donderdag 6 september 2012

LAAT JE DE MOND NIET SNOERENVeel wakker vannacht, van enthousiasme. Ik droom gewoon notitieboekjes, stofjes, kantjes en kraaltjes, de nieuwe business van Lily en mij. Alles wat ik zie verandert in een boekje, eigenlijk heb ik helemaal geen tijd om te slapen.
Vanmorgen dus vroeg uit bed.
Snel koffie en Johannes 10 en 11.

Wat was Jezus eigenlijk radicaal. Hij zei dingen die iedereen deed steigeren en toch zeker de religieuze leiders. Hij zei dingen als: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ ‘Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed’ en ‘Het gebeurt zoals je gelooft’

Wij weten hoe het verhaal verder gaat, hoe Jezus gekruisigd wordt en weer opstaat. Maar de mensen daar, toen, wisten dat allemaal nog niet dus wat Jezus zei was extreem radicaal. 

Het is niet voor niets dat velen Hem de mond wilden snoeren: ‘Weg met die man, we willen helemaal niet horen wat Hij te zeggen heeft’
En ik heb weleens het idee dat dat soms nog steeds zo is. Er zijn nog steeds ongelovigen en helaas ook gelovigen die liever niet Jezus woorden horen, tenminste niet al Zijn woorden.
Ze willen misschien wel horen van het geslachte Lam en bloed wat witter wast dan sneeuw of over vergeving en lijden maar Jezus woorden die gaan over Zijn mogelijkheden in ons, de woorden ‘Het gebeurt zoals je gelooft’ of ‘Jullie zullen hetzelfde en meer doen dan ik’ dat wordt toch precair want er gebeuren legio dingen die we helemaal niet willen.
Maar dat kan toch niet aan ons liggen toch?
Dat zou betekenen dat óns geloof tekort schiet, dat wij net als de discipelen die niet konden genezen en geen stormen tot bedaren konden brengen ‘kleingelovigen’ zijn, en wie wil dàt nou horen?

Ik schrijf dit niet om te veroordelen, verre van dat want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ik kan het ook niet. Zelfs de discipelen die dagelijks met Jezus omgingen konden niet wat Hij kon. Maar Jezus zegt het wel dus het is toch gaaf om ernaar te streven? In Efeziërs 3:20 staat: God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen, dat blijkt uit de kracht die in u werkt.  
Het zijn Jezus woorden die zeggen dat wij hetzelfde en meer zullen kunnen doen dan Hij en ik vraag me vaak af: ‘waarom willen wij Jezus woorden niet horen?’
‘U wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op deze aarde’ dat is Gods wens en wij bidden het.
Hoe vaak vraagt Jezus: ‘Gelooft U dat Ik u kan genezen, Gelooft u, gelooft u, gelooft u’
‘.....het zal gebeuren zoals u gelooft’

Toen Petrus en Johannes in de gevangenis zaten werd hen ook al verteld dat ze niet meer Jezus woorden mochten spreken. Er werd geprobeerd hen de mond te snoeren. 
Ook in deze tijd is het nog zo dat men mensen die Jezus woorden spreken liever de mond zou snoeren. ‘Het gebeurt zoals je gelooft’  wil iedereen dat wel horen?
‘Je zult hetzelfde en meer doen dan Ik’  willen we dat wel horen?
Ik denk dat het niet een veroordeling is als we het niet blijken te kunnen, ik denk dat het meer een bemoediging van Jezus was die zei: ‘Zie dan wat Ik doe en Mijn Geest komt in jou wonen, dus tap uit die kracht en doe wat Ik doe.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten