donderdag 2 juni 2016

EEN BUITENGEWOON GOD


Samen met mijn nicht ben ik een weekje naar Mallorca geweest. Het was heerlijk! Volop tijd om te lezen, te schrijven, te tekenen en gewoon helemaal niks te moeten. Ik heb veel gelezen, veel gedacht en veel geleerd.

Mijn vorige blog eindigde ik met de vraag: “Welk verschil ga jij maken voor de volgende generatie?”
Je hebt geen controle over wat er in je verleden gebeurd is en je kunt het niet veranderen, maar je hebt wel invloed op je toekomst en in je toekomst heb je alle kansen op succes. Je hoeft helemaal niet perfect te zijn, je hoeft alleen maar een doorzetter te zijn en te vertrouwen op God. Al ben jij zwak, God is sterk.
Misschien ben je misbruikt, misschien ben je gekwetst, misschien ben je verre van perfect, maar het gaat helemaal niet om hoe perfect of imperfect je bent, het gaat om Gods grootheid.
Als je God een plaats geeft in je leven dan zegt God: Jij kunt dan wel niet perfect zijn en je verleden kan dan wel verre van perfect zijn maar Ik ben helemaal niet op zoek naar perfecte mensen, Ik ben op zoek naar mensen die niet opgeven en boven hun situatie uit kunnen kijken en die zeggen: God U bent in staat om van niets, iets te maken. U kunt van een niemand een iemand maken. U bent erin gespecialiseerd om van loosers winnaars te maken en dat doet U voor iedereen!

“Ik ben maar een gewoon mens maar ik heb een buitengewoon God” Als God Zijn ‘buiten’ op jouw ‘gewoon’ zet kun je een buitengewoon leven leiden.
God is op zoek naar heel gewone mensen, die zeggen: "God ik wil een buitengewoon leven leiden. Ik kan het verleden niet veranderen maar ik wil de toekomst voor mezelf en de komende generaties veranderen"

dinsdag 24 mei 2016

KIES DAN HET LEVEN!


Zelf ben ik echt al jaren bezig me te verdiepen in de kracht van ons denken en de kracht van woorden. Ik vind het zo gaaf dit toe te passen en steeds meer het resultaat ervan te ervaren. Soms denk ik zelfs dat ik ‘abnormaal’ ben omdat ik rust ervaar in situaties waar anderen waarschijnlijk in paniek zouden raken. Maar in de basis is het simpel, het is gewoon een keuze. Je kiest ervoor Gods Woord te volgen en niet je omstandigheden of gevoel.
In Deuteronomium 30:19 staat: ‘ Ik stel je voor de keuze tussen leven en dood, zegen en vloek.Kies dan het leven!’
God zegt: “KIES het leven’ omdat we vaak niet voor het leven kiezen maar voor de slachtofferrol.
Vaak is het ook gewoon makkelijker om slachtoffer te blijven dan te kiezen voor het leven. Maar in Joh.10:10 zegt Jezus: ‘Ik ben gekomen om Leven te geven…’ In het engels staat er: een leven om van te genieten, een leven zo overvloedig dat het overloopt. Dat is een hele mooie belofte! En hij is voor jou! Maar het is jouw keus!
Pas je Gods Woord toe hoe moeilijk dat ook is in bepaalde situaties of geef je toe aan je gevoel?
Een gevoel van onrecht misschien wat tot gevolg heeft dat je niet kunt of wilt vergeven.
Het gevolg van niet vergeven is bitterheid en bitterheid schiet wortel en beschadigt je. Het houdt je gevangen en je zult niet Gods doel bereiken. Je zult niet de potentie die God in je gelegd heeft uit kunnen leven. Als je niet vergeeft blijf je slachtoffer. Maar Gods Wóórd geeft ons geen ruimte om slachtoffer te zijn, Gods Woord zegt dat we overwinnaars zijn!
God wil dat we voor het Leven kiezen zodat het zaad wat Hij in ons gelegd heeft kan gaan ontkiemen, we ons potentieel beginnen te gebruiken en we de dromen van ons hart beginnen te volgen.
God heeft je gemaakt om groter te zijn dan je omstandigheden. God heeft je gemaakt om groter te zijn dan je verleden. God heeft je gemaakt om een verschil te maken in deze wereld.
Hoe? Door voor het Leven te kiezen!

Welke plaats ga jij innemen in de stamboom?
Welk verschil ga jij maken voor de volgende generatie?

maandag 23 mei 2016

JIJ KUNT DE TOEKOMST VERANDERENVaak schrijf ik zulke lange teksten dat ze veel te lang zijn om in een blog te zetten. Ik weet dat mensen snel hun interesse verliezen als teksten te lang zijn. Daarom heb ik besloten om mijn teksten maar in stukken te hakken en zo een soort vervolg blog te schrijven.


Van de week komt steeds de reclame voorbij van een site waarop je je stamboom na kunt trekken. Best interessant. Je komt van alles te weten over je voorgeslacht. Hoe ze de kost verdienden, hun maatschappelijke positie, waar en hoe ze woonden enz. En vaak zul je zien dat het generaties achter elkaar ongeveer hetzelfde blijft. Maar ook de radicale ommekeren zijn te zien. Als bijvoorbeeld ineens iemand besluit te emigreren of met iemand uit een andere cultuur trouwt of met iemand met een totaal andere positie op de maatschappelijke ladder. Op dat punt verandert ineens de groei van de stamboom.
Dit bewijst dus dat je de toekomst en het doel van jezelf èn je hele nageslacht kunt veranderen.

Stel je komt uit een voorgeslacht van ongelovigen en jij besluit Jezus te gaan volgen, dan zal dat niet alleen van invloed zijn op jouw toekomst maar ook op die van je kinderen. Je kunt de toekomst veranderen!
Er zijn families waar van generatie op generatie bijvoorbeeld verslaving voorkomt of mannen die hun vrouw mishandelen of vernederen of bepaalde ziekten die je elke generatie terug ziet komen.
Tot hier, tot jou. Want jij kunt de keuze maken Jezus te volgen in plaats van de traditie van voorgaande generaties. Jij kunt de grens trekken en zeggen: “Het misbruik stopt bij mij, verslaving stopt bij mij, bitterheid stopt bij mij, niet willen vergeven stopt bij mij, een laag zelfbeeld stopt bij mij, onzekerheid stopt bij mij. Mijn kinderen hoeven daar geen last van te hebben want ík maak andere keuzen en daardoor zullen de generaties na mij anders zijn. Vanaf nu zal er zegen zijn en overvloed en waarheid.
Omdat ik Jezus ga volgend en dàt verandert de toekomst”

donderdag 19 mei 2016

EEN PASSENDE HULP

God wilde dat we ons leven konden delen en dat we anderen zouden helpen. Zoals ik gisteren al schreef is helpen een heel breed begrip. Ik heb het eens opgezocht en naar de betekenis ervan gekeken. Helpen is assisteren maar ook adviseren, helpen is ook bemoedigen, helpen is meewerken, ergens je schouders onder zetten of financiëel helpen, dienen, helpen is ook beïnvloeden, andere mensen positief beïnvloeden en zorgen dat een negatieve situatie goed omdraait.
Helpen is loyaal achter iemand gaan staan.
Zo breed is helpen en dat is wat God voor ogen had toen Hij een vrouw maakte.

In het Nederlands staat er: ‘Ik ga een hulp maken die bij hem past’ en het zou zomaar kunnen dat je het woordje ‘hulp’ als negatief of minderwaardig opvat, maar in het Engels staat er ‘help meet’ en in de grondtekst ‘Eser Neged’.
Eser betekent: omgeven en beschermen.Toen God een vrouw ging maken voor Adam dacht Hij aan iemand die anderen kan omgeven, helpen en beschermen en dat heeft God in onze natuur gelegd.
Neger betekent: passend, tegenhanger, kameraad.
Dus een passende tegenhanger, een kameraad die kan omgeven en beschermen.

Het woordje Eser wordt ook weleens gebruikt voor ribben! Apart hè, dat we precies daaruit zijn gemaakt? Moet je je voorstellen, onze ribben beschermen al onze belangrijke organen en ze zijn ook heel flexibel, ze kunnen meebewegen. Dat was ook Gods idee bij de vrouw, een gelijkwaardige tegenhanger, een kameraad die helpt, kan omgeven en beschermen en tegelijkertijd flexibel mee beweegt.
Dit is de blauwdruk die God voor ogen had toen Hij ons schiep.


Deze eigenschappen zijn heel positief en hiermee kunnen we ons onderscheiden en ons steentje bijdragen in deze wereld!

woensdag 18 mei 2016

GODLIKEIk vind het gaaf om me eens wat meer te verdiepen in wat de Bijbel zegt over onze identiteit omdat ik ervan overtuigd ben dat we tot zoveel meer in staat zijn en dat er zoveel meer mogelijk is dan wat we daadwerkelijk doen.
Het begint al in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Daar zegt God eigenlijk al precies wie we zijn en wat Hij voor ons voor ogen heeft.

Genesis 1:26-28 Toen zei God: “Laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht” God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei:”vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar…..”

We lijken als twee druppels water op God. We zijn Zijn evenbeeld. Mannelijk en vrouwelijk,  gelijkwaardig en samen één geheel. Eén geheel maar wel met specifieke eigenschappen.
Wat is Gods doel met de vrouw? Met mij?

In Genesis 2:18 staat: En de Here God zei: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen”

Toen God dacht: “Ik ga hem iemand geven om zijn leven mee te delen” dacht Hij aan ons, aan de vrouw. God had een beeld, Hij had een plan, een idee, Hij heeft over ons nagedacht. 
Vanaf het begin is het ons doel geweest ons leven te delen en anderen te helpen.

Helpen is een heel breed en mooi begrip. God heeft prachtige eigenschappen en mogelijkheden in ons gelegd. Hij heeft iets heel moois voor ons als vrouw voor ogen.
Toen God de vrouw bij de man bracht zei deze: “Ja, dit is wat ik nodig had!”
Wij waren de oplossing voor de eerste keer dat God zei “Het is niet goed…”

Wij hebben de mogelijkheid in ons de oplossing te zijn voor anderen door te delen wat God in ons gelegd heeft en een hulp te zijn.

Wat een mooi doel!

dinsdag 17 mei 2016

I LOVE ME
Elke morgen begin ik mijn dag met het lezen in één van mijn Bijbels. Dat doe ik nu ruim 15 jaar en het verveelt me nooit. Het lijkt zelfs wel of ik er steeds enthousiaster over word. 
De Bijbel staat namelijk vol met hele mooie dingen voor ons. Dingen die me bemoedigen en waar ik blij van word. Dingen die ervoor zorgen dat we een gezond zelfbeeld krijgen en steeds meer eigenwaarde. 
Het is belangrijk een goed zelfbeeld te hebben en van jezelf te houden! 
Gods enige gebod is namelijk: 'Heb Mij lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en je naaste als jezelf'
Als ik  niet van mezelf houd heeft mijn naaste dus eigenlijk een probleem.
In onze Nederlandse cultuur wordt ons vaak geleerd dat we bescheiden moeten zijn over onszelf, -we zijn maar gewoon, niks bijzonders. Maar de Bijbel zegt iets heel anders over ons. De Bijbel zegt dat we met zeer veel zorg en toewijding gemaakt zijn. Dat de allerhoogste God ons zelf tot in detail bedacht en gemaakt heeft. Dat we waardevol zijn en zeer geliefd. Dàt is dus wat we moeten geloven en waar we naar moeten leven! Zo moeten we onszelf zien èn onze naaste.

Wat een gave waarheid weer!

maandag 16 mei 2016

WEET WIE JE BENT

Wat zegt de Bijbel over onze identiteit?
Wie zijn we? Wie ben jij?
Als je weet wie je bent maakt dat je sterk en kun je ook sterk in het leven staan.
Wie ben je, als vrouw, als dochter van God?
Wanneer de waarheid van wat God over je zegt werkelijk tot je doordringt dan maakt dat je zo sterk dat niets je nog omver zal kunnen werpen en dat je zult kunnen blijven staan in elke situatie.
Als het werkelijk tot je doordringt dat God super veel van je houdt dan zorgt dat ervoor dat je dat begint uit te stralen. Familie, vrienden, kennissen , collega’s, iedereen zal het zien.
We hebben een grenzeloos potentieel in ons. Jij hebt grenzeloos potentieel in je. Alles wat God als verlangen in je hart legt kun je bereiken, omdat Hij het mogelijk maakt door ons heen.

Waar je op focust wordt groter. Als je focus ligt op Gods mogelijkheden in jou zal die zekerheid groeien en zul je meer en meer Gods plan voor jouw leven kunnen leven.
“Jullie zullen hetzelfde en meer doen dan Ik” zei Jezus. Dat is een belofte en een zekerheid. 

Focus erop, geloof het en zie het waarheid worden in je leven!