vrijdag 12 juli 2013

PRIVE CONSULT


Vanmorgen las ik Mattëus 24 wat grotendeels over de wederkomst van Jezus gaat. Maar dat is niet waar ik vandaag over wil schrijven. Wat mij opviel in de tekst was het begin. Jezus heeft gesproken in de tempel en gaat daarna naar de Olijfberg.
Dan staat er in vers 3: "The disciples came to Him privately, 'Tell us' they said. 
En dan in vers 4: Jesus answered.
(De discipelen kwamen privé naar Hem toe, 'Vertel ons' zeiden ze. Jezus antwoordde)

Wat me aansprak in de tekst was: 'privé ' en 'Jezus antwoordde'
Jezus spreekt in het openbaar over het Koninkrijk van God, het Goede Nieuws, Gods principes en Zijn genade. Hij spreekt over de grote lijnen maar als we details willen, als we echt Gods raad, wijsheid en inzicht voor ons persoonlijke leven willen kennen mogen we persoonlijk voor een privé gesprek naar Hem toegaan en zeggen: 'Vertel me'

Wat een mooie boodschap. Als we iets niet snappen of iets willen weten kunnen we een privé consult met Jezus hebben en Hem vragen het ons uit te leggen. Hij neemt daar dan de tijd voor blijft bij je zitten en vertelt je wat je wilt weten.
In vers 4 t/m 51 geeft Jezus vervolgens antwoord op de vraag, tot in detail, er blijven geen vragen meer over voor de discipelen, over dit onderwerp.

Het is gaaf te weten dat als wij de tijd nemen om naar Jezus toe te gaan met onze vragen en bij Hem te gaan zitten Hij ook zeker antwoord zal geven op onze vragen.


1 opmerking: