woensdag 17 oktober 2012

GOD HEEFT GEEN EMMER NODIGIn Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij een waterput en Hij vroeg haar om wat water. De vrouw was heel verbaasd want in die tijd wilden Joden niets te maken hebben Samaritanen en ze vroeg aan Jezus: Hoe kunt U mij om drinken vragen?
Jezus zei: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hèm erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.
De vrouw dacht dat Jezus het over echt water had en ze zei: U hebt geen emmer en de put is diep- waar wilt U dan levend water vandaan halen?

Ik vraag me af hoe vaak God tegen ons zegt dat Hij ons iets geweldigs wil geven en hoe vaak wij het niet zien omdat we kijken naar het natuurlijke en naar wat er niet is, in plaats van naar Gods onbeperkte mogelijkheden.
God biedt ons hetzelfde aan als de Sameritaanse vrouw. En Hij kan zoveel meer voor ons doen dan wij ons vaak realiseren. Als wij maar naar Hem kijken in plaats van naar het natuurlijke. Als God ons een droom in ons hart geeft lijkt deze nu misschien onmogelijk maar het geheim zit hem erin over het ‘nu’ heen te kijken naar het eind doel.

Want waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Denk maar eens terug aan vroeger, aan de gymlessen op de lagere school, toen je voor het eerst over de evenwichtsbalk moest lopen. Ik herinner me nog hoe ik daar aan het begin van die dunne balk stond te balanceren en dacht: ‘Ik red het nooit tot aan die andere kant’. En inderdaad als je naar je voeten bleef kijken of naar de grond dan viel je eraf. Zelfs als je het redde tot de helft en je keek dan even achterom begon je te wankelen en negen van de tien keer lukte het je niet te blijven staan. De enige manier om het goed te doen was je ogen te richten op het eind van de balk en je door niets te laten afleiden. Focussen op het eind en lopen, want waar je naar kijkt daar ga je naartoe.

Ditzelfde principe geldt voor je leven: kijk altijd naar waar je naartoe wilt en laat je niet afleiden.
Sommige mensen kijken altijd achterom en focussen op het verleden, anderen lopen met hun hoofd naar beneden, hebben zelfmedelijden en klagen dat het leven niet eerlijk is. Maar als je vooruit wilt in het leven moet je vooruit kijken naar waar je naartoe wilt. Kijk niet naar waar je staat maar houd je ogen gericht op de droom die God in je hart gaf.
Wij hebben geen God van stilstand of achteruitgang, wij hebben een God van vooruitgang en Hijzelf gaat voor ons uit. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten