woensdag 17 juli 2013

ONTWORPEN VOOR LIEFDE

Wat is het toch heerlijk als je 's morgens vroeg om 7 uur al gewoon buiten kunt gaan zitten. Deuren open, honden buiten, kat buiten, kippie die in de tuin loopt en dan gewoon lekker zitten met koffie en een Bijbel. De Amplified vandaag, de editie van Joyce Meyer.

Ezechiël 18
Dit is het Oude Testament waar je daden nog bepalen of je zult leven of sterven. En het is heel simpel: goede daden betekenen Leven, slechte daden betekenen dood, en ieder wordt geoordeeld naar zijn eigen daden.
God spoort hier iedereen aan het goede te doen want Hij schept geen behagen in straf en dood. Straf en dood zijn helemaal niet Gods ding, daarom zegt Hij ook: 'Therefore turn and live!' (Ez.18:32)

In heel de Bijbel zien we dat we een God van Leven hebben:
'Laat er licht zijn'  zei Hij tegen een wereld die leeg en woest en doods was (Gen.1:3) en 'Ik ben gekomen om Leven te geven' (Joh.10:10)
'Wie in Mij gelooft zal Leven,tot in eeuwigheid' (Joh.11:25-26)
Dit Leven waarover God praat is het Zoë leven, wat Goddelijk leven betekent.
God is liefde, Zijn motivatie is en was altijd Liefde. Wij zijn oorspronkelijk gemaakt, ontworpen en getuned voor Liefde. Gods grootste en enige gebod gaat over Liefde: 'Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf' (Matt.22:37-38)

Liefde is de brandstof waarop wij het beste functioneren en waarop we de potentie die in ons ligt ten volle kunnen ontplooien. Elke andere brandstof, zoals bijvoorbeeld bitterheid, wrok, jaloezie, roddel, hebzucht, klagen, niet kunnen vergeven etc. zal ons in dit Zoë leven beperken en een stukje dood veroorzaken.

Therefore turn and Live!

1 opmerking: