maandag 24 september 2012

JUST ASK


(Schilderij Lily Knol)

2 Korintiërs: 6 (The Dake)

18 En ik zal een Vader voor jullie zijn, en jullie zullen Mijn zonen en dochters zijn, zei God Almachtig’

Een Vader. God zegt hiermee dat Hij alle taken en verantwoordelijkheden op Zich neemt van een vader. Hij zal Zichzelf voor eeuwig wijden aan het liefhebben en zorgen voor Zijn familie.

Het is bijna onvoorstelbaar wat een geweldige vader God voor ons wil zijn. God overtreft alle vaders. Fred, mijn man, was dol op zijn vader, keek tegen hem op en zou alles voor hem over hebben. Zijn vader en hij hielden zielsveel van elkaar. Voor hem is het bijna ondenkbaar dat er een vader is die dàt nog overtreft. Toch zegt de Bijbel dat dat zo is, God overtreft alle vaders.

Het staat in Mattëus 7:11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel temeer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie Hem daarom vragen.

‘Ask and it shall be given’ staat in de verzen ervoor. Het woordje ‘ask’ is het Griekse aiteo wat te maken heeft met iets vragen wat je toekomt omdat je het als familielid mag verwachten, er als het ware recht op hebt.
Verwachten in de zin van dat je het normaal mag vinden dat je het ontvangt, zoals het normaal is dat een moeder haar baby de borst geeft, zoals een kind mag verwachten dat haar ouders voor haar zorgen, haar beschermen, haar normen en waarden bijbrengen, haar naar school zullen laten gaan en altijd het beste met haar voor hebben.

Het is Gods wil dat we vragen en krijgen wat we willen.
Psalm 23:1 De Heer is mijn Herder, het zal mij aan niets ontbreken.
Psalm 34:10-11 Wie Hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de Heer zoekt ontbreekt het aan niets.

De belofte van God dat Zijn kinderen nooit iets tekort zullen komen is één van de duidelijkste en meest voorkomende beloften in de Bijbel. Je mag alles aan je Vader vragen, Hij houdt van je en wil niets liever dan dat je gelukkig maken.

Markus 11:24 Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Joh.15:7 Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Als natuurlijke vaders naar hun beste kunnen hun kinderen geven waar ze om vragen en wat ze nodig hebben: eten, kleding, liefde, aandacht, respect, bescherming, verzorging als ze ziek zijn, kameraadschap hoeveel meer zal onze hemelse Vader dan voor Zijn kinderen doen die erom vragen.

Als: bescherming, troost, genezing, gezondheid, materiële voorspoed, wijsheid, acceptatie, of wat je ook vraagt iets goeds is in Gods ogen, vraag er dan om en trek de wil van God niet langer in twijfel. Het is Zijn wil al om het je te geven, dat zegt Hij zelf!

Onze natuurlijke vaders hebben misschien niet de kracht en de mogelijkheden om hun familie ten alle tijden te voorzien van alles wat ze nodig hebben, maar dat geldt niet voor God de Vader die alles bezit en alles regelt.

Just ask!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten