dinsdag 3 juli 2012

GEDACHTENGOED


Elke ochtend als ik mijn gordijnen open doe kijk ik meteen recht in het nest van een grote duif. De moeder zit er nu al zeker 2 weken op, altijd. Of het nou stormt of regent of de zon schijnt, zij zit er. Ze lijkt nooit te eten of te drinken want altijd als ik naar buiten kijk zit ze er. Ze doet gewoon wat ze moet doen,dat is voor haar de natuurlijkste zaak van de wereld. Als ik weleens loop te mopperen of te klagen over weer iets wat ik moet doen, denk ik de laatste tijd vaak aan die duif die daar al weken zit en doet wat ze moet doen......
Jeremia 6:19 (Ampl.)
Hear,O earth: behold, I am bringing evil upon this people, the fruit of their thoughts (their scemes and devices) because they have not listened and obeyed My words, and as for My law, they have rejected it.
(Luister, aarde,zie,Ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten. Want ze hebben niet naar Mijn woorden geluisterd en ze gehoorzaamd, en Mijn wet hebben zij afgewezen)
Ik zit Jeremia te lezen en het begin is natuurlijk niet zo leuk. Een volk wat God verwerpt en God die hen hiervoor wil straffen. Wat God hier in vers 19 zegt vind ik heel interessant: ‘De vrucht van jullie gedachten.’ Het slechte wat Hij over hen brengt is het resultaat van hun gedachten.
Hun gedachten waren verkeerd en daardoor hun handelen. Ik ben ervan overtuigt dat alles begint in ons denken en dit is daarvoor een bewijs voor mij.
We zien het overal om ons heen elke dag. Zodra de politiek begint te denken over een teruglopende economie zie je het na verloop van tijd ook gebeuren. Denken, en dan spreken. Op TV, radio, internet, kranten. Gevolg: mensen gaan ernaar handelen; gaan zuiniger leven, bedrijven durven niet te investeren, geen nieuw personeel aan te nemen, en het begin van de economische achteruitgang is gemaakt: De vrucht van verkeerd denken.
En waarom denken ze verkeerd? Omdat ze niet luisteren naar ZIJN woorden, en omdat ze ZIJN wet verwerpen.
ZIJN woorden spreken namelijk voorspoed, zegen, overvloed, vooruitgang,autoriteit, genezing........Als je ZIJN wet denkt, spreekt en toepast.
ZIJN wet: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel, en uw naaste gelijk uzelf.
En: Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al het andere zal u bovendien gegeven worden!
Er zijn zelfs Bijbel vertalingen die de tekst verbasteren:
NBV Dat is de vrucht van hun bedenksels
SV    de vrucht harer gedachten
NBG de vrucht van hun eigen overleggingen
en dan ineens de Goed Nieuws Bijbel: de vrucht van hun daden.
Dit vind ik een kwalijke zaak want dit is niet wat God zegt, God heeft het over gedachten. Daden komen voort uit gedachten. De bron voor daden zijn gedachten, daar begint het.
Je kunt je daden niet veranderen als je niet eerst je gedachten verandert!


Briefje geschreven door jongen
                                                                                      met psychische problemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten