vrijdag 4 mei 2012

MYSTERIE
Ik ben laat vandaag. Hou het vandaag dan maar bij een vraag.
Regelmatig lees ik nog iets in de Bijbel wat ik niet snap of waar ik geen antwoord op heb.
Zo ook vandaag.
Genesis 4:26, de laatste regel van het hoofdstuk: 'That's when men and woman began praying and worshipping God'

Zomaar een zin aan het eind van een hoofdstuk. Geen verdere uitleg.
Ik vraag me af: waarom begon men tóen met bidden en aanbidden?
Blijkbaar dede ze dat voor die tijd dus niet omdat het hier zo specifiek vermeld staat.
God had de wereld geschapen, de mens, het paradijs, had Adam en Eva vanwege hun zonde uit het Paradijs gezet. Zij kregen Kaïn en Abel, Kaïn vermoorde Abel. Eva kreeg Seth, Seth werd volwassen en kreeg zelf een zoon Enos, en toen begon de mens tot God te bidden en Hem te aanbidden.
Wat gebeurde er dat de mens toen begon met bidden en aanbidden?
Iedereen kende God al. Adam en Eva spraken met Hem in het paradijs. Kaïn had met Hem gesproken, God gaf Kaïn een merkteken opdat ze hem niet zouden vermoorden, Eva zei toen Seth geboren werd: "God heeft me een nieuwe zoon gegeven voor Abel, die door Kaïn is vermoord' en dan krijgt deze Seth een zoon en 'that's when men and women began praying and worshipping God'

Einde hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5, totaal ander onderwerp.
Gewoon één zin.
?????

Het zou een examenvraag kunnen zijn:
- Wanneer begon de mens met bidden en aanbidden?
Antwoord:
- Toen Seth zijn zoon Enos kreeg

Vraag 2:
-Waarom toen?

Ik hoop dat iemand mij het antwoord kan geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten