vrijdag 30 augustus 2013

Dan toch maar liever een schaap.


John 10

Vanmorgen las ik Johannes 10 waarin Jezus vertelt wie Hij is, voor wie Hij gekomen is en waarom. Gevolgd door uiteraard het commentaar en de veroordeling van de wijsneuzen schriftgeleerden die Jezus voor gek verklaren en Hem uitjouwen. Maar wat hadden deze schriftgeleerden te bieden dan?
En ik bedenk: Jezus wat ben ik blij dat ik bij Uw kudde mag horen.
U kent mij en ik ken U.
Ik herken Uw stem als U mij roept of als U gewoon tegen mij praat. Ik weet wanneer U het bent en ik voel me zo veilig bij U. Ik weet dat U mij zult beschermen, altijd, tegen elke wolf die me probeert aan te vallen. Geen schijn van kans.
Waar anderen er op uit zijn te nemen en te stelen, dromen en verlangens te doden, kansen en mogelijkheden te ontnemen, hoop en visie te stelen, geloof te doden daar bent U gekomen om te geven. Hoop, liefde, geluk, gezondheid, mogelijkheden, dromen, verlangens, leven in overvloed.
Ik volg U graag Heer, U bent een Goede Herder, U zorgt goed voor mij, U zorgt dat ik niks tekort kom en U beschermt mijn leven met Uw leven, U laat mij leven in vrijheid en biedt mij een veilig thuis. U geeft mij meer dan waar ik ooit op kon hopen of verwachten. 
Hoe kan ik niet voor U kiezen? Hoe kan ik niet bij U willen horen? Hoe kan ik U niet geloven?
Elke daad die U doet is goed, elk woord wat U spreekt is waarheid, elke raad die U geeft is vol wijsheid, alles wat U zegt en doet is ten goede. Hoe kan ik niet bij U willen horen, hoe kan ik niet met U op willen trekken?
Dank U dat U gekomen bent om leven te geven, echt en eeuwig leven, een leven wat onze dromen overtreft, Goddelijk leven, in overvloed.

2 opmerkingen: