donderdag 29 november 2012

DRAMA DAG


Ik vind het heel erg jammer dat ik dit moet schrijven maar het was vandaag gewoon een drama dag. Ja die zijn er ook, drama dagen. Negen van de tien keer is mijn oudste zoon de oorzaak van drama dagen, vandaag dus ook.
Drama dagen zijn moeilijk en de enige remedie om er fatsoenlijk doorheen te komen is je zegeningen tellen.
Ik hou absoluut niet van drama, het past ook niet bij mij, en ik zet dan ook alles op alles om het zo beperkt mogelijk te houden.
Op drama dagen ben ik altijd zo blij dat ik zoveel van Gods Woord ken, zoveel teksten, zoveel bemoedigende woorden, zoveel mooie beloften.
Keep the message in plain view at all times’  zegt The Message Bible.

En ik ben blij en dankbaar voor alle mooie dingen in mijn leven en het feit dat ik ze zie, wil zien. 
De Bijbel zegt God in alle omstandigheden te danken. Niet voor alle omstandigheden maar in alle omstandigheden, en ik weet inmiddels dat het beste wat je kunt doen in je leven is Gods raad opvolgen.
Als je begint te danken in alle omstandigheden verleg je automatisch je focus naar mooie dingen, positieve dingen, want dat zijn de dingen waar je dankbaar voor bent. En zo raakt het drama wat op de achtergrond en komen de positieve dingen naar voren en zie je ineens hoeveel moois er is, hoeveel er is om dankbaar voor te zijn. 

Ik denk aan een psalm, psalm 42 ook uit The Message:

Why are you down in the dumps my dear soul?
Why are you crying the blues?
Fix my eyes on God-
soon I’ll be praising again.
He puts a smile on my face.
He’s my God.

When my soul is in the dumps, I rehearse
everything I know of You
.....................
The God promises to love me all day,
sing songs all through the night!
My life is God’s prayer.

woensdag 28 november 2012

GOD IS GOED


(Ik weet het, de foto slaat nergens op maar ik vond hem gewoon zo leuk: onze Noob)


Het was een fantastische avond gisteravond, de open avond van Krejaatsie. Het was druk, en dat deed ons zo goed. Wat gaaf om te ervaren dat zoveel mensen het je waard vinden om je te bemoedigen. Een warme deken waaronder ik het vandaag nog steeds behaaglijk warm heb.

Iets minder is de mol in onze tuin. Elke ochtend als ik uit bed kom heeft hij een nieuwe berg geproduceerd. Toepasselijk is de tekst die ik van daag lees waarin staat dat je tegen een berg moet zeggen dat hij zich verplaatst en het dan zal doen, als je het gelooft tenminste.

Ik lees Matteus 21 in de NIV waar in staat dat je alles ontvangt waar je om vraagt in gebed, als je gelooft. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
Een tekst die me enorm aanspreekt, omdat ik geloof dat het Woord van God waar is, en dan is dit natuurlijk wel een super gave tekst.

Volgens mij heb ik echt al vaak geschreven over dit onderwerp en daarom dacht ik in eerste instantie: ‘Ik kan er toch niet weer over gaan schrijven?’ en dat ga ik ook niet doen, niet direct tenminste. Maar wel indirect, want waarom heb ik er al zo vaak over geschreven?
Omdat het dus klaarblijkelijk heel erg vaak in de Bijbel staat. Ik lees elke morgen in de Bijbel, elke morgen een ander stuk, dus dan kan het niet anders dan dat het er heel vaak staat.
Waarom zou God willen dat het zo vaak genoemd wordt in Zijn Woord?
Ik denk dat Hij wil dat wij absoluut doordrongen zijn van de waarheid ervan. Hij weet waarschijnlijk dat het voor ons bijna te mooi is om te kunnen geloven en daarom zegt Hij het gewoon heel erg vaak, in de hoop dat we uiteindelijk zullen beseffen: Iets wat God ons zo vaak vertelt moet gewoon wel waar zijn, en als we daar eenmaal van doordrongen zijn kunnen we ernaar gaan leven. Want dat is wat al deze teksten die over dit onderwerp gaan zeggen: Als je gelooft!

En al wat gij in gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen ...
Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij wilt en gij zult het ontvangen
Als u Mij iets vraagt in Mijn naam, zal Ik het doen
Bid en u zult ontvangen wat u bidt
Al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen
Want wie vraagt ontvangt
We ontvangen van Hem wat we maar vragen
enz. enz.

Volgens mij wil God ons iets duidelijk maken...........

dinsdag 27 november 2012

IS ANYTHING TOO HARD FOR THE LORD?
Iedereen heeft denk ik wel valkuilen in zijn leven waar hij extra alert op moet zijn.
Er is ook een gezegde: ‘Een ezel stoot zich in ‘t gemeen geen twee keer aan dezelfde steen’. Ik voel me dus soms weleens een eeeeeeeeezel. Een ezel die stenen aantrekt en toe is aan een brilletje.

Zo dat gezegd hebbende begin ik aan de nieuwe dag, met bril op.
Een hele leuke dag: Open avond bij Krejaatsie!

Maar eerst koffie en een Bijbel; The Maxwell leadership Bible (NKJV).
Genesis 18:1 Then the Lord appeared to him (Abraham) by the terebinth trees of Mamre......three men were standing by Him. (Toen verscheen God aan Abraham en er stonden drie mannen naast Hem)
en de Heer vertelt dat Sara, Abrahams vrouw, volgend jaar om deze tijd een zoon zal hebben. Sara moet hierom lachen, ze is immers veel te oud om nog een kind te krijgen.
En God vraagt aan Abraham: Waarom lacht Sara, en waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 
Is anything too hard for the Lord?

Dat is de tekst die ik in Frankrijk in m’n ring liet schrijven: Is anything too hard for the Lord?

Wat er ook in je leven is, waar je ook voor staat, het is absoluut niet te moeilijk voor God. Er bestaat niets wat te moeilijk is voor God.
En om nog ook even terug te komen op het stukje van gisteren: Dat is de God die in ons hart wil leven: De God voor wie niets te moeilijk is!

Weer zo’n gave bemoediging. Weer zo’n prachtig kado. Weer zo’n mooi aanbod van God waar we alleen maar ‘Dank U wel’ voor hoeven te zeggen en het vervolgens gewoon in ontvangst kunnen nemen.

Wat wil je (nog) bereiken? Waar verlang je nog naar? Waar wacht je misschien al heel lang op? Wat is je droom? 

Weet dat er niets te moeilijk is voor God en dat je met Gods hulp nooit te oud bent om iets nieuws te ondernemen.
Als je heel je leven al iets gewild hebt of ergens naar verlangd hebt en het is jsteeds maar niet gelukt laat die droom dan nooit varen. Laat je nooit door de wereld, of door jezelf  vertellen dat het te laat is, denk inplaats daarvan aan Sara die op haar honderdste nog nieuw leven voortbracht.
Al lang niet vruchtbaar meer, maar: Is anything too hard for the Lord?

maandag 26 november 2012

SAMEN OP PAD
Ken je dat, dat je het zo druk hebt dat je soort in paniek raakt als je er alleen maar aan denkt wat je allemaal moet doen?
Zo’n week heb ik deze week, elke dag ingepland en elke avond ingepland, tot en met zondag, en dan wil ik ook nog graag elke dag een stukje schrijven. Dat moet dan dus maar tussendoor, als het me lukt, sorry!

De tekst waar ik vanmorgen eigenlijk meteen aan dacht toen ik wakker werd en die me ook heel de dag is blijven achtervolgen is Kolossenzen 1:27 Dit is het geheim, dat Jezus in je hart wil leven. Hij is je hoop op Gods heerlijkheid.

Gave tekst om heel de dag mee op pad te gaan. Heel de week eigenlijk. Heel deze week zit volgepropt met ontmoetingen met mensen en dan heb je vaak heel veel wijsheid nodig, dus is het perfect te weten dat Jezus in mijn hart wil leven.
Mij treft vooral het woordje ‘leven’. Er zijn ook vertalingen waar ‘wonen’ staat maar ik vind ‘leven’ veel gaver. Leven daar zit actie in, beweging terwijl ‘wonen’ bij mij toch iets passiever overkomt. Leven bruist, wonen is voor mij meer binnen blijven.

Als ik denk aan Jezus leven en wat Hij er zelf over zegt dan is dat fantastisch. Jezus leefde om aan iedereen het Goede Nieuws te vertellen over Gods Koninkrijk, Jezus leefde om te genezen en goed te doen en Hij kwam om leven te geven, Zoë leven, het Goddelijk leven uit Johannes 10:10, een leven in overvloed, een leven om van te genieten. En die Jezus leeft in Mijn hart en gaat heel de week met me mee naar al die ontmoetingen.
En omdat Hij in mijn hart leeft is Hij actief in mij. 

Ik kan mensen mooie dingen vertellen die leven geven, ik kan ze bemoedigen en bevestigen.
Genezing, en dat hoeft heus niet lichamelijk te zijn, er zijn legio dingen waarvan mensen genezen willen worden, ik kan ze vertellen over Gods Koninkrijk, over mogelijkheden en hoop maar vooral en misschien wel het allerbeste kan ik het laten zien want Jezus leeft in Mij en Hij zegt: wie Mij in zijn hart laat wonen zal constant overstromen van levend water, oftewel: zal constant het leven wat Ik breng aan anderen kunnen laten zien.

Ik voel me bevoorrecht en dankbaar en ben er trots op dat die Jezus in mijn hart wil leven en heel de dag, heel de week, heel mijn leven met me mee gaat, waar ik ook ga.

En weet je wat het aller gaafste is?
Hij wil ook in jouw hart leven!

zaterdag 24 november 2012

NET ALS IK VOOR DENNIS


Als ik in mijn stukjes schrijf over zegen en vloek, bedoel ik daar niet zozeer mee dat God je zegent of vervloekt naarmate je je houdt aan bepaalde regels maar ik bedoel er veel meer mee te zeggen dat kiezen voor het goede, een goed resultaat tot gevolg heeft: zegen, en kiezen voor het slechte, slecht resultaat tot gevolg heeft: vloek.

In Zijn Woord vertelt God wat goed en niet goed is en welk resultaat onze keuzen zullen hebben. Zegen en vloek hebben niet te maken met Gods liefde voor ons. Het is denk ik eigenlijk meer zoals het ook bij ons is met onze kinderen.
Ik denk dat wij als ouders allemaal het allerbeste voor onze kinderen willen, overvloedige zegen en we weten vaak ook welke keuzen ze daarvoor zouden moeten maken en welke beslist niet. We vertellen hen dat en geven hen raad.
Wat ze vervolgens met deze raad doen is aan hen. Maar welke keuze ze ook maken, daar hangt nooit onze liefde voor hen vanaf.

Kijk eens naar het verhaal van de verloren zoon (Lukas 15). Deze zoon maakte ook verkeerde keuzen en die brachten hem zeer vervelende resultaten, vloek, zou je kunnen zeggen.
Hij kwam tot inzicht en besloot terug naar zijn vader te gaan. Deze stond elke dag op de uitkijk en was super blij dat zijn zoon terug kwam. Hij hield nog steeds evenveel van zijn zoon ondanks alle domme en verkeerde beslissingen.
En het was ook niet de vader die voor de ellende (vloek) gezorgd had maar de keuzen van de zoon zelf.

Het lijkt Dennis wel, bedenk ik, alleen is hij nog niet in de fase waarin hij tot inkeer komt. Als ik kijk naar Dennis, mijn oudste zoon, doet hij eigenlijk zo'n beetje altijd wat hij niet zou moeten doen, om het beste voor hem te kunnen bereiken, terwijl hij zó graag dat beste wil. En alle goede raad die je hem geeft slaat hij in de wind.
'My God we know you' 'But they don't act like it' 'Look at them! Planting wind-seeds, they'll harvest tornadoes' (Hosea 8)
Dat is wat ik Dennis zie doen. Hij is zó ongelukkig, zó hopeloos, ziet geen uitweg meer, en dan belt hij mij.
En voor de zoveelste keer praat ik met hem, geef hem raad, leg het uit, geef hem voorbeelden, laat hem zien welke keuzen hij zou moeten maken om een positieve keer in zijn leven te krijgen, want natuurlijk wil ook ik het aller beste voor mijn kind: zegen!
Hij huilt, en ik huil mee. Hij zegt 'ja' en doet vervolgens 'nee'

Ik denk niet zozeer dat God beloont of straft (zegent of vervloekt) maar dat we dat zelf doen door de keuzen die we maken. God is een liefhebbende Vader die het allerbeste wil voor Zijn kinderen en ons het allerbeste advies geeft. En ik denk dat God, net als wij gewone ouders, misschien ook wel mee huilt als Hij ziet hoe wij keer op keer Zijn (perfecte) raad in de wind slaan en onszelf daar zoveel schade mee berokkenen.
Omdat Hij boos is?
Nee, omdat Hij zóveel van ons houdt en zo verschrikkelijk graag het allerbeste voor ons wil.
Net als ik voor Dennis.

donderdag 22 november 2012

GODS COASSISTENTZaaien en oogsten. Vanmorgen las ik 2 Korintiërs 9 en daar gaat het duidelijk om het geven van geld. Paulus neemt hiervoor als voorbeeld het principe van zaaien en oogsten.
Wie karig zaait zal karig oogsten’
Het principe van zaaien en oogsten is zo’n prachtige wijsheid die God ons laat zien, en het gave is weer dat Hij ons betrekt in het creëren van ons eigen leven.
Net zoals gisteren bij de arme weduwe die niet zomaar overladen werd met wat ze nodig had maar die zelf actie moest ondernemen, samenwerken met God, zo is het ook met Gods principe van zaaien en oogsten.

We moeten zelf zaaien. Het is gaaf dat we het zaaigoed altijd van God krijgen en daarna komt de eigen verantwoordelijkheid, ons geloof en ons vertrouwen. Want wat doen we dan met dat zaaigoed? Gaan we het gewoon helemaal opmaken? Zodat het dus ook echt op is en geen oogst kan opbrengen? Leggen we het in de kast? Waar het niet kan ontkiemen en dus ook geen oogst kan opleveren? Of gaan we inderdaad zaaien, zodat het kan ontkiemen, ontwikkelen, groeien, vrucht kan dragen en oogst op kan leveren?

Weer een principe waarin het niet slim is Gods raad in de wind te slaan.
Zaaien kun je alles, heus niet alleen geld. Je kunt aandacht zaaien, liefde, tijd, begrip, mededogen, kennis en natuurlijk ook geld. En God geeft ons allemaal zaaigoed en allemaal deze wijze raad. En bij deze wijze raad geeft Hij ons ook nog een belofte, Hij belooft dat je zult oogsten wat je zaait. Hij belooft dat je zult oogsten als je zaait.
God is bij machte het overvloedig te maken, je zaaigoed toe te laten nemen, het te vermeerderen, en dan staat er in vers 10 zo zult u in alles rijk worden. Ik zet hier een punt maar die staat er niet er staat nog een stukje achter, de reden waarom we in alles rijk worden, dat wat God graag wil dat we dan met die overvloedige oogst zullen doen: zodat we tot alle vrijgevigheid in staat zijn.

Dat is ook een principe van God: delen, goed zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen met alles wat we oogsten: aandacht, liefde, tijd, begrip, mededogen, kennis en ook geld.

Ik denk weer aan het stukje van gisteren: ‘Wat heb je wel in huis?’
Ik ben God zo dankbaar dat Hij me deze wijsheden laat zien: ‘wat heb ik in huis?’
Maakt niet uit of het veel of weinig is, alles wat we in huis hebben kunnen we zaaien en het zal ontkiemen, ontwikkelen, groeien en vermeerderen tot een overvloedige oogst zodat we zelfs uit kunnen delen.

God reikt ons zoveel wijsheid en zoveel mogelijkheden aan, wat we ermee doen?
Dat mogen we zelf weten, maar Hij zegt: Ik geef je de keus tussen zegen en vloek, leven en dood: kies voor het leven! 
En kiezen voor zegen en het leven kun je doen door Gods raad op te volgen en niet in de wind te slaan.

woensdag 21 november 2012

WAT HEB JE NOG WEL IN HUIS?Toen ik vanmorgen opstond heb ik eerst wat foto's gemaakt van de beuk in onze tuin, die is nu zo prachtig oranje. Als ik de deur open doe komt Kippie net haar huis uit gewandeld en kijkt me nieuwsgierig aan. Het is heerlijk fris buiten, dit wordt een goede dag.

Ik lees het verhaal van de arme weduwe die geholpen wordt door Elisa (2Koningen 4)
Deze vrouw heeft bijna helemaal niets meer. Ze heeft haar man verloren en alles wat ze nog heeft is een klein beetje olie en twee zonen. En schuld, veel schuld. Haar schuld is groter dan haar bezit en ze kan het niet betalen. Het aller dierbaarste wat ze heeft zal verkocht moeten worden om haar schulden te betalen: haar zonen.

En dan roept ze God aan, de Enige die haar kan helpen. Ze roept God aan door de godsman Elisa haar verhaal te vertellen en om hulp te vragen.
Elisa vraagt: ‘Vertel mee eens, wat hebt u nog wel in huis?’
En hiervan gaat God gebruik maken: ‘ Wat heb je nog wel in huis?’
De vrouw krijgt een in menselijke ogen absurde, onmogelijke opdracht. ‘Leen bij je buren kannen en kruiken, zoveel als je kunt krijgen. Doe vervolgens de deur achter jou en je zonen dicht en ga de olie die je nog hebt in de kruiken gieten en stop pas als ze allemaal vol zijn’

Dat zouden wij toch een ietwat vreemde actie vinden denk ik. Toch gehoorzaamt deze vrouw zonder ook maar één vraag te stellen, zonder ook maar één maar. Ze doet zonder meer wat God tegen haar zegt, hoe onmogelijk het ook lijkt.
God verwacht ook van haar dat ze haar buren om hulp vraagt en dat vind ik ook mooi, want hoe vaak is het niet als je tekorten hebt of problemen, als je situatie uitzichtloos lijkt dat je juist niet anderen om hulp wilt vragen? Schaamte? Trost? 

En dan geeft God haar de opdracht zich terug te trekken en aan het werk te gaan met wat ze heeft en dan voltrekt het wonder zich. God zegent haar vertrouwen en gehoorzaamheid en het kleine beetje olie worden vaten vol. Ze kan haar schuld afbetalen en heeft nog genoeg over om van te leven.

Het is gaaf te zien dat God haar niet gewoon bakken vol geld geeft maar haar leert te gebruiken wat ze heeft. Hij leert haar waardevolle principes.
Het loont altijd om onvoorwaardelijk op God te vertrouwen. Doe wat Hij zegt ook al snap je er helemaal niks van. Vraag jezelf altijd af: ‘Wat heb ik wel in huis?’ en ga daar mee aan de slag. 

Het is ook gaaf om te zien hoe overvloedig God zegent als je gewoon onvoorwaardelijk op Hem vertrouwt en doet wat Hij zegt.  Dat kom je steeds tegen in Zijn Woord. Het water wat Hij veranderd in wijn, vaten vol van de aller beste wijn. En ook hier zie je weer dat Zijn opdracht zonder vragen, zonder maren gewoon opgevolgd wordt. ‘Vul al deze vaten met water’, iets wat er wel is, en Jezus veranderd het in wat er nodig is, waar een tekort aan is.
Vaten olie, vaten wijn, 'vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden' (Jes. 54:2)

Ik denk dat wij ook vol vertrouwen met ons tekort naar God kunnen gaan en Hem het beetje wat we wel hebben kunnen geven, en ik geloof dat Hij ook ons zal zegenen met een overvloed in wat we nodig hebben als we gewoon zonder vragen en zonder maren doen wat Hij zegt.


dinsdag 20 november 2012

EEN GOEDE DAG23.15 uur en nog geen stukje geschreven. Het was een rare dag, een dag met afwijzing en pijn. Maar ook een dag met lieve vriendinnen, aandacht en een beetje verwend worden, en een super lieve man die gewoon altijd van me houdt.

Ik moet weer denken aan de preek van afgelopen zondag. Waarin ook gesproken wordt over je focus. De media die focust op het negatieve ‘7% van de bevolking is werkeloos’.....drama, verschrikkelijk, dreiging, ellende, Gods kinderen zouden moeten focussen op het positieve ”halleluja 93% heeft werk!”.

En zo was het ook vandaag 2% veroordeling maar 98% acceptatie, liefde en bevestiging.
Is het niet raar dat we dan zo geneigd zijn op het negatieve te focussen, 7% werkloos, 2% veroordeling, terwijl het overgrote deel positief is.

‘U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek, kies dan het leven!’
zegt God. (Deut.30:19-20) Kies het positieve, kies ervoor God te volgen. God focuste niet op het negatieve maar altijd op het positieve. Al leefde er in een stad maar één persoon die nog in God geloofde en Hem aanbad dan focuste Hij op die ene persoon. God wist uit een wereld die woest en donker en leeg was een paradijs te scheppen.

Als de Farizeeën Hem proberen onderuit te halen en de discipelen Hem vragen: ‘Ziet U niet wat ze doen? Hoort U niet wat ze zeggen? Heeft U niet in de gaten dat ze zich aan U storen?’ Antwoord Jezus: ‘Negeer hen’.
Want Jezus focust alleen op het goede en het positieve. 

En ik heb van de week al eerder geschreven dat het niet slim is Gods raad in de wind te slaan, dus al met al had ik een hele goede dag, 98% goed!

maandag 19 november 2012

STEL NIET UIT TOT MORGEN


Voel me vandaag een beetje down. Waarom? Geen idee, gewoon zo voel je je weleens.
Wat voor mij dan het beste werkt is: aandacht. Ik heb dan duidelijk behoefte aan aandacht, mensen die laten merken dat ze van me houden en dat ze het prettig vinden met me om te gaan. Warmte, gezelligheid, het gevoel waardevol te zijn voor een ander. En toen ik er verder over nadacht bedacht ik dat dat het waardevolste is wat je een ander te geven hebt: je tijd, je aandacht, je gezelschap.
Je zegt er een ander mee: ‘Je bent belangrijk voor mij, je doet ertoe voor mij.’
Een bezoekje, luisteren naar iemand, aandacht, attentie, dat is wat er toe doet.
Tegenwoordig sturen we elkaar maar snel een mailtje of ‘kletsen’ even via facebook en dat is oké, maar niet in plaats van. Het is ook goed elkaar in de ogen te kunnen kijken, onze onverdeelde aandacht te geven.

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Doe haar de groeten van mij’?, want ja wij hebben het te druk om zelf even langs te gaan.
Maar je zult nooit spijt krijgen van tijd die je vrijgemaakt hebt voor iemand.
Ik heb een vriend die een tijdje stervensbegeleiding gedaan heeft en hij heeft nog nooit meegemaakt dat een stervende er spijt van had dat hij niet nog meer gewerkt had. Als er spijt was, was dat altijd om te weinig tijd doorgebracht met de mensen die ertoe deden.
Het verlangen om contact te hebben, samen te lachen, een hug te geven, iemands glimlach te zien.

Neem tijd voor de mensen die goed voor je waren, doe het niet af met: ‘Ik heb helaas geen tijd maar in gedachten ben ik bij je’
Bedenk welke mensen in jou geinvesteerd hebben. Neem de tijd voor mensen die tijd voor jou hadden. Mensen zijn vaak zo blij met je tijd. Net zo blij als jij met tijd van anderen die er waren toen jij ze nodig had.

Niemand van ons is waar hij nu is op eigen kracht. Er zijn altijd mensen geweest die in je geinvesteerd hebben, die voor je gezorgd hebben, die je geholpen hebben, je opbouwden, troostten, bemoedigden, er voor je waren.

Soms kan het ineens ‘te laat’ zijn en heb je de kans om tijd met iemand door te brengen voorbij laten gaan. Daarom denk ik dat het goed is die persoon vandaag te vertellen hoe waardevol hij voor je is. Verras vandaag iemand met je tijd, je aandacht, je lach en je liefde, het is het waardevolste wat je te geven hebt!

zondag 18 november 2012

JEZUS JIJ VOOR JOU?Wist je dat Nederlands de enige taal is die ‘U’ tegen Jezus zegt?
Ik wist het ook niet, maar Jan Verschoor die vanmorgen bij ons in de kerk sprak vertelde het. In alle andere talen is Jezus ‘jij’.
Weet je dat ik daar al wel vaker over nagedacht had? 
Een dilemma: tegen je broer of je vriend zeg je geen U
            aan de andere kant is Jezus wel God en om daar nou zomaar gewoon ‘jij‘                 tegen te zeggen, is dat nou weer niet wat te familiair?

Je bent het zo gewend, dat U. Dat komt omdat we in onze Nederlandse Bijbel niet anders lezen dus dat is ook de manier waarop je het aangeleerd hebt. Toch kon ik me wel vinden in de visie van Jan. Je zegt geen U tegen een vriend en Jezus zegt dat we Zijn vriend zijn, en buiten dat is Hij ook nog eens onze broer en ook tegen je broer zeg je geen U.
Het schept afstand: U. 
Jan zei dat een relatie begint met ‘U’ maar als je elkaar beter leert kennen en je wordt vrienden verandert het ‘U’ in ‘jij’.

Ik weet nog dat ik jaren geleden The College deed, een Bijbelschool van The Church.
Jacob leerde ons hoe we in onze gedachten naar een voor ons waardevolle plaats konden gaan en ons voor konden stellen dat Jezus daar ook was zodat we daar, op die speciale plaats, met Jezus konden praten. Ik was nog maar net tot geloof gekomen en ik zag Jezus , in een spijkerbroek en hagelwitte blouse, met z’n rug tegen een boom zitten. Hij was er altijd en Hij was ook altijd blij als ik kwam en had altijd tijd voor me. Hij zat heel ontspannen in het zonnetje en vroeg hoe het met me ging en we kletsten zomaar wat.
En in die tijd had ik ook al dat dilemma. Ik vond het zo vreemd om tegen deze Jezus ‘U’ te zeggen, want daar op die plaats was Hij geen ‘U’, daar was Hij gewoon een vriend met wie ik over alles kon praten. Een vriend of een broer en we kenden elkaar al heel lang en heel goed, we konden grapjes maken en met elkaar lachen. Dat doe je niet met een ‘U’.

En nu vanmorgen haalde Jan het aan. Ik had er al een tijd niet meer aan gedacht. Naarmate ik langer geloof is Jezus gewoon ‘U’ geworden, omdat het zo hoort denk ik.
Misschien dat ik Hem vanavond nog maar eens opzoek op die speciale plaats en Hem eens vraag wat Hij er eigenlijk zelf van vindt.

zaterdag 17 november 2012

ZORGEN


'Maak je om geen ding bezorgd', 'Vrees niet' zegt God 365 keer in Zijn Woord. Eén keer voor elke dag. Is het slim Gods Woord in de wind te slaan? Nee, niet slim. God maakte ons, kent ons, plande ons van tevoren, weet alles over ons en voor Hem is alles mogelijk.
Hij heeft ons geluk voor ogen en niet ons ongeluk en Hij geeft ons een hoopvolle toekomst. (Jer. 29:11)
Dus is het het aller slimste je geen zorgen te maken.

Waarom doen we het dan toch?
Om de 'ja maar' in ons leven. Om de 'ja maar' die je bankrekening je vertelt of de dokter die slecht nieuws heeft, je kind die het leven niet meer ziet zitten, de pijn die je hebt en maar niet over gaat, de kille sfeer in huis die er eerst niet was. De 'ja maar' die vraagt hoe je ooit je schulden af moet betalen, de 'ja maar' die zegt dat er nu toch echt een koper voor je huis moet komen, de 'ja maar' die je laat zien dat bij jou toch niks gaat lukken, de 'ja maar' die je vertelt dat je nog steeds heel erg eenzaam bent. Alle 'ja maren' die je je zekerheid en veiligheid ontnemen.

Ik noem zo maar wat dingen op die ik zie in mijn omgeving, dingen die ik hoor bij de kapper en de slager. Echte dingen, die echt bestaan en die zijn zoals ze zijn, nu op dit moment.
Op die momenten zijn zorgen heel begrijpelijk maar nog steeds bieden ze geen oplossing. Al die situaties ontwikkelen ook verder, vanaf nu.
Wat kun je doen in plaats van je zorgen maken?

'Maak je om geen ding bezorgd' zegt God, 'denk je dat je zorgen maken ook maar een dag aan je leven toe kan voegen?' Met andere woorden: 'denk je dat je zorgen maken de situatie positief zal veranderen?'
Nee.
Het alternatief? Legio.
'Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd' Ps.34:4
'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. (Fil. 4:6-7)
'U mag uw zorgen op God afwentelen want u ligt Hem na aan het hart. (1 Petr.5:7)
'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. (Spr.3:5-6)
'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen' (Hebr. 13:6)
en zo kan ik nog wel even door gaan, de Bijbel staat vol met goede 'anti-zorgen' tips.

Spreuken 12:25 Zorgen maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.

God spreekt heel veel hartelijke woorden tegen ons, hèt medicijn tegen zorgen!


vrijdag 16 november 2012

JAMMEREN


Numeri 14, de 12 verkenners komen terug van hun verkenningstocht door het Beloofde land en vertellen hoe prachtig en vol overvloed het er is, maar 10 van hen vertellen ook dat ze het land niet in zullen kunnen nemen, te moeilijk.

Het volk begint te jammeren en te klagen en ze geloven de 10 verkenners meteen.
Ze kiezen ervoor de 10 verkenners te geloven en God niet te geloven.
Als we dit lezen is onze reactie vaak: ‘Hoe konden ze? Hoe konden ze nou zo dom zijn om God niet te geloven?’
Hoe konden ze zich zo hun belofte laten ontglippen?

En wij dan?

God zegt dat Hij iedereen beschermt die Hem liefheeft, dus waarom zijn we dan toch soms bang?
God zegt dat Hij onze Herder is en dat het ons aan niets zal ontbreken, dat Hij in al onze behoeften zal voorzien. God zegt dat voor Hem alle dingen mogelijk zijn en dat we alles waar we voor bidden, alles wat we begeren ontvangen als we geloven. Hij belooft al onze paden recht te maken, Hij belooft ons wijsheid te geven als we die nodig hebben en niet weten wat we moeten doen, Hij belooft dat Hij ons macht geeft en dat niets ons enig kwaad zal doen, Hij belooft ons nooit boven ons vermogen zal verzoeken en dat Hij altijd voor uitkomst zal zorgen, Hij belooft ons te behoeden voor struikelen en ons altijd de overwinning te geven.

Hij belooft ons dat alles wat we ondernemen zal lukken, dat we ons doel zullen bereiken en voorspoedig zullen zijn. Overvloed en rijkdom zullen zijn in ons huis. God zal Zijn zegen in overvloed over ons uitgieten.

God zelf belooft voor ons te strijden en met ons te zijn alle dagen van ons leven.
‘Ik de Here ben uw heelmeester’ belooft Hij. En Hij genas allen.

Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.....de Here vervulle al uw begeerten
enz. enz. enz.

Wij hoeven dus niet bang te zijn, ons geen zorgen te maken om wat dan ook, we hoeven niet onzeker te zijn, we kunnen de toekomst vrijmoedig en vol vertrouwen tegemoet gaan.

Het enige wat de Israëlieten hadden moeten doen is God geloven en Hem volgen in plaats van hun oren te laten hangen naar mensen.
Dat geldt voor ons nog steeds. Het maakt niet uit wat mensen zeggen. God is trouw en Hij liegt nooit.

Geloof je God en ontvang je Zijn beloften
of geloof je mensen en ga je op de grond liggen jammeren?

Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd! (Mal.3:6)

donderdag 15 november 2012

GEVOELENSGevoelens kunnen rare dingen met je doen, dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt.
Tenminste zo ervaar ik het. Wat ik wil is Gods Woord toepassen, altijd, omdat ik weet dat Hij het allerbeste met me voor heeft. Maar dan gebeurt er plotseling iets wat me heel erg kwetst of teleurstelt en sjonge jonge wat is het dan moeilijk om tegen m’n gevoelens te zeggen ‘Af, liggen jullie. Liggen en af’.

Want eigenlijk staan de tranen in m’n ogen en komt de stoom uit mijn oren.
Fout!
‘Crazymakers’ zegt Rick Warren.
‘Keep the crazymakers from making you crazy’, een preek die ik gisteren nog luisterde, een steengoeie preek en zeker de moeite van het opvolgen waard.
Rick vertelt over ‘crazymakers’ in je leven, mensen die je leven negatief beïnvloeden, als je het toelaat. Hij noemt 6 soorten van dit soort mensen, zeer herkenbaar trouwens, en laat vervolgens Gods manier zien om ermee om te gaan. De enige goede manier.

Dat is vaak even slikken en bepaald niet makkelijk. Want je bedoelt het zo goed, je motivatie is zuiver, je bent hartstikke enthousiast over je plannen, je wilt je talenten gebruiken, ontwikkelen en investeren in levens van anderen en dan ineens komt er een ‘crazymaker’ op je pad die een heel groot hek op je weg zet met een bord erop: ‘verboden inrijden- doodlopende weg’.

Wat nu? Heb je Gods stem dan zo verkeerd verstaan?
Misschien, maar misschien is het ook gewoon een ‘crazymaker’.
God zegt ons altijd de hoogste weg te bewandelen. Je hebt geen controle over hoe anderen denken, spreken en handelen, maar je hebt 100% controle over hoe je zelf denkt, spreekt en handelt.
‘Always take the high road’ is Gods advies, en weet je Hij weet het altijd het beste. Pas Zijn Woord toe en keep the crazymakers from making you crazy!

woensdag 14 november 2012

VRAAGTEKENSVannacht werd ik zoals gewoonlijk om 3 uur wakker en dacht meteen aan wat een vriendin tegen me zei: ‘Dan moet je gaan bidden’. 
God maakt je wakker om te bidden. 
Ik vind het fijn om met God te praten en deed het eigenlijk altijd al als ik ‘s nachts wakker werd. Het voelt veilig en knus. Het is prettig om zo midden in de nacht zonder ergens door gestoord te worden met God te kunnen praten.
Maar, zo vroeg ik me vanmorgen af, is het inderdaad zo dat God ons wakker maakt om te bidden? Ik vraag me zo vaak af bij dit soort dingen die gezegd worden: ‘staat dat in de Bijbel of zijn mensen het ooit beginnen te zeggen omdat ze het dachten en wordt het nu als waarheid aangenomen?’
Meestal als ik wakker word is dat rond 3 uur en een andere vriendin zei: ‘ dat komt omdat dan de strijd in de geestelijke wereld het grootst is’. Is dat zo? Waar staat dat dan? En als het hier 3 uur ‘s nachts is dan is het toch in een ander deel van de wereld een andere tijd, 4 uur ‘s middags, 11 uur ‘s morgens, en hoe zit het daar dan met die strijd in de geestelijke wereld?
Vraagtekens.
Ik zat van de week in de auto toen er een vraaggesprek met Jan Zijlstra op Groot Nieuws radio was. Hij zei dat we onze vraagtekens moesten vervangen door Gods uitroeptekens.
God zelf zegt ook dat we zelf alles moeten toetsen aan Zijn Woord en dat lijkt me een goed plan, het is tenslotte Zijn Woord wat ik wil toepassen.

In ieder geval is bidden altijd goed, wanneer dan ook. God vindt het gaaf om met ons te praten, Hij wil graag een relatie met ons en vindt het fijn als we Hem bij alles in ons leven betrekken. En Hij is er altijd, dag en nacht. Of Hij me speciaal wakker maakt? In ieder geval geniet ik altijd wel van ons ‘nachtelijk’ gesprek.

Waar het me meer om gaat is dat ik merk dat ik vaak de dingen die mensen zeggen gewoon meteen geloof en dat kan een gevaar zijn.
FF Googelen.
In Lukas 6:12 staat dat Jezus een hele nacht op een berg bleef om te bidden.
In Handelingen 16:25 bidden Paulus en Silas om middernacht in de gevangenis.
In Handelingen 12:5 staat dat de gemeente van Petrus heel de nacht vol vuur bleef bidden toen Petrus gevangen zat.

Ik vind een preek uit 2006 van Ds. Bastiaan Elders van de gereformeerde kerk van Enschede-Oost, hij zegt: ‘God kan je ook wakker maken ‘s nachts. Bid dan tot God. God maakt je dan ook weleens wakker om voor iemand anders te bidden. God kan dus hiermee een groot doel hebben als Hij je ‘s nachts wakker maakt. Weleens over nagedacht?’

Nou, als een dominee het al zegt. Helaas noemt hij er geen tekst bij, wat hij bij heel de rest van zijn preek wel doet. De preek gaat over bidden en hij haalt heel veel teksten aan, behalve bij het ‘s nachts wakker maken, jammer.

Vraagtekens.
Als iemand van jullie het uitroepteken vindt houd ik me aanbevolen!

dinsdag 13 november 2012

MY LIFEWat als ik nou eens wat meer persoonlijke dingen deel? Ik merk dat ik het na ruim 200 stukjes moeilijker begin te vinden steeds over iets nieuws te schrijven. Maar ik maak natuurlijk elke dag, zoals iedereen, een heleboel mee, alleen vraag ik me af of dat iemand interesseert. Vanmorgen ben ik gaan werken,ziek, ik ben namelijk al sinds zaterdag ziek. Hoefde maar tot half 11 te werken dus ging prima.
Daarnaast blijven de opdrachten voor Krejaatsie binnenlopen, en dat vind ik zo super gaaf!
Weet je daar dank ik God elke dag voor. Het is voor mij weer eens een bewijs dat Zijn Woord waarheid is: Hij legt Zijn verlangens in ons hart. Nou dit is een reuze verlangen van mij en nu ik er iets mee doe lijkt het of God het zegent. Het doet me denken aan Psalm 1 waarin staat: 'welzalig de mens......die vreugde vindt in de wet van de Heer.....alles wat zij doet, zal goed gelukken. '

De Heer schrijft zijn Wet in ons hart en als we dat geloven kunnen we dus gewoon ons hart volgen. Is dat gaaf of niet?

Vorige week sprak ik bij Women Only en daar gaat altijd een hele voorbereiding aan vooraf; Bijbelstudie, ook een verlangen van mijn hart. 
'Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet' staat in Spreuken 4:23. In andere vertalingen staat: het is de bron van je leven, of: daaruit ontspringt het leven, of in het Engels: that's where life starts (dat is waar net leven begint).
Het hele mooie hiervan vind ik Kolossenzen 1:27 'Dit is het geheim: dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid'

Jezus wil in ons hart leven, op de plaats waar alles wat we doen begint,  en dat maakt het zo logisch dat als we daar 'ja' tegen zeggen we dus inderdaad gewoon ons hart mogen volgen. Want dan betekent 'je hart volgen' dus dat je Jezus volgt, en dan moet alles wat we ondernemen wel lukken toch?

zondag 11 november 2012

DE MOEITE VAN HET PROBEREN WAARD


Als je ervoor kiest in God te geloven, kies je er volgens mij ook voor te geloven dat Zijn Woord waarheid is. Ook al snap je er misschien niets van en ook al zie je het niet in je leven en ervaar je het nog niet.
Ik denk niet dat wij de arrogantie kunnen hebben om zelf te gaan bepalen wat er in Gods Woord waar is en wat niet. ‘Ik BEN de Waarheid’ zegt Jezus. En dat is super gaaf want in Markus 11:23 staat Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

God zegt dat we zullen hebben wat we zeggen. Jammer genoeg zeggen we echter heel vaak juist datgene wat we niet willen hebben. We benadrukken vaak onze tekorten en datgene wat we niet hebben. 

We zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik weet niet meer hoe ik rond moet komen hoor, alles wordt steeds duurder en het lijkt wel of ik alleen maar minder geld krijg, ik kom elke maand geld tekort’ en waarschijnlijk is dit ook wat je ziet gebeuren.

Want je krijgt wat je zegt, goed of slecht. Dus waarom zouden we niet gaan zeggen wat we wel willen? ‘Vanaf vandaag zal ik altijd voldoende geld hebben en ik zal me er nooit meer zorgen om hoeven maken, want ‘Jezus was rijk maar is omwille van u arm geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ staat er in 2 Korintiërs 8:9 en aangezien Gods Woord waarheid is, is dit dus waar.

Tegen welke berg je ook opziet of welk probleem je ook hebt, een berg schuld of een probleem met je gezondheid, Jezus zegt: Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt :‘Kom van je plaats en stort in zee’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt dan zal het ook gebeuren. In de Engelse vertaling staat er nog achter he will have whatever he says  Hij zal krijgen wat hij maar zegt.

Jezus benadrukt hier duidelijk het spreken doordat Hij steeds herhaalt dat we het moeten ‘zeggen’, drie keer zeggen tegen één keer geloven. Toch wordt er in kerken altijd veel meer gepreekt over geloven dan over zeggen. Misschien zien we soms te weinig van Gods Woord werkelijkheid worden in ons leven omdat we het te weinig spreken.

Als we meer Gods Woord zouden spreken zouden we het meer zien gebeuren en dus steeds meer geloven. Dat is eigenlijk ook wat er in het leven van Abraham gebeurde. God veranderde Abram’s naam in Abraham, wat betekent ‘vader van vele volken’ (Gen.17:5)
Dus telkens als Abraham zichzelf voorstelde zei hij ‘ik ben de vader van vele volken’ en als een ander hem aansprak zeiden ze ook ‘vader van vele volken’

Als je in God gelooft en daarmee gelooft dat Gods Woord waarheid is dan lijkt het me zeker de moeite waard Zijn Woord te gaan spreken en eens te kijken wat er gebeurd.

Vanmorgen las ik ook Jeremia 50 in de King James, waarin God  aankondigt dat Hij de Babeloniërs gaat vernietigen en Zijn volk wil herstellen. Wat daar opvalt is dat God ook steeds de opdracht geeft: 'Publish, public, say, shout, declare and say' het is dus niks nieuws dat we Gods Woord moeten spreken.

zaterdag 10 november 2012

EEN PRACHTIG KADO10 november, jarig.

Vanmorgen heerlijk uitgeslapen en daarna gezellig met Fred in serre luieren met koffie. Wat heb ik een super drukke week achter de rug, maar wel heel leuk.
Maandag en dinsdag werken, woensdagmiddag een high tea met m’n vriendinnen, donderdag een beurs waar Lily en ik met ‘Krejaatsie’ op stonden en gisteravond spreken bij Women Only.

Het was druk en het was gaaf. Wat heb ik toch een leuk leven.
En het gaat nog veel leuker worden want toen ik vanmorgen mijn Bijbel pakte, de NIV Quest Study Bible deze keer, las ik in Jesaja 54: Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back; lengthen your cords, strengthen your stakes.
For you will spread out to the right and to the left.

En dat vind ik dan weer zo gaaf van God do not hold back, je hoeft niet bescheiden te zijn, je hoeft je niet in te houden, je mag ernaar streven en erop rekenen te groeien, enorm uit te breiden naar alle kanten. Vergroot je plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng je touwen, zet de tentpinnen vast.
Naar alle kanten zul je je uitbreiden, staat er in het Nederlands.

Is dat geen gave belofte? Ik vind het een prachtig verjaardagskado.

vrijdag 9 november 2012

Zou het vandaag de dag anders zijn?


Crisis, inleveren, bezuinigen
dat zijn de eerste drie woorden die ik vanmorgen hoor.
Een bemoedigend begin van de dag?
Geloof komt door het horen (Rom.10:17) en 'as a man thinks in his heart so is he' (Proverbs 23:7)
Niet zo'n goede keuze dus om met deze woorden de dag te beginnen.

Eerst maar koffie en m'n Bijbel.
Gaaf hoe het altijd zo aansluit.
Mattheus 15 en 16. Jezus geeft meer dan 4000 mensen te eten van 7 broden en wat vissen. Als ik er één van die 4000 was geweest en 7 broden en een paar vissen had gezien had ik waarschijnlijk gedacht: 'crisis, inleveren, bezuinigen'
Maar Jezus bewijst het tegenovergestelde. Er staan dat Hij compassie met de mensen had en niet wilde dat ze honger zouden hebben.

Zou dat vandaag de dag anders zijn?

Toch maken de discipelen zich een dag later alweer zorgen omdat ze geen brood hebben. Jezus zegt: dáár hoef je je geen zorgen om te maken.
Je kunt je beter zorgen maken om woorden die gesproken worden, om dingen die gezègd worden, want dat is wat werkelijk schade aan kan richten.
Verkeerde woorden werken als gist en vergiftigen goede voeding: Gods Waarheid.

Zou dat vandaag de dag anders zijn?

De TV zegt: 'crisis, inleveren, bezuinigen'
Boven Mattheus 15 staat: 'Jezus voedt de vierduizend'

Ik denk dat ik daar mijn dag maar mee begin, en jij?

woensdag 7 november 2012

DE BESTE KEUZENHet is vandaag onze trouwdag. Elf jaar geleden trouwden we. Dat was één van de beste keuzen van mijn leven: trouwen met Fred.
Ik weet niet of God Zich hiermee bemoeit heeft want toen kende ik God nog niet, maar het is wel typisch iets voor Hem om ons het beste te geven, en Hij kende mij natuurlijk wel.

Vandaag ken ik Hem ook en maakt ook Hij deel ut van mijn leven, een andere 'één van mijn beste keuzen'

Romeinen 12:2 Kopieer niet het gedrag en de gewoonten van deze wereld, maar laat God je veranderen in een nieuwe persoon, door de manier waarop je denkt te veranderen.
Dan zul je Gods Wil voor je leren kennen, die goed en aangenaam en perfect is.

Eén van de teksten die van begin af aan meteen mijn voorliefde had. Met dit soort teksten heb ik een klik. 
Dit zijn voor mij de teksten die werkelijk iets veranderd hebben in mijn leven.
Toepasbare wijsheid van God, dat vind ik gaaf. Ik hou van de teksten die partnership en relatie benadrukken. Teksten waarin God Zijn wijsheid aan ons openbaart en ons dingen vertelt die we daadwerkelijk zelf kunnen toepassen in ons leven en daardoor ons leven ook echt ten goede zien veranderen.

Ik ben zo blij dat God rekening houdt met 'ondernemers', want ik ben een ondernemer, ik vind het gaaf met Hem samen te kunnen werken. Het past zo niet bij mij om gelaten en afwachtend op de bank te zitten tot er 'iets' gebeurd of een ander 'iets' doet.

Daarom is Romeinen 12 één van mijn favoriete Bijbelgedeelten, dat staat namelijk vol met wijsheid en dingen die we kunnen doen.

En het begint met de keuze om jezelf helemaal aan God toe te wijden, lichaam en geest. Dàt is de voorwaarde voor een Goddelijk leven, dat je Zijn wijsheid hoger acht dan jouw wijsheid en daarom ook besluit je te verdiepen in Zijn wijsheid zodat je die ook daadwerkelijk toe kunt passen.

Dat 'verdiepen' kan volgens mij alleen maar door veel tijd met God door te brengen, in Zijn Woord maar zeker ook in je hart en je denken. 
'Laat je door God veranderen' staat 'Laat je door God veranderen' staat er.eHoe? Door de manier waarop je denkt te veranderen.

God en de wereld denken totaal verschillend, heel vaak zelfs tegenovergesteld.
De wereld denkt in tekorten, God in overvloed en meer dan genoeg.
De wereld zegt: 'kinderen die vragen worden overgeslagen' God zegt: 'Je hebt niet omdat je niet vraagt' De wereld gelooft in dood, God spreekt van eeuwig leven, en zo staan er legio verschillen in Gods Woord.

Omdat alles gebaseerd is op oorzaak en gevolg, zaaien en oogsten lijkt het me dus logisch dat als je je denken totaal veranderd ook je leven totaal zal veranderen.

God denkt in liefde, acceptatie, respect, bevestiging, overvloed, zegen, gezondheid, voorspoed en mogelijkheden, en zo kunnen wij ook denken.

dan zul je Gods wil voor je leren kennen die goed en aangenaam en perfect is.


maandag 5 november 2012

STA OPWeet je hoe vaak God ‘Sta op’ zegt in de Bijbel?
Ik ook niet maar heel erg vaak. 
Vandaag viel het me ook weer op in Jozua 8.
Jozua ligt daar jammerend en klagend op de grond omdat ze een nederlaag geleden hebben, en God zegt: ‘Wat lig je daar nou op de grond te doen? Sta op!’

Het lijkt of God door heel Zijn Woord heen ons aan wil sporen actie te ondernemen.
In het Nieuwe Testament zie je het ook. Jezus zegt het keer op keer tegen zieken: ‘Sta op’
‘Wil je beter worden? Sta dan op!’
Wil je verandering in je situatie?
Doe dan wat, sta op!

Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld.
God is een schepper.
Kun je ergens, waar dan ook in de Bijbel een plaats aanwijzen waar God of Jezus bij de pakken neer ging zitten? Zie je ergens dat ze niet opstaan? Niet in actie komen?

Het begon al helemaal in het begin als Gods Geest over het water zweeft. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de wateren. Het zag er niet erg aantrekkelijk en rooskleurig uit, geen veelbelovend vooruitzicht. Onbegonnen werk? Hopeloos?
Het perfecte excuus om maar bij de pakken neer te gaan zitten.
Maar dat is niet wat God deed. God stond op, Hij kwam in actie, Hij sprak licht en Hij schiep een wereld uit deze woeste en doodse duisternis.

En Hij schiep ons en gaf ons een opdracht: ‘Sta op’
En Hij stuurde Zijn Zoon en Hij gaf Hem een opdracht: ‘Sta op!’

Het lijkt me dus wel duidelijk: In wat voor situatie we ook zitten, hoe hopeloos het ook lijkt, hoe ziek of dood het soms ook lijkt ga vooral niet bij de pakken neerzitten, ga niet op de grond liggen jammeren en klagen maar sta op. En als je (nog) niet zelf op je benen kunt staan weet dan dat Hij je draagt tot je zelf weer kunt lopen. 

zondag 4 november 2012

DENKFOUT?

Ik heb al maanden een tennisarm waar ik regelmatig flink wat last van heb. Soms gaat het redelijk maar er zijn ook dagen dat ik niet eens de deur van m'n auto open kan doen. Toen ik vanmorgen wakker werd had ik er wel heel erg veel last van en op die momenten vraag ik me toch af hoe dat nou zit met genezing door geloof, want ik heb er geloof ik al wel 20 keer genezing over uitgesproken. 
Moeilijk onderwerp, ik weet het.

Maar ik weet ook: Genezing is ook voor vandaag.
Genezing is niet gestopt toen de discipelen gestorven waren en ook niet toen Jezus weg ging van aarde, terug naar Zijn Vader.
Het was Zijn plan dat wij mensen bleven genezen.

Genezing is door heel de Bijbel heen altijd al Gods bedoeling voor de mens geweest. Ook in het Oude Testament genas God.
Zelfs na de zondeval en nog voor Jezus op deze aarde kwam was er genezing door geloof.
In Genesis 20:27 staat Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen.
Blijkbaar wist Abraham dat genezing Gods Wil was voor de mens.
Dus wat we ook ervaren, de Bijbel heeft het laatste woord en de Bijbel zegt:
Genezing is Gods Wil, gezondheid is Gods Wil.

In Exodus 15:26 zegt God: Ik ben de Heer die jullie geneest
En in Deuteronomium 7:15 zegt God dat als we Zijn geboden opvolgen Hij ons zal vrijwaren voor elke ziekte.
Tot slot Jesaja 53:4-5 Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam.......Zijn striemen brachten ons genezing.

Er staan nog heel veel meer beloften en voorbeelden in de Bijbel die duidelijk laten zien dat genezing Gods plan is voor ons. Genezing door geloof is een gift van God aan Zijn kinderen. Volgens de Bijbel is genezing een feit.

Dus arm, je kan nou wel eigenwijs zeer blijven doen maar je bent toch echt genezen ook al merk ik het nog niet helemaal.