woensdag 9 mei 2012

GOD IS EEN GEVER


Romeinen 8:32
Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?
Sommige Christenen denken dat God geeft en ook weer neemt. Op begrafenissen wordt dat ook vaak gezegd. ‘De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Gezegend is de naam van de Heer.
God is een gever, geen nemer
Ik herinner me de vader van een jongen die verongelukt is. Hij vroeg me waarom God zijn zoon had laten verongelukken. Hij zei ‘Als God hem dan nodig heeft in de hemel, waarom dan met zoveel pijn?’ De man dacht dat God hem zijn zoon gegeven had en hem nu weer terug genomen had.
Job reageerde ook zo toen alles hem afgenomen werd. Hij dacht ook dat God dit deed en had er geen erg in dat satan de dader was. Job zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen’. (Job 1:21)
Het lijkt heel nobel dit te zeggen maar eigenlijk laat het gewoon zien wat een verkeerd beeld je hebt van God.
Jezus geeft en geeft en geeft
Als kinderen van God weten we wat Zijn wil is voor ons. Hij is een gever geen nemer. Jezus zei:‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven’ (Luk.12:32)
De dief is de duivel. Hij komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Jezus kwam om ons leven te geven en overvloed.
(Joh.10:10)
Jezus hielp iedereen die om hulp vroeg, genas alle zieken en aan het kruis gaf Hij Zijn leven! Hij heeft nooit iets afgenomen van de mensen die naar Hem toekwamen. En de Bijbel zegt dat wie de Zoon gezien heeft de Vader gezien heeft. (Joh.14:9)
God is Degene die je alle goeds geeft en als Hij ons al het allerbeste gegeven heeft, Zijn Zoon, zal Hij dan niet met Hem ons alles schenken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten