vrijdag 25 september 2015

BETTER TOGETHEREén van mijn lievelingsbijbels is The Message. Hierin staat alles vaak zo mooi beschreven. Vaak word ik geraakt door slechts een deel van een zin of tekst, zoals bijvoorbeeld in 1 Thess.1:8 waar o.a. staat: ‘Your lives are echoing the Masters word…..’
en een stukje verder: ……you’re the Message!’
Door ons leven weerklinkt het woord van God, wij zijn de boodschap van God.

God wil graag spreken in deze wereld door jou heen. Hij wil Zijn boodschap bekend maken door jouw leven. Door je leven aan God te geven en een gelovige te worden word je meteen een boodschapper van Hem.
‘Wat het ik nou te vertellen?’ kun je je afvragen ‘wat heb ik nou te delen?’, maar we hebben allemaal een leven vol ervaringen, waarmee we anderen kunnen helpen en bemoedigen. ‘Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich’ staat in 1 Joh.5:10a.

Net zo goed als wij wijze levenslessen kunnen trekken uit de Spreuken die Salomo opgeschreven heeft kunnen anderen leren van ons leven.
Hoe had je bijvoorbeeld iets aan Gods woord of je relatie met God toen er dingen mislukten in je leven? Hoe heeft God je geholpen toen je in financiële moeilijkheden zat? Wat had je aan je geloof toe je pijn had of je zorgen maakte of je depressief voelde?
Waar was God in je ongeduld, ziekte, teleurstelling? Hoe heb je Hem ervaren in je leven?
Hoe heb je Zijn liefde gevoeld, waaruit bleek Zijn hulp? Hoe had je het zonder Hem moeten stellen en waar stond je zelf?

Vaak vinden we het moeilijk om uit ons leven te delen, vooral als het gaat om moeilijke perioden maar we zijn op veel gebieden ervaringsdeskundigen. En wie kan ons beter helpen dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?
God zegt dat we zorg moeten dragen voor elkaar en dat de wereld ons zal herkennen aan de liefde die we voor elkaar hebben. 
We kunnen zorgdragen voor elkaar door ons hart te delen en elkaar hiermee te troosten, bemoedigen en helpen.
We’re better together!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten