donderdag 13 december 2012

SPREKEN OF ZWIJGEN?Soms gebeuren er dingen die dwars tegen het Woord van God ingaan.Soms worden er dingen gezegd die absoluut niet met Gods Woord overeenstemmen. Wat doe je dan? Spreken of zwijgen? 
Vaak houden we dan onze mond, ons wordt immers geleerd de ander lief te hebben en niet te oordelen. God zegt ons in Zijn Woord haastig te zijn met luisteren maar traag om te spreken (Jak. 1:19). Traag, zegt Hij. Hij zegt niet dat we helemaal onze mond moeten houden. Hij zegt slechts dat we weloverwogen moeten spreken.

Vandaag las ik Ezechiël 11 en 12 en zag daar dat God Ezechiël juist oproept om te spreken, en niet één keer maar wel acht keer in een hoofdstuk.

De Geest van God laat Ezechiël vijfentwintig mensen zien, leiders, en Hij zegt tegen hem: ‘Mensenzoon, dit zijn de mensen die het onrecht bedenken en slechte raad geven aan deze stad’
God zegt; dit zijn de mensen die andere woorden spreken dan Ik en die een andere boodschap verkondigen dan Ik verkondig.
‘Daarom, spreek tegen hen: spreek o mensenzoon!’
En de Geest van God kwam over Ezechiël en Hij zei: ‘Spreek. Zeg: dit zegt de Heer....’
En dan volgt er een heleboel wat God zegt.
En uiteindelijk eindigt Ezechiël 12 met: ‘Want Ik ben de Heer; Ik zal spreken, en de woorden die Ik spreek zullen uitkomen. Ik zal de woorden spreken en ze doen, zegt de Here God’.

In het Oude Testament gaf God een profeet de opdracht Zijn Woord te spreken als mensen verkeerde woorden spraken. Vandaag woont God in ons allemaal en kunnen we dus allemaal Gods Woord spreken. Gods Woord is liefde en waarheid dus er niets mis mee om het te spreken. We kunnen er mensen mee bemoedigen en de weg wijzen en Gods waarheid vertellen. Jezus sprak ook de woorden die Hij zijn Vader had horen zeggen, Hij zei zelfs niets wat Hij de Vader niet had horen zeggen.
Vandaag de dag spreken heel veel mensen totaal andere woorden dan God en verkondigen een totaal andere boodschap dan God en dan is het denk ik gaaf dat wij, als volgelingen van Christus wel Gods Woord  spreken en Zijn boodschap verkondigen.

Als wij willen dat Gods woorden werkelijkheid worden denk ik dat het goed is ze te spreken. God sprak en het was er. Laten wij ervoor zorgen dat Zijn woorden blijven klinken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten