zondag 6 september 2015

DRESSED IN THE WORD OF GOD.Write these commandments that I’ve given you today on your hearts. Get them inside of you and then get them inside your children. Talk about them wherever you are. Sitting at home or walking in te street; talk about them from the time you get up in the morning to when you fall into bed at night. Tie them on your hands and foreheads as a reminder.
(Deut.6:6-8 MSG)
God’s Woord is zo gaaf. Telkens als ik een tekst zoals deze lees maakt mijn hart een sprongetje van geluk omdat God Zijn plan met de wereld zo tot in detail heeft beschreven.
‘Schrijf Mijn woorden op je hart’ zegt Hij. Ons hart, van waaruit al het leven voortkomt. ‘Bescherm je hart boven alles want dit de bron van je leven’, en ‘waar het hart van vol is, loopt de mond van over’. Als ons hart gevuld en beschreven is met de woorden van God zullen uit onze mond alleen mooie woorden komen, woorden van liefde, vergeving en bemoediging en woorden van mogelijkheden. Alles wat uit ons hart komt wordt eerst gefilterd door Gods Woord.
Onze handen waarop Gods Woord gebonden is, wat een gaaf beeld. Alles wat uit onze handen komt gaat eerst door Gods Woord en alles wat we aanraken wordt eerst aangeraakt door deze woorden.

En dan als laatste wil God dat we Zijn Woord op ons voorhoofd binden. Precies achter ons voorhoofd ligt het voorste deel van onze voorhoofdskwab. Hier gebeuren alle cognitieve, emotionele en motivationele processen. Al ons denken, begrijpen, leren, plannen en doelgericht handelen ontstaat hier, en precies hier wil God dat we Zijn woorden bevestigen zodat  alles wat we denken, alles wat we proberen te begrijpen, alles wat we plannen en alles wat we gaan doen kunnen staven aan Zijn visie omdat alles eerst in aanraking komt met Zijn Woord.


Het is Gods wil dat we een gaaf leven hebben en Hij geeft ons in Zijn Woord de perfecte handvaten om het best mogelijke leven te kunnen leiden en dat is wat mijn hart blij maakt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten