zaterdag 12 januari 2013

JEZUS STOPTEIn Johannes 14 neemt Jezus tijd voor Zijn discipelen en praat met hen over de tijd dat Hij niet meer bij hen zal Zijn. Hij vertelt hen een aantal belangrijke waarheden. In vers 12-14  zegt Hij: Ik vertel jullie de waarheid, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Dit is een belofte van Jezus aan Zijn discipelen, en als wij Jezus aannemen zijn ook wij Zijn discipelen.
Dat is nogal een belofte!
Geloven we deze belofte eigenlijk wel?
De autoriteit van God leeft in ons!
De vraag is: gebruiken we Hem ook? Nemen we de tijd om even te stoppen met onze drukke bezigheden op momenten dat het nodig is en gebruiken we dan deze autoriteit?
Want, wat heb je eraan als je het hebt maar het niet gebruikt?

Ik las vandaag namelijk het verhaal in Markus 10 over de blinde Bartimeüs. Jezus was daar onderweg met Zijn discipelen en werd door een grote menigte mensen gevolgd. Bartimeüs hoorde dat Jezus voorbijkwam en begon keihard te roepen: ‘Jezus heb medelijden met mij!’ 
De omstanders snauwden hem toe dat hij z’n mond moest houden, maar hij ging alleen maar harder roepen.
49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem’
51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien’
52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered’. En meteen kon hij weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg.

Toen Bartimeüs Jezus riep zei de menigte tegen hem dat hij z’n mond moest houden, maar daar trok hij zich niets van aan. Hij wist wie hij nodig had. Hij wist dat Jezus hem kon helpen en dat ook zou doen. 
Hij liet zich niet intimideren door een groep mensen die hem maar lastig vonden en blijkbaar dachten dat Jezus hem niet de moeite waard zou vinden om naar te luisteren.

Jezus stopte.
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem’
Als je Jezus roept zal Hij altijd stoppen en naar je luisteren. Je kunt 24 uur per dag een beroep doen op Jezus en Hij zal je nooit lastig vinden, Hij zal het altijd de moeite waard vinden wat je Hem te zeggen hebt.

Hier dacht ik weer terug aan Johannes 14 waarin Jezus zegt dat wij hetzelfde en meer zullen kunnen doen als Hij. Want, kunnen anderen een beroep op ons doen? Blijven wij ook stilstaan om te luisteren en te helpen? Nemen wij tijd voor een ander? Vragen wij wat we voor hen kunnen doen?
Jezus deed het wel en wij zouden het ook moeten doen als we inderdaad hetzelfde en meer willen doen als Jezus.

1 opmerking:

  1. Tsja, iets lezen en het ook geloven zijn twee verschillende dingen. Ik merk altijd wel dat als ik zo'n tekst meer dan eens lees, het meer gaat leven!

    BeantwoordenVerwijderen