dinsdag 1 januari 2013

WONDEREN1 januari, mijn ‘jaar van de wonderen’ is begonnen. Gisteren nog een kleine discussie over wonderen: ‘Wat is een wonder?’ of ‘Wat noem je een wonder?’ ‘Kan het niet gewoon toeval zijn?’ ‘Gebeuren er nog wel wonderen?’ ‘Zie jij nog weleens een wonder dan?’
Allemaal vragen die me toch wel aan het denken zetten. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat wonderen bestaan en dat ze ook nu, vandaag kunnen gebeuren. God is immers altijd dezelfde? De tijd verandert, mensen veranderen, maar God niet.

Het Bijbelgedeelte wat ik vanmorgen las bevestigde dat nog eens. Mijn groene leren True Identity NIV vertaling was vandaag aan de beurt. Dat is trouwens een hele gave Bijbel, op het voorblad staat:’ true identity, The Bible for women. Becoming who you are in Christ.’
Daar alleen word je toch al enthousiast van?

Handelingen 8 en 9 waren aan de beurt om te lezen. Twee hoofdstukken vol wonderen. 
Wonderen die gedaan worden door Jezus discipelen en ervoor zorgen dat er veel mensen tot geloof komen. En een wonder waarin Jezus persoonlijk ingrijpt in het leven van Saulus.

8:5  Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias...........ze zagen de wonderen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen.

9 Saulus geroepen
9:3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel.........Een stem zei: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’
Het was Jezus zelf die tegen Saul sprak en ingreep in zijn leven.
Saul veranderde radicaal van een vervolger in een volger.

9:32-34 Petrus trof een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag.
.....Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Chistus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde’ Onmiddellijk stond hij op.

9:36-42 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette.......
Ze werd ziek en stierf.
Petrus werd bij haar geroepen ‘hij knielde om te bidden en zei daarna tegen het lichaam: ‘Tabita, sta op!’  Ze opende haar ogen en leefde weer.

Wonderen bestaan! 
De tijd verandert, mensen veranderen maar God niet.
Jezus deed wonderen door Zijn discipelen heen en greep persoonlijk in in het leven van Saul. Wat Hij toen kon, kan Hij vandaag nog steeds. Ik zie uit naar Zijn wonderen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten