zaterdag 20 oktober 2012

BELIEVE IT OR NOT
Eén van de grootste redenen waarom ik dit blog schrijf is omdat ik iedereen de positieve dingen van Gods Woord wil laten zien. Ik weet heus wel dat er hele vervelende dingen gebeuren in de wereld en dat iedereen tijden meemaakt dat hij in de put zit of het misschien zelfs helemaal niet meer ziet zitten. Ik weet dat iedereen zich soms ellendig en afgewezen en down kan voelen en zich misschien afvraagt: ‘Wat heeft het allemaal voor zin?’ Dat heb ik zelf ook allemaal meegemaakt en zal het ongetwijfeld nog weleens meemaken, maar juist daarom schrijf ik dit blog zoals ik het schrijf. Uit eigen ervaring weet ik dat het enige wat helpt in zulke perioden Gods liefde is en Zijn positieve woorden, Zijn hoop en Zijn beloften.
Ik ben ervan overtuigd dat je oogst wat je zaait en gebeurt zo je gelooft en daarom kies ik ervoor om altijd te focussen op de positieve dingen van Gods Woord.

Dennis zegt bijvoorbeeld tegen me: ‘Mam, ooit word ik misschien nog weleens gelukkig’
Maar God wil niet dat we ooit gelukkig zijn, Hij wil dat we nu gelukkig zijn. Hij wil dat we een stukje hemel op aarde ervaren. Eén van de redenen waarom Jezus kwam was om Leven te geven in overvloed. Een leven waarin we gelukkig kunnen zijn en onze dromen kunnen verwezenlijken. En hoe we dat kunnen doen? Door ons te blijven realiseren dat Jezus in ons woont: Jezus kracht is in ons.

In de Bijbel staat dat Jezus ons bevrijd heeft van de vloek van de wet. Dat wil zeggen van zonden, vergissingen, verkeerde keuzen, angst, zorgen, ongezonde relaties en slechte gewoonten. We zijn hier al van bevrijd! Maar als we ervoor kiezen hier geen gebruik van te maken en onze woorden, gedachten en gewoonten hierop af te stemmen maar te blijven leven alsof Jezus dit niet voor ons op Zich genomen heeft, dan hebben we er ook niks aan.
Vaak gaan we zitten wachten tot God iets boven natuurlijks in ons leven doet, maar dat heeft Hij al lang gedaan. Wij moeten opstaan, wij hebben de autoriteit gekregen om te zeggen: ‘Ik heb recht op alles wat God me beloofd heeft, ik heb recht op dat Leven in overvloed waarvoor Jezus is gekomen, en ik ga het leven ook!’

Het is misschien onvoorstelbaar maar Jezus zelf zei toen Hij naar onze Vader ging dat Zijn kracht in ons allemaal zou komen en dat we dezelfde dingen  zouden doen als Hij, en meer.....

1 opmerking: