zaterdag 22 september 2012

THE MIRRORIk heb voor de verandering nog eens een nieuwe Bijbel gekocht: The Mirror Bible, en wat een gave Bijbel is dat! 

Voorin geven een heleboel bekende mensen hun oordeel, teveel om op te schrijven, maar een aantal ervan die indruk op me maakten wil ik hier graag citeren, vertaald natuurlijk.

Om het Woord van God op een juiste manier te bekijken moet onze lens waardoor we interpreteren de persoon Jezus Christus zelf zijn, en Zijn volbrachte werk.
(John Crowder)

Het was nooit de bedoeling van onze Vader om een getuigenis van Zichzelf te schrijven in koude, precieze zinnen; Zijn Woord is veel meer een liefdesbrief aan de gehele schepping,  de zachtmoedige liefde van een vader voor zijn kinderen.
(Jeff Pate)

Een kleine jongen die zijn vader en moeder  het donderen en het overweldigende geraas van de Niagara watervallen wilde laten horen en ervaren ving in een fles wat water op van de waterval en nam dat mee naar huis. Maar toen hij de fles thuis openmaakte om het te laten zien zei hij ‘Oh nee, het is dood!’  Zo is het ook met Gods Woord, als we zomaar wat van de Waarheid uit dit  ‘levend water’ halen- uit zijn originele context- is het een dood iets, maar terug in het oorspronkelijke levende water is het opwindend en nooit saai! Tijden lang hebben christenen de Bijbel gelezen zonder ooit het hart van de Vader te vinden. Als we de Bijbel lezen zonder Jezus als spiegel te zien, missen we compleet het doel. Deze Spiegel laat ons onszelf begrijpen hoe we altijd al bedoeld zijn.
(Mary-Anne Rabe)

Ik vind het gaaf in deze Bijbel de liefde van God als het ware van de bladzijden in je hart te voelen springen. De schrijver zelf vergelijkt het met een melodie, een klassiek muziekstuk opgebouwd uit een diversiteit van noten ‘en‘ zegt hij ‘niemand zou elke noot  apart interpreteren, maar altijd de compositie in z’n geheel’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten