zondag 29 juli 2012

JE BENT WAT JE EETHele goeie preek vanmorgen over het toepassen van Gods Woord en over de autoriteit die wij hebben. Hoe het altijd onze keuze is of we Gods Woord prioriteit in ons leven laten zijn of ons laten verleiden door de leugen en die naleven.
Heel ons geloof draait erom in Jezus voetsporen te treden en zo Gods wil hier op aarde waar te maken.
Dan moeten we natuurlijk wel weten wat Gods wil is, en er is maar één manier om daar achter te komen: Zijn Woord,de Bijbel lezen.
Om te weten wat God wil, zullen we Zijn Woord moeten lezen. 
Ik hoor mensen vaak zeggen: ‘Ja maar ik heb een hekel aan lezen’ of ‘Ik kan niet goed lezen’ ‘Geen tijd’ en ga zo maar door, maar om te bereiken wat je wilt zul je moeten doen wat je moet doen.
Je kunt wel gered zijn maar hoe weet je wat je moet doen als je Gods Woord niet leest?
Hoe wil je je gedachten vernieuwen als je niet weet waarmee?
Waarmee wil je verleiding weerstaan als je Gods Woord niet kent?
Toen Jezus 40 dagen in de woestijn was en Hij honger had probeerde de satan Hem te verleiden door Hem erop te wijzen dat Hij als Zoon van God makkelijk een steen in brood kon veranderen. Jezus zei hierop: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord uit de mond van God.
Jezus vergelijkt Gods Woord met eten. Eten is een levensbehoefte en doen we elke dag, meerdere malen zelfs.
Jezus zegt hier en bij elke andere verleiding: Er staat geschreven. Wat wil zeggen dat Jezus heel goed wist wat er geschreven stond en dat kon Hij maar op één manier weten: door het gelezen te hebben.
Het is niet voldoende om een keer per week naar de kerk te gaan en daar een half uurtje te horen vertellen over Gods wil. Een student die een masteropleidng doet heeft ook niet genoeg aan een half uurtje college per week.
Als we werkelijk werk willen maken van Gods Wil en werkelijk Zijn Wil willen doen geschieden hier op aarde zullen we Zijn Wil moeten kennen en moeten weten waar we het over hebben en dat wil zeggen dat we ons er dagelijks mee moeten vullen.
In Romeinen 12:2 staat: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw denken te vernieuwen, om zo te ontdekken Wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
God wil graag dat wij onze gedachten vervangen door Zijn gedachten want als we ons denken niet veranderen zal ons leven niet veranderen, en al Gods gedachten kun je vinden in Gods Woord.
Jozua 1:8 Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Als je eenmaal gewend bent elke dag in je Bijbel te lezen zul je merken dat het inderdaad net zo onmisbaar is als eten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten