vrijdag 11 januari 2013

GODS VERLANGENDe winter lijkt dan toch te beginnen, het was vanmorgen echt koud, het vroor zelfs 2 graden. In de loop van de morgen kwam de zon en was het heerlijk. Lekker in de tuin gewerkt, nog steeds bladeren ruimen die in de herfst gevallen zijn, heerlijk ruikt dat!

Eergisteren schreef ik over de verlangens van het hart en hoe vaak de Bijbel spreekt over ons hart. Vanmorgen las ik Psalm 37 in de NIV waar ook weer gesproken wordt over de verlangens van het hart, dus deze verzen heb ik er maar even uitgehaald.

3a Trust in the Lord and do good
4   Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart
5   Commit your ways to the Lord, trust in Him and He will do this:
6a He will make your righteousness shine like the dawn

30 The mouth of the righteous man utters wisdom and his tongue speaks what is just
31 The law of his God is in his heart ,his feet do not slip.

Volgens mij staat hier gewoon dat als je voor God kiest, je vreugde in Hem vindt en op Hem vertrouwt, Hij je de verlangens van je hart geeft.

Maar het gaat verder. Als je voor God kiest en je Hem als Waarheid in je leven aanneemt ben je voor Hem rechtvaardig.

In vers 31 staat dat de wet van de Heer in het hart van de rechtvaardige is.

Dus als God je de verlangens van je hart geeft, geeft Hij je Zijn wet en Zijn verlangens.

God stuurde Zijn Woord naar de wereld: Jezus.
Jezus zegt in Johannes 10:10 Ik ben gekomen opdat je het Goddelijk leven kunt hebben en ervan kunt genieten in overvloed, ten volle, in overstromende mate.’
Dàt is Gods verlangen voor ons, Zijn verlangen wat in ons hart is.

Vertrouw op de Heer en doe goed
Verheug jezelf in de Heer
Verbind je leven aan Hem
Vertel alles wat je bezig houdt aan de Here
Vertrouw Hem
Word stil voor de Here en verwacht alles van Hem

dan geeft Hij je de verlangens van je hart! (HB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten