zaterdag 26 mei 2012

VEROORDELING BOVEN GENEZINGHeel Markus 2 gaat daarover en wil laten zien dat de vrucht van vrijheid vreugde is en de vrucht van vastgeroeste traditie veroordeling.
In Markus 2 staan 4 verhalen waarin Jezus probeert duidelijk te maken dat altijd het belang van de persoon boven deze vastgeroeste tradities gaat.
In het eerste verhaal vergeeft Jezus een man zijn zonden, Hij neemt datgene weg wat de man in de weg staat normaal te kunnen functioneren. Hij zorgt ervoor dat de man weer kan lopen, zijn leven zelf weer in hand kan nemen zonder totaal afhankelijk te zijn van anderen. Jezus is uit op het welzijn van de man. Jezus is altijd uit op ons welzijn.
De godsdienstleraren veroordelen dit, ze zien alleen dat niet aan de ‘wet’ wordt voldaan, Jezus doet dingen die volgens hun wetten niet mogen! Blijkbaar is hun redenatie: beter wettig verlamd, dan onwettig gezond.
In het tweede verhaal eet Jezus met ‘verkeerde’ mensen. Hij bouwt een relatie met hen en geeft hen waardevolle ‘voeding’. Hij geneest hun verkeerde gedachten en laat hen ervaren hoe het is geaccepteerd te worden zoals je bent. Dat doet Jezus altijd!
Weer wordt dit door de godsdienstleraren veroordeeld.
En zo gaat het verder. 
Mijn conclusie is dat Jezus altijd uit is op verbetering en vreugde en vrijheid, en elk mens persoonlijk. Bij Jezus is elk mens waardevol. Jezus vertegenwoordigt liefde. Hij vergeeft, Hij accepteert je zoals je bent en stimuleert groei en ontwikkeling.
Hij kijkt naar je hart en laat je Zijn hart raken.
De godsdienstleraren daarentegen houden vast aan traditie, wat niets toevoegt. Stilstand, veroordeling en gevangenschap in wetten wat je de kans ontneemt verder te groeien. 
Jezus is voor groei, relatie en vrijheid. Hij kwam om LEVEN te geven.
Geef mij Jezus maar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten