woensdag 24 juli 2013

THE TRUTH WILL SET YOU FREE

Wat een verademing die koelte. Het is nu gewoon heerlijk om in de tuin te zitten. Vooral vanmorgen vroeg. Alle ramen en deuren van het huis open gegooid zodat de koelte ook daar door kan waaien.
En dan uiteraard buiten koffie en de Bijbel.
Vanmorgen las ik in de 'Mirror Word' zo'n gaaf verhaal bij de inleiding op Romeinen.
In Zuid Afrika was een opziener van een natuurreservaat die een zwarte adelaar die al tien jaar in een dierentuin zat vrij wilde laten. Hij was opgewonden toen de adelaar aankwam in een grote houten kist. Dit was de dag dat de adelaar bevrijd zou worden en hij het leven zou krijgen waar hij voor ontworpen was. Zijn opwinding veranderde echter snel in frustratie toen, nadat hij de krat open gemaakt had, de vogel weigerde te vliegen! Het leek alsof tien jaar leven in een kooi de vogel had doen vergeten dat er een ander leven was en hij zelfs zonder kooi nog in een onzichtbare kooi zat. Hoe kon hij de adelaar duidelijk maken dat hij echt vrij was? Niks van wat hij probeerde scheen te helpen. Toen, na een paar uur, keek de vogel plotseling omhoog, en in de verte hoorde hij de roep van een andere adelaar; dit was het moment dat de vogel werkelijk besefte dat hij vrij was! Onmiddellijk vloog de dierentuin adelaar weg! Zo gauw hij zich de waarheid realiseerde waren er geen vlieglessen meer nodig

In de Romeinen brief vertelt Paulus ook de waarheid over onze ware identiteit. Hij vertelt dat Jezus niet naar de wereld kwam voor een upgrade van de 'kooi' van de wet of om een andere religie te brengen met de naam Christendom, maar om te laten zien wie God werkelijk is en wie Hij wil zijn in ons. Jezus is het Woord dat als mens naar de wereld kwam! Zijn missie was ons te laten zien wat onze werkelijke identiteit is en hoe wij werkelijk ontworpen zijn, niet als voorbeeld voor ons maar als voorbeeld van ons.

God kende ons al en had al een plan met ons nog voor Hij de wereld schiep. Door de zondeval werd de mens een 'gevangene' van de wet. Jezus kwam om de 'kooi' te openen zodat we weer werkelijk vrij kunnen zijn. We kunnen vliegen en zijn wie we bedoeld waren te zijn. Zo gauw we ons die waarheid  realiseren zullen we onze vleugels uitslaan en wegvliegen uit welke denkbeeldige kooi dan ook. De waarheid maakt ons vrij!.

woensdag 17 juli 2013

ONTWORPEN VOOR LIEFDE

Wat is het toch heerlijk als je 's morgens vroeg om 7 uur al gewoon buiten kunt gaan zitten. Deuren open, honden buiten, kat buiten, kippie die in de tuin loopt en dan gewoon lekker zitten met koffie en een Bijbel. De Amplified vandaag, de editie van Joyce Meyer.

Ezechiël 18
Dit is het Oude Testament waar je daden nog bepalen of je zult leven of sterven. En het is heel simpel: goede daden betekenen Leven, slechte daden betekenen dood, en ieder wordt geoordeeld naar zijn eigen daden.
God spoort hier iedereen aan het goede te doen want Hij schept geen behagen in straf en dood. Straf en dood zijn helemaal niet Gods ding, daarom zegt Hij ook: 'Therefore turn and live!' (Ez.18:32)

In heel de Bijbel zien we dat we een God van Leven hebben:
'Laat er licht zijn'  zei Hij tegen een wereld die leeg en woest en doods was (Gen.1:3) en 'Ik ben gekomen om Leven te geven' (Joh.10:10)
'Wie in Mij gelooft zal Leven,tot in eeuwigheid' (Joh.11:25-26)
Dit Leven waarover God praat is het Zoë leven, wat Goddelijk leven betekent.
God is liefde, Zijn motivatie is en was altijd Liefde. Wij zijn oorspronkelijk gemaakt, ontworpen en getuned voor Liefde. Gods grootste en enige gebod gaat over Liefde: 'Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf' (Matt.22:37-38)

Liefde is de brandstof waarop wij het beste functioneren en waarop we de potentie die in ons ligt ten volle kunnen ontplooien. Elke andere brandstof, zoals bijvoorbeeld bitterheid, wrok, jaloezie, roddel, hebzucht, klagen, niet kunnen vergeven etc. zal ons in dit Zoë leven beperken en een stukje dood veroorzaken.

Therefore turn and Live!

zaterdag 13 juli 2013

SHINEJesaja 60:1-3 (NIV)
Arise, shine, for the Light has come and the glory of the Lord rises upon you.
     see darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples,
     but the Lord rises upon you and His glory appears over you
     Nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn.

Bij deze tekst schoten er meteen nog een aantal teksten door mijn hoofd:
- Maar gij geheel anders (Ef.4:20)
- Jullie zijn het licht van de wereld (Matt.5:14)
- Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te     
  zetten, nee men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft (Matt.5:15)
- wordt niet gelijkvorming aan deze wereld maar wordt veranderd door een
  vernieuwing in je denken (Rom.12:2) 

Arise, staat hier, shine! Want God is met je, Hij woont in je, Zijn licht schijnt in je. Wij zijn degenen die een verschil in deze wereld kunnen maken. Wij zin degenen die de wereld kunnen laten zien wie God is en hoe Hij het bedoelde. 
Dat is Gods plan met ons en Zijn wil voor ons. 

God is liefde en Zijn verlangen is dat liefde regeert in deze wereld.
Dat kan alleen maar gebeuren door ons, als wij besluiten onze motivatie in ons denken en handelen altijd liefde te laten zijn.

Arise! Shine! Want Gods licht is in je.
Laten we de zon doen schijnen in levens waar het nog donker is.

vrijdag 12 juli 2013

PRIVE CONSULT


Vanmorgen las ik Mattëus 24 wat grotendeels over de wederkomst van Jezus gaat. Maar dat is niet waar ik vandaag over wil schrijven. Wat mij opviel in de tekst was het begin. Jezus heeft gesproken in de tempel en gaat daarna naar de Olijfberg.
Dan staat er in vers 3: "The disciples came to Him privately, 'Tell us' they said. 
En dan in vers 4: Jesus answered.
(De discipelen kwamen privé naar Hem toe, 'Vertel ons' zeiden ze. Jezus antwoordde)

Wat me aansprak in de tekst was: 'privé ' en 'Jezus antwoordde'
Jezus spreekt in het openbaar over het Koninkrijk van God, het Goede Nieuws, Gods principes en Zijn genade. Hij spreekt over de grote lijnen maar als we details willen, als we echt Gods raad, wijsheid en inzicht voor ons persoonlijke leven willen kennen mogen we persoonlijk voor een privé gesprek naar Hem toegaan en zeggen: 'Vertel me'

Wat een mooie boodschap. Als we iets niet snappen of iets willen weten kunnen we een privé consult met Jezus hebben en Hem vragen het ons uit te leggen. Hij neemt daar dan de tijd voor blijft bij je zitten en vertelt je wat je wilt weten.
In vers 4 t/m 51 geeft Jezus vervolgens antwoord op de vraag, tot in detail, er blijven geen vragen meer over voor de discipelen, over dit onderwerp.

Het is gaaf te weten dat als wij de tijd nemen om naar Jezus toe te gaan met onze vragen en bij Hem te gaan zitten Hij ook zeker antwoord zal geven op onze vragen.