woensdag 13 juni 2012

LIEFDE GEEFT RUIMTE
13 juni, lijkt me wel wat voor 1 Korintiers 13, Liefde.
The Message: Love doesn’t force itself on others,
Liefde dringt zichzelf niet op.
Liefde geeft ruimte,
liefde dringt zich niet op aan anderen.
Liefde is de ander de ruimte geven om zijn vrije wil uit te leven en zichzelf te kunnen zijn.
Liefde is naar die ander kijken door Gods ogen en dàt wensen wat het allerbeste voor die ander is.
Liefde is afscheid nemen van het willen veranderen van anderen. 
Dat schept ruimte en liefde.
God durfde het risico te nemen ons een vrije wil te geven. Liefde geeft ruimte.
Het tegenovergestelde van ruimte is controle. Controle maakt je heel klein en onzeker, onstabiel en afhankelijk. 
Je zegt: ‘Jij kunt het zelf niet. Ik weet hoe het moet en jij moet het doen zoals ik zeg’
Maar God is de Vader, de Opvoeder, niet jij.
Je beperkt iemand in zijn vrijheid en in wat hij had moeten doen in zijn leven.
Het verstikt als een ander je in je vrijheid beperkt.
Door ruimte te geven help je een ander ontwikkelen.
Je zegt: ‘Ik geloof in jou, ik geloof dat jij het goed gaat doen.’
Je gelooft in iemands potentie.
Net als God.
Dat vraagt moed,
zoals God de moed had en ons vrijheid gaf.
God heeft het allerbeste met ons voor.

1 opmerking: