maandag 21 mei 2012

EXCELLENCEexcellence
21 mei
Spreuken 31:13

13 Ze zoekt wol en linnen uit,
en spint en weeft met vreugde.
She seeks wool and flex, and willingly works with her hands.
Deze vrouw heeft een doel voor ogen en ze weet wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken. Ze zoekt naar middelen. In dit vers zit groei, ontwikkeling. Dit vers laat zien dat dingen een proces zijn en dat het proces op zich leuk kan zijn. Deze vrouw gaat de weg met plezier, ze heeft een doel voor ogen wat ze de moeite waard vindt en de weg ernaar toe loopt ze ‘met vreugde’ ‘willingly’
Ze begint met ruw materiaal, de grondstof. Dit moet terdege bewerkt worden, dat kost tijd en moeite, geduld. Maar ze doet het graag want ze kent het uiteindelijke resultaat. Ze wil graag ruwe onaantrekkelijke zaken bewerken en veranderen in iets moois. Ze heeft visie en is doelbewust, en ze heeft het vermogen plezier te hebben in hetgeen ze doet. Dat is heel waardevol; je werk met plezier doen. Ze zoekt naar mogelijkheden. Ze weet dat ze er zijn en ze zoekt ze op, dan ontwikkelt ze deze mogelijkheden met heel haar hart, doet alles wat nodig is om het eindresultaat zo mooi mogelijk te maken. Ze zal zich gelukkig en voldaan voelen als het doel bereikt is want ze heeft zich helemaal toegewijd.
Als je je werk met tegenzin doet doe je het hoognodige, je raffelt het af. Het voldoet net aan de eisen maar je voegt zeker geen waarde toe, streeft niet naar excellence. Zoek wat anders of doe wat aan je hartgesteldheid. Verander je denken. Focus op het eindresultaat en bedenk dat je alles wat je doet voor God doet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten