dinsdag 12 juni 2012

ZIE DE OVERVLOED DIE IN JE IS


Lukas 17:21 .......want zie het Koninkrijk van God is binnenin u. (HSV)
Zeiden jouw ouders vroeger ook tegen je dat je je bord leeg moest eten en waren ze ook boos als je vergat het licht uit te doen op je kamer als je wegging? Herinnerden ze je er ook altijd aan dat er mensen op de wereld waren die honger leden, dat stroom geld kost en dat ze geen geldboompje in de tuin hadden staan?
En vertel jij deze dingen nu ook tegen jouw kinderen?
We focussen ons als vanzelf op tekorten. Maar Jezus deed dat niet. Zelfs temidden van een tekort, richtte Hij Zich nog op overvloed. Denk maar eens aan het verhaal met de vijf broden en twee vissen en wat Jezus ermee deed. Zei Hij: ‘Wat moet ik hier nou mee, dat is toch veel te weinig voor zoveel mensen’? Nee, Hij focuste niet op het natuurlijke, het zichtbare, het tekort. Hij richtte Zijn ogen op het Koninkrijk van God waar altijd overvloed is, en de broden en vissen vermenigvuldigden en meer dan vijfduizend mensen aten ervan. (Joh.6:1-13)
God wil niet dat je je richt op de tekorten die je hebt. Hij wil niet dat je je zekerheid haalt uit hoeveel je verdient of hoeveel geld je op de bank hebt staan. God wil dat je je bewust bent van de overvloed in Zijn Koninkrijk. En als je Jezus in je hart hebt gesloten is dat Koninkrijk in jou!
Jezus zei ‘ want zie het Koninkrijk van God is binnenin u’. Dat betekent dat het Koninkrijk van God niet een plaats is. Het is binnenin je en de overvloed die er is dus ook. Dus als je overvloed wilt ervaren in je leven word je dan eerst bewust van de overvloed binnenin je en laat deze naar buiten komen. ‘Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en het andere zal je bovendien geschonken worden’ (Mat. 6:33) . ‘Zoek’ wil zeggen: kijk eerst naar hoe God het bedoeld heeft.
God wil niet dat je je richt op je tekorten die je aan de buitenkant ziet maar dat je je richt op de overvloed aan de binnenkant want Zijn Koninkrijk is binnenin je!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten