maandag 28 mei 2012

DON'T BE SHYSteeds vaker voel ik me dankbaar om hoe prachtig God ons gemaakt heeft, het geweldige plan wat Hij met ons heeft en de unieke gaven en talenten die Hij ieder van ons gegeven heeft. 
Elke gave en elke mogelijkheid die we van God gekregen hebben, hebben we gekregen om het leven van onszelf en anderen te verbeteren en meer waarde te geven.
Ieder van ons heeft iets wat deze wereld nodig heeft. Het is tijd om onze mogelijkheden en talenten te ontdekken en onszelf ervan bewust te worden dat we inderdaad iets toe te voegen hebben aan deze wereld.
Vandaag las ik de geweldige toespraak van Nelson Mandela:
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us, it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat onmetelijke kracht hebben. Het is ons licht, niet onze duisternis, wat ons het meest beangstigd. We vragen onszelf af, Wie ben ik om briljant te zijn, geweldig, getalenteerd en prachtig? Feitelijk is de vraag: wie ben jij om het niet te zijn? Je bent een kind van God. Het dient de wereld niet jezelf kleiner voor te doen. Er is niets opbouwends aan jezelf kleiner te maken zodat anderen zich niet onzeker zullen voelen bij je. W zijn allemaal bedoeld om te schijnen, zoals kinderen dat doen.We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te laten manifesteren. Het is niet slechts in sommigen van ons, maar het is in ons allemaal. En als wij ons eigen licht laten schijnen, geven we daarmee onbewust andere mensen toestemming dat ook te doen. Wanneer wij bevrijd zijn van onze eigen angst zal onze aanwezigheid anderen automatisch ook bevrijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten