vrijdag 21 december 2012

KERSTKADO


Het is alweer bijna Kerstfeest. Het feest waarop we de geboorte van Jezus herdenken ruim 2000 geleden. Jezus die kwam om Zichzelf aan de wereld bekent te maken en te vertellen dat Hij onze Redder is.
Nu, ruim 2000 later zijn er nog steeds legio mensen die dat niet weten. Ze kennen wel de naam van Jezus maar weten niet dat Hij hun Redder is.
Wie gaat hen dat vertellen?

Paulus zegt dat wij Jezus persoonlijke vertegenwoordigers zijn en dat God Zichzelf aan de wereld voorstelt door ons. In 2 Korintiers 5:20 staat dat wij mensen moeten smeken zich met God te verzoenen.
Verzoenen betekent dat we iets goedmaken en weer vrienden worden met iemand. God vraagt ons Hem te helpen mensen vrienden met Hem te laten worden.
Hoe kunnen we dat doen?
Moeten we heel de tijd tegen iedereen het Goede Nieuws vertellen?
Ik geloof dat je altijd voor je overtuiging en je geloof in God uit moet komen ( 1 Petr.3:15 vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden), maar ik geloof ook dat we vooral ons geloof moeten leven en model moeten staan voor wat we geloven.

Paulus zegt dat we ‘levende brieven’ moeten zijn die iedereen kan lezen (2 Kor.3:2-3). Het is de bedoeling dan wij zelf de boodschap zijn. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat mensen Jezus door ons heen moeten zien schijnen. Onze gewoonten, onze daden, hoe we met anderen omgaan zeggen veel meer dan alles wat we zeggen met onze mond. Mensen in nood hebben veel meer aan daden dan aan woorden.

Meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus op deze aarde en Hij bracht een radicale boodschap: de boodschap van Liefde. Die boodschap geldt vandaag nog steeds. Het is een boodschap waarmee we niet alleen in de kerk moeten blijven zitten maar waarmee we de wereld in moeten. Het is een gave en belangrijke taak die God ons gegeven heeft en een grote verantwoordelijkheid.

In 1 Joh. 4:8 staat God is liefde.
Als wij God toestaan door ons heen te werken zal de wereld zien wie Hij is: een Vader die verschrikkelijk graag een persoonlijke relatie met ons wil en die ons wil helpen in elke situatie.

Een hele mooie boodschap lijkt me, een heel mooi kado voor iedereen. Kerst is een tijd van kadootjes geven dus een mooie tijd om te beginnen dit kado uit te delen aan iedereen.

Hele fijne, mooie, warme en gezellige Kerstdagen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten