maandag 7 mei 2012

GET UP START WALKING!


7 mei 
Johannes 5:6-9
“Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem:  Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.  En het was sabbat op die dag.”
14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden,  zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.
Jesus said: ‘Do you want to get well? Get up start walking’ 14. Don’t return to a sinning life or something worse might happen.
De man was al 38 jaar ziek. Jezus noemt dit ‘a sinning life’, zondigen. Hieruit zou je op kunnen maken dat het zonde is als je ziek bent. Ik denk dat ermee bedoelt wordt dat het niet Gods bedoeling is dat je ziek bent, het is niet Zijn plan met je, Zijn doel voor jou. En zonde is: je doel missen. Jezus zegt ook: ‘Sta op...en ga lopen’ Berust niet in het leven wat je hebt, nee onderneem iets, sta op! Start walking! Start met het geloven van Gods Woord, start met uit te spreken wat Hij over je zegt, start je mogelijkheden uit te spreken. Gods mogelijkheden in jou. ‘ Pak je bed op en ga lopen’ De Farizeen zeiden:’He je mag je bed niet oppakken op een Sabbat’ Jezus zegt:’ Blijf geen seconde langer passief liggen, sta op!’
De man ligt al 38 jaar te wachten tot een ander hem zal helpen. Nu komt er iemand langs die zegt dat hij zelf op moet staan. Hij gelooft het en doet het. Dus: sta op uit je ‘zieke’ situatie en begin te lopen en keer niet terug naar je ‘zondige’ situatie opdat je niet iets ergers overkomt.
Een zondig leven is een leven waarin je iets anders verkiest te geloven dan wat Gods woord zegt. God zegt ik wil een leven voor je wat je stoutste dromen te boven gaat, maar jij gelooft iets anders en dat is zonde! Je gelooft de leugens en maakt daarmee God tot leugenaar en dat is zonde! Wat een ander ook zegt of wat een situatie je ook laat zien als het niet overeenstemt met Gods woord is het gezichtsbedrog en een leugen. Sluit je ogen en zie de waarheid voor je en sta op en loop. NU. Luister niet naar de mensen die tegen je zeggen:‘Vandaag niet, niet op een Sabbat’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten