donderdag 13 september 2012

JE OOGST WAT JE DENKT


'Je wordt slecht door wat je denkt' (Mark.7:20)

Daar ben ik een boek over aan het schrijven: Over Denken.
Het gaat over hoe  gedachten richting aan je leven geven.
Onze gedachten bepalen voor een groot deel wie we zijn en hoe ons leven eruit ziet.
God probeert ons dat ook keer op keer duidelijk te maken, en hier staat weer zo'n voorbeeld.
Wie je bent wordt niet bepaald door de buitenwereld maar door je binnenwereld. Wat denkt je binnenwereld, is die het eens met wat je omgeving zegt of is die het eens met God?

In dit voorbeeld in Markus 7 vallen de farizeeërs erover dat Jezus discipelen hun handen niet wassen voor het eten; een traditie die zij blijkbaar heel belangrijk vinden, belangrijker dan Gods Woord. De discipelen vinden keer op keer op keer traditie (de buitenwereld) belangrijker dan Gods Woord en Jezus wijst hen daarop, Hij zegt:
Jullie kunnen heel mooi over God praten, maar in je hart (je binnenwereld) moet je niets van Hem hebben.
Maar zegt Hij Een mens wordt niet slecht van wat hij eet, maar door wat hij denkt, zegt en doet
Je wordt slecht door wat je denkt. Uit je innerlijk je hart komen slechte gedachten voort.

Bepaal met wie je denken het eens is, met traditie, gewoonten, de buitenwereld? Of is je denken het eens met God?

Onze gedachten zijn het zaad voor wat we zeggen en doen, en we oogsten ALTIJD wat we zaaien.
Zaai je de gedachten van de buitenwereld in je hart of ben je het eens met God en zaai je Zijn gedachten?
Jij bepaalt het!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten