vrijdag 29 maart 2013

LIEFDE
Van de week heb ik voor Krejaatsie een stoffen hart gemaakt met  1 Korintiërs 13: 4-8 erop
De tekst is Gods definitie van liefde en steeds als ik het lees denk ik: ‘Dat kan ik nooit’
Want altijd betrok ik die tekst op mezelf en hoe ik lief zou moeten hebben. Iedereen lief zou moeten hebben. 

De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 
de liefde is niet jaloers, 
de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig, 
zij handelt niet ongepast, 
zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, 
zij denkt geen kwaad, 
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid maar verheugt zich over de waarheid, 
zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. 
De liefde vergaat nooit. (1Kor.13:4-8)

Nou ik weet niet hoe het met jullie is maar voor mij staan er toch hier en daar wat dingen tussen die ik niet ten alle tijden en op iedereen toepas.
Met andere woorden: ik schiet hier en daar nogal wat tekort.
Maar ineens drong het van de week tot me door dat het Gods definitie van liefde is.
Dit is hoe God van ons houdt en is dat geen geweldig nieuws?
God houdt van je, zoals je nu bent, op een manier die voor ons mensen misschien wel onmogelijk is en daarom misschien ook wel onbegrijpelijk.
Goede Vrijdag bewijst deze liefde.
Hoe vaker ik het lees hoe blijer ik word!

zaterdag 23 maart 2013

JAMMIE
Vanmorgen ben ik mijn dag begonnen met een snee paasbrood met heel dik roomboter en een nougat gebakje, niet zo verstandig geloof ik maar wel lekker. Zo gaat het vaak, niet zo verstandig maar wel lekker.....even. Morgen baal ik weer als ik op de weegschaal sta en dat niet alleen, het is ook gewoon niet gezond.

Toen ik wat op ging ruimen vond ik een schrift van een paar jaar geleden. Ik ben toen eens begonnen een boekje over wijsheid te schrijven en het was wel heel treffend wat ik las toe ik het open sloeg:

Daniël 2:20
‘Geprezen zij de naam van God
van eeuwigheid tot eeuwigheid
want Hij bezit wijsheid en kracht
21b Hij geeft de wijzen hun wijsheid
en de verstandigen hun kennis
22 Hij onthult diepe, verborgen dingen.’

Nog een voorbeeld is Daniël. Daniël leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. Hij was samen met een aantal anderen uitgekozen om aan het hof getraind te worden om dienaren van de koning te worden. Het was de bedoeling dat zij de gewoonten en regels van de koning zouden leren en daar kregen ze een opleiding van drie jaar voor. Maar Daniël en zijn vrienden hadden een relatie met God. Zij hadden al een Koning die zij gehoorzaamden en ze waren vastbesloten deze Koning te volgen en Zijn Woord toe te passen. Ze sluiten geen compromissen en dat werpt zijn vruchten af.
De leerlingen kregen bijvoorbeeld een speciaal dieet om sterk en gezond te worden. Ze krijgen het beste van het beste te eten. Daniël en zijn vrienden weigeren dit echter te eten, ze willen zich houden aan de voedingsvoorschriften van God en Daniël stelt een testperiode van tien dagen voor. Ze krijgen hier toestemming voor.

Dan. 1:15 ‘Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen’

Daniël koos er altijd voor God te volgen en Zijn Woord toe te passen. Hij en zijn vrienden lieten zich niet verleiden door pracht en praal en heerlijk eten, de dingen die schijnbaar beter leken.
Het gevolg hier van is:

Dan. 1:17 ‘ En God gaf de vier mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke dromen en visioenen uit te leggen’

AMPl. God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom

En zo gaat het nog een heel stuk door, veel te lang voor hier. Ik vond het gewoon grappig om te lezen net na het nuttigen van een gebakje op nuchtere maag. God geeft in Zijn Woord zoals op elk gebied ook op gebied van voeding hele wijze raad. We mógen alles eten maar of dat nou zo gezond is? Daniël en zijn vrienden zagen er met Gods ‘dieet’ in ieder geval gezonder en beter doorvoedt uit dan alle anderen. Morgenochtend toch maar weer gewoon een volkoren boterham!


donderdag 21 maart 2013

LENTE


21 maart Lente. De zon schijnt! Het is 0 graden maar de zon schijnt. De lente is begonnen en de naam van mijn dagboek verandert vandaag van Winterdagboek in Lentedagboek.
Het is ruim drie weken geleden dat ik geopereerd ben en ik kan (volgens mij) al bijna alles weer. Het is bizar te ontdekken dat ik ondanks deze verplichte rustperiode nog steeds tijd tekort kom. Ik luister preken en studies, lees veel, ‘krejeer’ en kijk ook wat meer TV dan gewoonlijk op de meest bijzondere tijden. 

Het nieuws in Nederland staat bol van een Turks jongetje wat opgevoed wordt in een Nederlands pleeggezin wat bestaat uit twee lesbische moeders. Het wordt enorm opgeblazen door een of andere Turkse krant waardoor het lijkt alsof elke Turk vreselijk tegen de pleegmoeders is.
Het valt me op hoeveel macht de woorden van een paar mensen die kwaadspreken kunnen hebben en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Dat zie je bijvoorbeeld ook bij het verhaal van de 12 verkenners die het land Kanaän gaan verkennen. Het is het Beloofde Land en God zegt tegen het volk dat ze het land zeker in kunnen nemen, een aantal van de verkenners spreken echter negatieve woorden en zijn het oneens met God. Het volk geloof de negatieve woorden van de 10 verkenners en het gevolg is dat een heel volk 40 jaar in de woestijn ronddwaalt.
Vanmorgen las ik 2 Samuel 10 waar ook weer zoiets gebeurd. De koning van Ammon sterft en David stuurt twee afgezanten naar de zoon van de overleden koning om zijn deelneming te betuigen met het verlies van zijn vader. De raadsheren van de koning beginnen echter kwaad te spreken en suggereren dat David slechte bedoelingen heeft. 
‘Dacht u dat David u zijn deelneming laat overbrengen omdat hij de nagedachtenis van uw vader wil eren? Die afgezanten van hem zijn natuurlijk spionnen die de stad moeten verkennen zodat hij haar te gronde kan richten!’
Het gevolg? Een giga oorlog.
‘David doodde 700 wagenmenners en 40.000 ruiters’ door de kwaadsprekerij van een paar raadsheren.
Jezus waarschuwde er ook voor: ‘Kijk uit voor het gist van de Farizeeërs’

Hier zie je hoe een paar negatieve woorden en insinuaties gigantische gevolgen  hebben. 
Maar ook positieve woorden hebben impact en kracht. 'Dood en leven zijn in de macht van de tong' zegt God.
En wij staan voor de keuze welke woorden we zullen spreken.
Iets om over na te denken voor we onze mond open doen!


woensdag 13 maart 2013

VANDAAGSneeuw, min negen en een ijzig koude wind, winter dus.
Er is vandaag een nieuwe paus gekozen, Anne is jarig, Carla kwam op de koffie, Sonja heeft gekookt en Dennis denkt dat ik wel weer genoeg opgeknapt ben om zijn klaagzang en zelfmoord dreigingen aan te kunnen.
Hoe groot is God in mij, vandaag?

Zaaien en oogsten. ‘What soever a man sows, that and that alone he will reap, zegt de Amplified Bible. Je zaait wat je oogst. Wat je ook zaait, dat en dat alleen zul je oogsten.
Om later te kunnen oogsten zul je vandaag moeten zaaien. Daar dacht ik aan toen ik over Dennis situatie nadacht. Het zou zo gaaf zijn als Dennis maar een mosterdzaadje geloof zou hebben en dàt zou zaaien want God heeft ons geluk voor ogen en niet ons ongeluk, Hij geeft ons een hoopvolle toekomst. Die woorden zijn als zaadjes die je mag zaaien in je leven, vandaag. 

In Psalm 118:24 staat DIT is de dag die God ons geeft, laten we juichen en ons verheugen.
Want als we vreugde en blijdschap willen oogsten zullen we het vandaag moeten zaaien.
God geeft ons een hoopvolle toekomst. Twee woorden vallen me op: hoop en toekomst. God geeft hoop, vandaag, voor de toekomst en het is onze keuze of we het aanpakken, vandaag. Vandaag doet er toe, vandaag is wat morgen bepaalt. De keuzen van vandaag zijn zaad voor morgen. De toekomst wordt niet vanzelf beter, niet zonder ‘goed zaad’, wat je vandaag zaait, goede keuzes die je vandaag maakt. 
Onze focus moet liggen op vandaag.
Zet je eerste stap vandaag,
want vandaag doet ertoe.

dinsdag 12 maart 2013

GOD IS GROOTGod is groot. Ongetwijfeld. Er is niets wat groter is dan God en er is niets onmogelijk voor God. Toch zie je Gods werken in de één veel meer dan in de ander, hoe komt dat dan?
God is almachtig en er is niets dat wij kunnen doen om Hem nóg groter of nóg machtiger te maken, dus dat is het punt niet. De God die buiten ons leeft is maximaal groot en maximaal machtig. Waar het om gaat is niet  God buiten ons maar  God in ons.

In Efeze 3:20 staat dat God oneindig veel meer kan doen dan wij vragen of denken door de kracht die in ons werkt.
De sleutel is dus: God meer ruimte geven in ons. En dat begint al meteen in ons denken: Hoe zie je God? Welke verwachtingen heb je van God? Wie is God in jouw leven? Wat denk je dat God kan en wil doen in jouw leven? Zie je God werkelijk als de God voor wie niets onmogelijk is of heeft God beperkingen? Hoe denk je werkelijk over Hem in je hart?

Jouw verwachting en hoe je God ziet bepaalt namelijk hoe groot God is in jouw leven.
Is wat je zegt dat je gelooft ook wat je werkelijk gelooft?
God is oneindig groot maar hoe groot denk jij dat Hij is? Het gaat om de kracht die in ons werkt.

In Jesaja 54:2 staat Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen.
Naar alle kanten zul je uitbreiden.

God heeft ruimte nodig in jou om grote dingen te kunnen doen. Kies je ervoor om Hem die ruimte te geven? Velen van ons geven problemen of een vervelende situatie een grotere plaats dan God. 
Kies ervoor om God groter te maken want God is groter. Groter dan elk probleem en groter dan elke situatie. Dat wij beperkingen hebben maakt niet uit, God heeft ze niet.
Als je je realiseert hoe groot God is zul je je realiseren dat jij je ook ‘groot’ kunt gedragen: ‘zonder enige terughoudendheid’ ‘vergroot’ ‘verleng’  ‘span wijder uit’ ‘breid uit naar alle kanten’ ga verder, denk niet zo bekrompen, durf meer, stap uit, onderneem meer, vraag meer, verwacht meer, want God is een grote God en Hij wil je niet het minimale geven maar het maximale. Hij wil niet het minimale in je leven doen maar het maximale.

De vraag is: hoeveel ruimte geef jij Hem in jouw leven?
Heeft God een minimaal plaatsje in je hart of heeft Hij heel je hart?
Hoe groot is God in jou?

maandag 11 maart 2013

GEVANGEN?


Ik denk dat we ons allemaal weleens in een situatie bevinden waarvan we het gevoel hebben dat we erin gevangen zitten. Een situatie die zo beklemmend is dat het voelt alsof je geen kant op kunt. Waar is de uitweg? Is er een uitweg? Je voelt je aan handen en voeten gebonden en weet absoluut niet hoe je je jezelf hieruit moet redden. 
Het kan zijn dat je gevangen zit in een relatie die je benauwd of in een baan die je eigenlijk helemaal niet meer wilt maar waar je niet zomaar uit weg kunt lopen; je hebt het geld nodig of je wilt je niet aan bepaalde verplichtingen onttrekken, een kind wat je aan handen en voeten bindt, een ziekte die je enorm beperkt in je bewegingsvrijheid of in besluiteloosheid. Ook besluiteloosheid kan je gevangen houden in een onbevredigende situatie.

Aan al deze dingen moest ik denken toen ik vanmorgen Handelingen 12 las toen Herodes Petrus arresteerde en hem opsloot in de gevangenis.
Petrus zat onder zware bewaking gevangen. Hij werd door vier man bewaakt. Hij sliep tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend en ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. (Hand.12:4-6)

Geen ontkomen aan zou je zeggen. Als er één situatie is waaruit geen ontsnapping mogelijk is is het deze wel, Hopeloos.

Het is eigenlijk zo gaaf dat juist deze situatie in de Bijbel beschreven wordt, een werkelijk onmogelijke situatie, en toch......Niets blijkt onmogelijk voor God.
Moeiteloos wordt Petrus bevrijd uit deze schijnbaar hopeloze situatie en hij hoeft er zelf amper iets voor te doen. Er staat zelfs dat hij lag te slapen. Hij was niet eens bezig een plan te bedenken om te ontkomen, zo onmogelijk leek het. Onmogelijk voor een mens ja, onmogelijk voor Petrus zelf, maar
toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’  Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan’. Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’
Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. (Hand.12:7-9)

Ze gingen de wachtposten voorbij en de poort ging vanzelf voor hen open. En pas een paar straten verder kwam Petrus tot z’n positieven en besefte dat het geen visioen maar werkelijkheid was. Het was te mooi om waar te zijn, het was zo onvoorstelbaar dat het wel een droom leek. Het onmogelijke was mogelijk gebleken.

Een hele gave gebeurtenis uit Gods Woord om jezelf aan te herinneren als je zo klem zit in een situatie dat je denkt dat het onmogelijk is eraan te ontsnappen.
Voor menselijke begrippen en menselijke mogelijkheden maar nooit voor God.
Ook al leg jij je misschien bij een situatie neer dan nog is de kans groot dat God dat niet doet, dat Hij je wakker komt maken en zegt: volg mij!  Dat deed Hij met Zijn volk dat gevangen zat in Egypte, dat deed Hij bij Petrus en dat kan Hij ook doen bij jou en mij.

donderdag 7 maart 2013

ZEKER WETEN?Het leven is geweldig. De zingende vogels zijn geweldig. De zon is heerlijk, het is nu al de vierde middag dat ik buiten zit. Rust. Ik ervaar sinds lange tijd rust. Ik kom ook weer dichter tot God, zie Zijn goedheid en Zijn grootheid weer, en dat begint al heel, heel lang geleden.
Vol ongeduld wachten wij soms op iets, niet beseffende dat er een eeuwigheid is. Net zoals Sara op een kind wachtte, bijna een heel leven lang. Wat een moeite heeft ze gedaan en hoe heeft ze het haar leven negatief laten beïnvloeden door constant maar op dit kind te focussen wat ze niet had en waar ze zo naar verlangde. Ze is er verbitterd door geraakt denk ik, want toen God haar kwam vertellen dat het kind er kwam lachte ze Hem uit, alsof ze wilde zeggen: ‘Ja, ja dat moet ik geloven, nu zeker nog? Ik geloof er niks meer van’.

Waarom vertrouwen we toch niet altijd blindelings op God? We hebben de Bijbel, Zijn Woord, een boek wat  duizenden jaren beslaat en daarin kom je niet één keer tegen dat God zich niet aan Zijn belofte houdt.
En toch......geloven we het niet. Na honderden vervulde beloften hebben wij nog steeds het lef om aan Gods beloften te twijfelen. Daar zou je als God toch moedeloos van worden?
Jezus zegt dat ook ‘O, jullie kleingelovigen, hoelang moet ik nog bij jullie blijven?’ Keer op keer laat Jezus het zien; wonderen, tekenen. Toch blijven we hardnekkig twijfelen ‘Zal Hij het een volgende keer weer doen? Zou het waar zijn? Is God altijd dezelfde, en voor iedereen? Is het nou allemaal wel waar wat Hij zegt?’
We zeggen natuurlijk allemaal met ons meest overtuigende gezicht dat we alles geloven wat in de Bijbel staat. Is dat onszelf voor de gek houden of valt het gewoon onder de categorie liegen, dat ongeloof van ons?
Want àls we het inderdaad echt en met volle overtuiging zouden geloven dan zòuden we ons toch om geen ding bezorgd maken?
Als we de beloften van God echt zouden geloven dan zouden we onze zorgen toch vaarwel kunnen zeggen?
Want God voorziet, in alles. Hij belooft voor eten te zorgen, voor kleding (hele mooie) en voor inkomen. Hij weet wat we nodig hebben en Hij geeft het. Hij heeft ons geluk voor ogen, Hij geeft ons een hoopvolle toekomst, Hij maakt onze paden recht belooft Hij en alles wat we ondernemen zal lukken. Hijzelf zal voor ons uitgaan en Hij zal ons nooit in de steek laten en ons ook nooit boven ons vermogen verzoeken.
Als we dat dan werkelijk allemaal geloven waar maken we ons dan in hemelsnaam druk om als we failliet gaan of onze baan verliezen of ons kind ziek wordt of we ons huis niet verkocht krijgen of examen moeten doen of geen partner kunnen vinden of niet zwanger kunnen raken of......

Vraag een Christen of hij gelooft dat Gods Woord waarheid is en hij zegt volmondig ‘Ja’
Zo gauw ons persoonlijk welbevinden echter in het gedrang komt slaat bij velen de twijfel toe.

woensdag 6 maart 2013

JE KUNT JE TOEKOMST VERANDERENVandaag zat ik eens te Googlen op mijn eigen naam. Het is toch bijzonder om te zien wat er dan allemaal voorbij komt. Naast persoonlijke gegevens komen er ook advertenties voorbij over het laten uitzoeken van je stamboom. Als je wilt kun je helemaal uit laten zoeken wie je voorvaderen waren. Je komt van alles te weten over je voorgeslacht: hoe ze de kost verdienden, hun maatschappelijke positie, hun geloofsovertuiging enz. En vaak zie je een rode draad door de generaties lopen, bepaalde gewoonten, tradities, maatschappelijke klasse, visie en vaak zelfs dezelfde tak van beroepskeuzen. Soms zie je echter ook ineens een radicale ommekeer in een stamboom. Als bijvoorbeeld ineens een van je voorvaderen besluit te emigreren en met een partner uit een totaal andere cultuur trouwt of met iemand uit een totaal andere maatschappelijke klasse of een totaal andere maatschappelijke positie. Op het moment dat zoiets gebeurd zie je ineens heel de groei van je stamboom veranderen. Dit bewijst dus dat één persoon de toekomst en het doel van zichzelf en de generaties na hem kan veranderen.
En jij kunt diegene zijn die die toekomst verandert.

Stel je komt uit een voorgeslacht van ongelovigen en jij bent nu de eerste die besluit Jezus te gaan volgen, dan zal dat niet alleen van invloed zijn op jouw toekomst maar ook op die van je kinderen. Je kunt de toekomst veranderen!
Vóór jou kan het altijd op een bepaalde manier gegaan zijn. Mijn vader zei bijvoorbeeld altijd: ‘Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje” en hij had dit van zijn vader en die weer van zijn vader, het was een overtuiging die in de familie leefde en ik heb het ook lang voor waarheid aangenomen. 
Er zijn families waar van generatie op generatie alcoholisme voorkomt of echtgenoten die hun vrouwen slaan of bepaalde ziekten of armoede of.....noem maar op.
Tot hier, tot vandaag, tot jou. Want jij kunt de keuze maken Jezus te volgen in plaats van de generatie tradities. Jij kunt het een halt toe roepen en zeggen: ‘het misbruik stopt bij mij, bitterheid en wrok stopt bij mij, niet willen vergeven stopt bij mij, een laag zelfbeeld stopt bij mij. Mijn kinderen hoeven daar geen last meer van te hebben want ik maak andere keuzen en daardoor zullen de generaties na mij anders zijn.
Vanaf nu zal er zegen zijn en overvloed en vrijheid en waarheid. Waarom?
Omdat ik Jezus ga volgen en Gods Woord ga toepassen en dàt verandert de toekomst. Ik kies ervoor om niet in de voetsporen van mijn voorvaderen te treden maar in de voetsporen van Jezus, ik kies ervoor niet de woorden van mijn voorvaderen als waarheid te accepteren maar Gods Woord.
Echt waar: je kunt je toekomst veranderen!

dinsdag 5 maart 2013

JEUGDHERINNERINGENVanmorgen lees ik Hosea 10 en 11 uit The Message en ik moet meteen terug denken aan mijn vader en moeder, aan het veilige ‘thuis-gevoel’ wat ik vroeger had als kind. Nu was ik een heel gehoorzaam meisje maar ook ik deed voor mijn doen weleens heel erge dingen. Ik kan me nog herinneren dat ik bijvoorbeeld eens aardbeien geplukt had op het land van ‘opa Lauwen’ omdat mijn moeder zo dol was op aardbeien, wat natuurlijk eigenlijk onder de noemer ‘diefstal’ viel. Later kwam ik weleens te laat thuis of haalde een onvoldoende. Maar wat ik me nu nog steeds herinner is dat het altijd zo’n geruststelling was te weten: ‘Wat er ook is, wat er ook gebeurt, bij mijn vader en moeder ben ik veilig. Ze zullen me altijd helpen, ze zullen me altijd beschermen en ze zullen altijd achter me staan’. Dat was als klein kind en dat is zo gebleven tot ze overleden. Mijn ouders hielden onvoorwaardelijk van mij en dat wist ik zonder enige twijfel.

Deze onvoorwaardelijke liefde lees ik terug in Hosea 1. De onvoorwaardelijke liefde van God voor Zijn volk die in die tijd allerminst te vergelijken waren met een gehoorzaam meisje.
‘They couldn’t care less about God’ zegt The Message Bible. Ze liegen, bedriegen, keren God de rug toe en rennen achter andere goden aan, ze aanbidden geld, sexgoden en Baäl. Maar toch blijft God van hen houden en de deur voor hen openhouden wàt ze ook doen. ‘My people are hell-bent on leaving Me’  zegt Hij. 
‘But how can I give up on you?
 How can I turn you loose?
 How can I leave you to be ruined and devastated?
 I can’t bear to even think such thoughts’

De woorden van een Vader tegen Zijn kinderen van wie Hij onvoorwaardelijk houdt.
‘Hoe kan ik jullie opgeven? Hoe zou Ik je los kunnen laten? Hoe kan Ik je achterlaten en toekijken hoe je in de goot terecht komt? Die gedachten alleen kan Ik al niet verdragen!’

Zo zijn wij voor onze kinderen en zo is God voor ons, altijd vol liefde en altijd de deur wagenwijd open.

vrijdag 1 maart 2013

LET'S PARTY


1 Maart, volgens de weergeleerden het begin van de lente. Ik hou toch maar gewoon 21 maart aan, eigenwijs als altijd. Mijn operatie is weer achter de rug en ben alweer thuis om te herstellen, zes weken weinig tot niks doen, tenminste geen dingen die ik niet leuk vind, heb ik even geluk! Veel tijd dus om te lezen, schrijven, ‘krejeren’, visite te krijgen, TV te kijken. preken te luisteren, studies te kijken, mezelf te laten vertroetelen, kortom: een top tijd!

Lukas 19. Jezus gaat met Zacheüs mee naar huis wat het volk niet leuk vindt want in hun ogen is Zacheüs een grote zondaar. Hij is een belastingambtenaar en heeft mensen op een schandalige manier afgezet. Jezus doet  wat Hij zelf wil, altijd. Zacheüs komt tot inkeer en betaalt de mensen viervoudig terug. ‘Salvation has come to this house today’  zegt Jezus, en ‘I have come to seek and save those like him who are lost’

Hier het vierde voorbeeld wat ik van de week al lees in Lukas over iets wat verloren is. En wat een enorme waarde het verlorene heeft voor God. God wil het verlorene terug: het verloren schaap, de gevallen munt, de verloren zoon (alle 3 Lukas 15) en hier de ‘verloren Jood’ die een oplichter was geworden.

Jezus zegt dat Hij speciaal gekomen is om dat te zoeken wat verloren is. Het gaat van Jezus uit: to seek, een werkwoord, Jezus gaat actief op zoek.

Ik vind het een hele geruststelling dat Jezus zegt dat Hij mensen die ‘verloren’ zijn geraakt opzoekt. Het is toch gaaf dat Hij niet boos is omdat je op één of andere manier afgedwaald bent, dat Hij Zich niet afgewezen of gekwetst voelt? Het is toch gaaf dat je in Zijn ogen zo waardevol bent dat Hijzelf je komt zoeken en dat de hemel blij over je is en dat Gods engelen blij zijn als je teruggevonden bent? Zó blij dat er zelfs een feest voor je gegeven wordt! (Luk.15)

Het maakt voor Jezus helemaal niet uit waarom je verloren bent. Dat zie je aan de verscheidenheid van Zijn gelijkenissen: een schaap, afgeleid door iets wat interessanter leek? onoplettendheid? De munt die zomaar wegglijdt, uit de hand rolt ergens anders naartoe. De verloren zoon die het avontuur aan wilde gaan, de sleur beu is en denkt dat het ergens anders beter is en de belastingambtenaar die geld, bezit en aanzien belangrijker vindt. Allemaal verschillende oorzaken waarom iemand God verlaat en het ergens anders (in) zoekt.

Laat maar gaan dan? Wie niet horen wil moet maar voelen? Eigen schuld, dikke bult?

Nee: Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om zulke als deze, die verloren zijn, te zoeken en te redden.
en de hemel is blijer over één zondaar die terugkomt bij God dan over 99 rechtvaardigen die nooit afdwaalden.
Gods engelen zijn kei blij wanneer zelfs maar één zondaar spijt krijgt en terugkomt.
De vader sloot zijn zoon in zijn armen en kuste hem, gaf hem de mooiste kleren, sierraden en schoenen. ‘We moeten feestvieren’ zei hij ‘voor deze zoon van mij die teruggekomen is’
‘Let’s party’

In alle gevallen is de blijdschap enorm en hoor je geen enkel verwijt.
Zó is Jezus. Hij verwijt niet en veroordeelt niet, Hij zoekt en redt.

Mooi want ik heb namelijk ook nogal eens de neiging om van de kudde af te dwalen. Heb er vaak moeite mee een schaap te zijn. Blijf altijd de beste maatjes met God maar braaf meelopen in Zijn kudde, ach wat zal ik zeggen? Ik ga weleens alleen op pad en als ik dan te ver afdwaal is er dus Iemand die me zoekt en me redt en nog super blij is wanneer Hij me vindt ook. Geen verwijt en geen oordeel maar wel een feestje!