donderdag 11 oktober 2012

WERK AAN DE WINKELElke ochtend een stuk uit de Bijbel lezen is echt een gave uitdaging voor de rest van de dag. Je vindt er altijd wel een les in of iets wat je de rest van de dag (en je leven) toe kunt passen.
Als ik bijvoorbeeld naar het leven van Jezus kijk dan zie ik dat Hij niet alleen kwam om de waarheid te verkondigen maar ook om die waarheid te leven, toe te passen in elk aspect van Zijn leven. Dat is ook wat Jezus zelf zegt: ‘Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen.’ (Joh.18:37 HSV)

Ons leven zou dus eigenlijk ook de waarheid van Gods Woord moeten laten zien. In alle aspecten van ons leven: onze relaties, onze levensstijl, onze gewoonten, onze uitgaven, de keuzes die we maken, prioriteiten die we stellen, onze normen, waarden en dromen.
Onze levensstijl zou anders moeten zijn dan die van niet- christenen omdat van ons verwacht wordt dat we de waarheid van Gods Woord laten zien. Wij zouden ons leven moeten leiden in overeenstemming met Gods Woord. Als we hierin falen zullen we weinig of geen indruk maken op de wereld om ons heen.

Wij zijn allemaal geroepen om een getuige te zijn en Jezus zegt:
‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’  (Lukas 10:2 HSV)
Jezus zegt niet: ‘maar er zijn weinig christenen’ Hij zegt: ‘er zijn weinig arbeiders’
Je moet werken om de oogst binnen te brengen.
En iedereen is hierbij nodig. Wij zijn de mensen waarover Jezus het heeft als Hij zegt: ‘U bent het zout van de aarde’ en ‘U bent het licht van de wereld’

Wij zijn geroepen om een Christen te zijn en dus door onze manier van leven altijd een getuige voor Jezus te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten