donderdag 16 augustus 2012

SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEESTEr zijn vragen waar we niet eerder antwoord op krijgen dan wanneer dat de bedoeling is. Er zijn vragen waar we ons eigenlijk ook helemaal niet mee bezig zouden moeten moeten houden. ‘Voor alles is een tijd’ zegt Prediker, maar moeten wij die tijd altijd precies van tevoren weten?

Vanmorgen begon ik, heerlijk in de zon, in een nieuw Bijbelboek: Handelingen, in The Message. Jezus is gestorven en weer opgestaan. Hij ontmoette Zijn discipelen weer en sprak met hen over het Koninkrijk van God en toen ze voor de laatste keer samen waren vroegen zij Hem: ‘Heer gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israel herstellen?’ en Jezus antwoord: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden’
‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen’......over de hele wereld.

Het gaat er niet om dat wij weten wanneer Jezus weer terug zal komen, Jezus zegt zelfs dat we ons daar niet mee moeten bemoeien, het is onze zaak niet. Onze zaak is het om de wereld door ons handelen te laten zien wie Jezus is.
Jezus zegt eigenlijk: Schoenmaker blijf bij je leest.

Waarom dan zoveel eindtijd studies terwijl Jezus zelf zegt: Bemoei je er niet mee, het zijn niet jullie zaken. ‘Timing is the Fathers business’
Doe beter wat je moet doen nu je nog hier bent.
Dit zijn Jezus laatste woorden.

Ik herinner me nog de posters op de NS stations met de mededeling ‘Dag des oordeels 21 mei 2011’
Wij, als nuchtere Nederlanders deden daar niet zoveel mee maar in Amerika waren er mensen die hun huis verkochten en hun baan opzegden, hun kinderen van school haalden. Gek? Jazeker, maar toch zijn veel Nederlandse Christenen ook bezig met het doen van voorspellingen en ook zij trekken volle zalen. Waarom als Jezus zo expliciet deze laatste woorden spreekt: Het zijn jullie zaken niet?

In Openbaring vertelt God precies wat er gaat gebeuren, maar wanneer, dat weet alleen Hij, en Hij zegt: Laten jullie nou heel de wereld  Mijn Koninkrijk maar zien en wanneer Ik terugkom dat zie je vanzelf want Ik kom als een dief in de nacht.
Het is niet jullie zaak!

Handelingen vertelt ons juist wat onze taak is in de tussentijd en over de geweldige mogelijkheden die God ons geeft door ons Zijn Heilige Geest te geven, NU. DIT is de dag die God ons geeft en waarop we onze talenten en gaven van de Geest mogen gebruiken.
Wij krijgen dezelfde kracht van de Heilige Geest die Jezus kreeg om Zijn wonderen te doen. (Dunamis) Wij krijgen dezelfde kracht en de kans om getuigen te zijn, wat wil zeggen dat we de kracht en de kans krijgen hetzelfde te doen als Jezus en Hem zo aan heel de wereld te laten zien. Dat is toch iets om geweldig dankbaar voor te zijn?

En de rest? Dat is onze zaak niet.

It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority.
But you will receive power and you will be My witness.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten