donderdag 31 mei 2012

DO YOU MAKE IT TO THE PROMISED LAND?Exodus 12:37-38 (HB) Daarna verlieten de Isrealieten Raämses en trokken lopend naar Sukkoth. Het was een menigte van 600.000 mensen, de kinderen niet meegerekend!
Daarbij kwam ook nog een aantal mensen van niet-Joodse afkomst.
Toch minimaal zo’n miljoen mensen denk ik. Een miljoen mensen op weg naar het Beloofde Land, onder leiding van God. Een miljoen mensen samen met God op weg naar Gods plan voor hen.
En twee die er uiteindelijk aankwamen.
Twee mensen uit een miljoen die consequent bleven kiezen voor Gods waarheid, ongeacht wat de rest deed.
De rest focusten zich helaas meer op hun omstandigheden dan op God.
Ze klaagden, mopperden en deden hun eigen zin, vonden dat ze het beter wisten dan God, waardoor velen van hen onderweg stierven.
En uiteindelijk bereikte niemand van hen hun Beloofde Land, op twee na.
Numeri 26:64-65 Onder dit aantal Isrealieten was er niet één die ook geteld was bij de vroegere telling in de Sinaï-woestijn!
Want de mensen die indertijd werden geteld waren gestorven....
De enige uitzonderingen waren Kaleb en Jozua
Twee bereikten Gods doel, de rest stierf in de woestijn terwijl ze in elf dagen hun Beloofde Land hadden kunnen bereiken.
Wat hadden Kaleb en Jozua wat de rest niet had?
Ze hadden een rotsvast geloof in God, wàt de omstandigheden ook zeiden. Zij geloofden God onvoorwaardelijk.
Numeri 13:28-31 ‘Maar de mensen die daar wonen, zijn sterk en hun steden zijn goed versterkt en groot. We hebben zelfs reuzen, kinderen van Enak gezien!
De Amelekieten wonen in het Zuiden, en de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. Langs de kust van de Middelandse Zee en het rivierdal van de Jordaan wonen de Kanaänieten.
Toen kwam het volk in opstand tegen Mozes. Maar Kaleb probeerde het te kalmeren en zei:‘Laten we nu optrekken en het land in bezit nemen, want wij zijn sterk genoeg om het te veroveren!’
‘Niet tegen mensen die zo sterk zijn als zij’ vonden de andere spionnen ‘Ze zouden ons vernietigen’
Als je jouw door God Beloofde Land wilt bereiken en in wilt nemen luister dan naar God, focus op God, pas Gods Woord toe, al ben je de enige in heel de groep waar je toe behoort.
Als God iets zegt en mensen of omstandigheden zeggen iets anders dan is wat God zegt altijd de Waarheid en God maakt Zijn Woord altijd waar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten