zondag 3 juni 2012

DECEIVE NOT YOURSELVESJeremia 38:9 (KJ) Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart.
In vers 8 zei God: the Chaldeans shall come again, and fight against this city.
Als God eenmaal Zijn woorden gesproken heeft zal gebeuren wat Hij gezegd heeft, Zijn woorden hebben immers scheppingskracht.
Is dat niet super bemoedigend?
Kijk eens naar alle mooie woorden en beloften die God uitspreekt in Zijn Woord; die zullen allemaal werkelijkheid worden want Hij heeft ze gesproken.
In Jeremia zegt God: Deceive not yourselves by saying..................
Hou jezelf niet voor de gek door iets anders te zeggen dan God al op de stippeltjes uitsprak.
Gaaf want die stippeltjes daar komen vaak heel wat hersenspinsels op terecht, zorgen, maaren, wat als-en, alles behalve wat God zei.
Dat alleen al triggert mij om alles te willen weten wat Hij uitsprak zodat ik dat op de stippeltjes in kan vullen en zo Gods Woord waarheid mag zien worden in mijn leven.
In Jesaja 55:10-11 staat
Zoals sneeuw of regen neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood is om te eten-
Zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit Mijn mond:
Het keert niet vruchteloos naar Mij terug
niet zonder eerst te doen wat Ik wil
en te volbrengen wat Ik gebied.
In plaats van ons te laten ontmoedigen door woorden van de wereld
kunnen we ons beter laten bemoedigen door woorden van God.
Deceive not yourselves!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten