neer gaan zitten maar gewoon blijven lopen ook al verandert er schijnbaar niks.
God had hen Jericho beloofd en God maakt Zijn beloften altijd waar, dus:
Just keep on walking!

woensdag 3 oktober 2012

NOS of GOD?Het is echt herfstweer: regen, wind, en net vandaag heb ik afgesproken om te gaan winkelen met m’n nicht. Nou lekker vaak koffiedrinken dan maar.
Ik zit nog in het bijna donker in de serre en lees m’n Bijbel. Fred zet de TV aan: het nieuws. Het lijkt wel een douche aan negatieve en angstaanjagende berichten:
Jeugd loopt onherstelbare gehoorschade op, kleuter van vijf jaar ontvoerd in Wales en nog steeds niet terug gevonden, ouders zijn radeloos, 17de brandstichting in Winschoten, ANGST, Belgisch treinverkeer ligt plat, Iran heeft bijna atoombom klaar, Google waarschuwt voor een cyberaanval enzovoorts, man maakt z’n droom waar en zet zichzelf 3 dagen onder stroom (?????)
Geloof komt door het horen staat in de Bijbel......goed begin van de dag......of niet? 

Is dit wat ik wil geloven? Wil ik m’n dag beginnen met het horen van slecht nieuws?
Of wil ik mijn dag beginnen met mooie woorden en gave beloften van God?
Ik denk aan de beloften die ik gisteren opzocht en opschreef:
Joh.15:7 Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Matt.21:22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
1 Joh.3:22 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al gekregen hebben wat we Hem gevraagd hebben.
Psalm 23:1 De heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Psalm 34:9-10 Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer, wie Hem vreest lijdt geen gebrek.
enz. enz. enz

Er zijn zoveel gave beloften van God om je dag mee te beginnen:
Ander nieuws, geen NOS maar GOD.
En ik ga mijn allerbeste best doen geen negatief woord meer over mijn lippen te laten komen en mijn gedachten alleen nog te laten vullen met positieve dingen.

maandag 1 oktober 2012

GOD IS GOED


Gisteren schreef ik over de beloften van God en ik ben iemand die altijd positief in het leven staat en alles altijd positief benaderd. Maar ik ben heus niet zo dom te denken dat er geen problemen bestaan, of dat ze á la minute op te lossen zijn door Gods beloften er als een sausje overheen te gieten. Dat heb ik inmiddels wel ervaren.

Waar ik echter wel van overtuigd ben is dat er tegenover elk probleem een belofte van God staat, een waarheid die doe wat hij belooft, als je volhoudt, als je niet opgeeft, als je onvoorwaardelijk gelooft, ook dat heb ik inmiddels ervaren.

In Nahum 1:7 staat: God is good, a hiding place in tough times. He recognizes and welcoms anyone looking for help. No matter how desperate the trouble.
God is goed, een schuilplaats in moeilijke tijden. Hij herkent en verwelkomt iedereen die hulp zoekt. Hoe hopeloos de moeilijkheden ook zijn.(MSG)

Geen moeilijkheid te groot, hoe hopeloos dan ook, er is een plaats waar je kunt schuilen, waar je veilig bent, waar Iemand is die je begrijpt en je welkom heet. Vaak is dat al genoeg, vaak verlang je niet eens meteen een oplossing, vaak wil je alleen maar even uitrusten, even weg van de moeilijkheden, even rust. En hoe gaaf is het dan te weten dat die mogelijkheid er is; een plaats waar je welkom bent en waar je begrepen wordt.
Bij God is die plaats, Hij verwelkomt iedereen die hulp zoekt.

De goede dingen van het leven beginnen altijd bij God, oplossingen beginnen altijd bij God: genezing, liefde, troost, acceptatie, wijsheid, ze beginnen allemaal bij God. 
Start with God
zegt Spreuken 1
Gods Woord; a manual for living.
Start with God zegt Salomo, Start with God zegt Wijsheid

and then relax, you can take it easy-you’re in good hands!