maandag 6 augustus 2012

EEN WERELD VAN VERSCHIL
Vandaag moet Dennis weer terug naar de kliniek. Hij is een weekje thuis geweest en moet nu weer terug. Vorige week zei Marly een zinnetje tegen mij wat maar steeds in m’n hoofd bleef zitten: ‘Jenneke er moet een sleutel zijn’.
Vanmorgen las ik Matteüs 14 en ik denk ik de sleutel gevonden heb: Handelen we conform wat we zien of handelen we conform wat we weten?

In Matteüs 14 staat het verhaal waar Jezus meer dan 5000 mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen. En daar zie je het grote verschil tussen wat er gebeurt als je je gedraagt naar wat je ziet of naar wat je weet. De discipelen zien 5 broden en 2 vissen, veel te weinig voor de duizenden mensen die er waren. Jezus echter kijkt niet naar de 5 broden en de 2 vissen maar naar de mogelijkheden van Zijn Vader, de almachtige God.

Wat ik gisteren schreef over het vernieuwen van je denken dat zie je hier gebeuren. De discipelen denken gewoon, heel aards, zoals wij allemaal denken: je ziet iets, en daar trek je een conclusie uit, dat is onze ‘lifestyle’. Jezus ‘lifestyle’ is echter: Hij ziet iets maar Hij weet wat Zijn Vader kan, Hij kent het plan van Zijn Vader en Hij reageert automatisch op dat weten, en ik denk dat dat een sleutel is voor ons allemaal.

Wat laat je je handelen bepalen?
Als je naar je bankrekening kijkt en je ziet: Saldo 33,00 euro, maar je hebt voor 33000 euro rekeningen dan denk ik dat dat ieder van ons in paniek zou raken en zou denken ‘dat is onmogelijk’, en menselijkerwijs is het ook onmogelijk. Jezus zag ook: Saldo 5 broden , nodig 5000. Te weinig dus, maar Jezus keek omhoog en dankte God, Hij wist dat bij Zijn Vader alles mogelijk is en ik denk dat dat de sleutel is: handelen we naar wat we zien of besluiten we te handelen naar wat we weten?

Jezus laat hier in het natuurlijke zien wat er gebeurt als je handelt overeenkomstig wat je weet in plaats van wat je ziet. Hij laat zien en bewijst: Dit gebeurt er als je niet je vertrouwen stelt op wat je ziet maar op God. Het onmogelijke wordt mogelijk.

De discipelen focussen op het zichtbare, wat resulteert in onmogelijkheden. Jezus focust op de Almacht van God. Jezus handelt naar wat Hij weet, de discipelen naar wat ze zien.
Dit is de sleutel van het hele Woord van God.
Je ziet ziekte maar weet dat Jezus geneest.
Je ziet tekorten maar je weet dat Jezus voorziet
Je ziet onmogelijkheden maar je weet dat alle dingen mogelijk zijn voor hem die gelooft.

Jezus lifestyle is denken in mogelijkheden, denken en reageren conform Zijn Vaders waarheid en de lifestyle van de discipelen is reageren op het zichtbare.
Ga je voor wat je ziet of ga je voor wat je weet, omdat God het zegt?
Ga je bij de pakken neerzitten of kijk je omhoog en dank je God,
en zie je het onmogelijke mogelijk worden?

1 opmerking: