donderdag 3 mei 2012

BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN

BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN

Rom.14:17 The Kingdom of God is a matter of living a Life of goodness and peace and joy in the  Holy Spirit.

In Matteus 6:33 staat dat we eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten zoeken en dat al het overige ons bovendien gegeven zal worden. Er is zelfs een vertaling waarin staat dat het ons toegeworpen zal worden. 
In de Bijbel staat ook dat als je zoekt je zult vinden.
Het is niet zo moeilijk Gods Koninkrijk te vinden, het wordt n.l. Op diverse plaatsen beschreven, zoals ook hier in Romeinen 14: Gods Koninkrijk is een manier van leven. Een leven van goedheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest.
Voilà gevonden.
Het is echter niet de bedoeling het alleen maar te vinden, het is uiteraard de bedoeling het toe te passen en dat is voor heel velen van ons heel wat moeilijker. Heel hoofdstuk 14 gaat erover dat we elkaar niet moeten veroordelen en niet altijd commentaar op elkaar moeten hebben en in de vooronderstelling moeten zijn dat wij het beter weten; zoals wij het doen is het goed, en dus doet die ander het fout. Wij weten precies wat je mag eten en drinken, wanneer je moet werken en wanneer je moet rusten. Wij kennen al de regeltjes waaraan ieder ander zich moet houden en als ze dat niet doen zijn ze fout, punt.
Paulus zegt hier: Doe dat nou niet, leef gewoon je eigen leven en accepteer een ander zoals hij is, dat doet God namelijk ook, en jij weet het toch niet beter dan God, of wel?
Hoe iemand leeft is een zaak tussen hem en God, ieder is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Je wordt op het matje geroepen voor jouw leven, niet voor het leven van een ander.
Dus, zegt Paulus, doe nu zelf maar gewoon het goede, zorg voor vrede in je leven en wees blij met de Heilige Geest, luister naar wat Hij je te zeggen heeft, en dan zal al het overige je bovendien geschonken worden.

Vers 18 If you serve Christ with this attitude, you will please God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten