maandag 12 augustus 2013

Wie heeft dit van u verlangd?

Vakantie voorbij. Vincent is na een bijna drie weken durende logeerpartij weer naar zijn eigen huis vertrokken en Fred is al vroeg naar z'n werk. Voelt toch een beetje eenzaam. Ik neem nog maar een kop koffie en lees Jesaja 1

'Wie heeft dit van u verlangd?'
Dit is de zin die me treft in Jesaja 1.
Deze vraag stelt God aan zijn volk.
Het volk wat offers brengt, zich aan de sabbat houdt, Gods feestdagen viert, samenkomt, samen aanbidt en samen bidt.
Perfect zou je zo zeggen, ze doen toch alles wat aangenaam is in Gods ogen? Ze brengen reukoffers, brandoffers, komen samen om God te aanbidden 'breiden hun armen uit' staat er zelfs, ze houden zich blijkbaar aan alles waar ze zich aan horen te houden.
Toch zegt God over al deze dingen: 'zij zijn mij een last, Ik ben moede ze te dragen'
Maar wat wil Hij dan? Wat moeten ze nog meer doen?
Nou dit in ieder geval niet. Ik vind Gods vraag zo gaaf 'Wie heeft dit van u verlangd?'
God blijkbaar niet. Blijkbaar zijn het door mensen verzonnen rituelen.
Wat God van zijn kinderen verlangd staat er namelijk ook:
Doe je boze daden weg uit Mijn ogen
Houdt op kwaad te doen.
Leer goed te doen
Tracht recht te houden
Houdt de geweldenaar in toom
Doe recht aan de wees
Verdedig de rechtszaak der weduwen

En dan zul je het goede des lands eten.

Dit eerste stukje van Jesaja eindigt met: de mond des Heren heeft gesproken.

Dit is wat God zegt, dit is wat Hij wil! En dat is wat ik altijd probeer te zoeken in Gods Woord: Zijn wil.
God zoekt oprechte harten, mensen die van harte goed doen en rekening houden met anderen, mensen die van harte goed zijn, van harte liefhebben, mensen die Zijn evenbeeld uitdragen en van al het andere vraagt Hij: Wie heeft dit van u verlangd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten