dinsdag 18 september 2012

GOD IN ZAKENVandaag las ik Leviticus 4. In eerste instantie vond ik het een zeer oninteressant stuk, maar ik heb mezelf voorgenomen iets te schrijven over datgene wat ik die dag lees omdat God zegt dat elk schriftgedeelte van Zijn woord geschikt is om te onderwijzen, dus: Leviticus 4. 

God laat hier zien hoe hij een onderneming minutieus plant, en runt. Toch wel interessant dus. Hij laat in eerste instantie zie dat het goed is om te delegeren. Hij is als het ware de opdrachtgever en Mozes is zijn voorman. Hij vertelt Mozes precies hoeveel personeel Hij, per uit te voeren taak, nodig heeft en aan welke eisen zij moeten voldoen. 
Vervolgens worden de werkzaamheden nauwkeurig beschreven en met Mozes doorgesproken, zeer nauwkeurig, tot in detail, zodat er geen twijfel bestaat aan wat het personeel moet doen en waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Risico's worden tot een minimum beperkt.

Het was wel grappig dat het net vandaag Prinsjesdag is. Er werd vanmorgen op TV een programma aan gewijd. Er werd gekeken naar de organisatie en voorbereiding van deze dag. En er werden diverse mensen geïnterviewd over de taken die zij hadden en over hun verantwoordelijkheden. Er was iemand die de verlichting moest regelen, hij vertelde hoeveel spots er moesten hangen en dat er niet één in het gezicht van de majesteit mocht schijnen. Verder kwam de meneer die de bloemen verzorgde aan het woord, er was een exact aantal doorgegeven, de kleur en de plaats waar ze moesten staan. Weer anderen moesten de oprit naar het paleis extra schoon maken.

Er zijn duidelijk veel overeenkomsten met Leviticus 4, waarin ook tot in detail verteld wordt hoe alles moet verlopen.

Weer een bewijs dat Gods principes nog steeds werken en nog steeds de beste zijn.
Mocht je dus een nieuwe onderneming willen starten en heb je advies nodig, in Leviticus 4 vind je het perfecte ondernemersplan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten