woensdag 18 mei 2016

GODLIKEIk vind het gaaf om me eens wat meer te verdiepen in wat de Bijbel zegt over onze identiteit omdat ik ervan overtuigd ben dat we tot zoveel meer in staat zijn en dat er zoveel meer mogelijk is dan wat we daadwerkelijk doen.
Het begint al in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Daar zegt God eigenlijk al precies wie we zijn en wat Hij voor ons voor ogen heeft.

Genesis 1:26-28 Toen zei God: “Laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht” God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei:”vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar…..”

We lijken als twee druppels water op God. We zijn Zijn evenbeeld. Mannelijk en vrouwelijk,  gelijkwaardig en samen één geheel. Eén geheel maar wel met specifieke eigenschappen.
Wat is Gods doel met de vrouw? Met mij?

In Genesis 2:18 staat: En de Here God zei: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen”

Toen God dacht: “Ik ga hem iemand geven om zijn leven mee te delen” dacht Hij aan ons, aan de vrouw. God had een beeld, Hij had een plan, een idee, Hij heeft over ons nagedacht. 
Vanaf het begin is het ons doel geweest ons leven te delen en anderen te helpen.

Helpen is een heel breed en mooi begrip. God heeft prachtige eigenschappen en mogelijkheden in ons gelegd. Hij heeft iets heel moois voor ons als vrouw voor ogen.
Toen God de vrouw bij de man bracht zei deze: “Ja, dit is wat ik nodig had!”
Wij waren de oplossing voor de eerste keer dat God zei “Het is niet goed…”

Wij hebben de mogelijkheid in ons de oplossing te zijn voor anderen door te delen wat God in ons gelegd heeft en een hulp te zijn.

Wat een mooi doel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten