maandag 28 januari 2013

WALK THE WALKIk heb nu veel tijd om naar preken te luisteren. Zelf ben ik echt een fan van Joyce Meyer. Ik hou van haar directheid, ik hou ervan hoe zij gewoon zegt waar het op staat zonder allerlei verzachtende omstandigheden en ik ben het heel vaak met haar eens. Wat ik zeker met haar eens ben is dat je Gods Woord gewoon toe moet passen of je het nou snapt of niet en of het nou moeilijk is of niet. Als je de zegen wilt zul je ervoor moeten doen wat nodig is.
Gisteren luisterde ik nog een preek van haar die ongeveer het volgenden zei:

Er is altijd een strijd gaande tussen cultuur en Christendom. De Bijbel zegt dat we in deze wereld zijn maar niet van deze wereld. Als Christen moeten we weten wat we geloven en waarom we het geloven. We krijgen vandaag de dag zoveel voorgeschoteld dat we af en toe niet meer weten wat en wie we nou eigenlijk moeten geloven. Maar Jezus zegt in Johannes 14:6 heel simpel Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Niet een weg, een waarheid maar DE weg en DE waarheid.
Maar hoe weet je dat dan?
Door het toe te passen. Door echt werkelijk volgens de principes van de Bijbel te leven zul je ervaren dat het waar is. Als God zegt dat Hij je zal zegenen, zal Hij je zegenen, als Hij zegt dat Hij je ‘double for your trouble’ geeft, doet Hij dat ook, maar dan zul je wel volgens Zijn principes moeten leven. Alleen Zijn Boek lezen is niet genoeg.
Het gaat erom hoe je leeft! Het gaat erom dat je een doener van het Woord bent. Het gaat erom dat je je keuzes maakt in overeenstemming met Gods Woord. Maak jezelf geestelijk sterk door je te voeden met Gods Woord. Mozes bad in Exodus 33:13 maak mij toch Uw weg bekend.

Toen Jezus zei dat Hij DE weg was bedoelde Hij niet alleen de weg naar de hemel. Hij kwam om ons te leren leven. Hij kwam om een voorbeeld voor ons te zijn en als wij dan leven zoals Hij, laten wij Hem weer aan een ander zien, maar er zijn heel veel Christenen die praten zoals ze horen te praten maar niet leven zoals ze horen te leven. They talk the talk but don’t walk the walk. Ze gaan braaf elke week naar de kerk en doen daar precies wat verwacht wordt dat ze daar doen maar dat is het dan ook wel. God zegt echter niet dat men ons herkent aan onze kerkgang maar aan onze vruchten! Er is een manier waarop je hoort te leven en een manier waarop je niet hoort te leven. Toen Jezus naar de aarde kwam leefde Hij radicaal anders dan anderen. Jezus deed wat Zijn Vader van Hem verwachtte en Hij sloot geen compromissen om aardig gevonden te worden door de rest. Toen Jezus zei dat Hij de Weg was bedoelde Hij dat Hij ons de weg kwam wijzen en voor kwam doen hoe het moest.

Christen zijn begint met je zonden belijden en Jezus offer te aanvaarden en Hem te vragen in je hart te komen wonen maar daarna moet je het wel gaan leven. Een Christen hoort echt een andere levensstijl te hebben. Christen zijn is niet alleen elke week naar de kerk komen, naar voren komen bij elke oproep en bidden als je in de ellende zit.
Christen zijn is een levensstijl van commitment aan God. Christen zijn is doen wat Gods Woord zegt en stoppen met alleen maar te zeggen hoe goed je weet wat Gods Woord zegt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten