dinsdag 31 juli 2012

THE GOD-KIND OF WOMANSpreuken 31:11 Op haar (een degelijke huisvrouw) vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. (NBG)
The heart of her husband trusts in her confidently and relies on and believes in her securely, so that he has no lack of (honest) gain or need of (dishonest) spoil. (Amplified)
Deze vrouw voegt waarde toe aan haar man. Ze voegt waarde toe op elk gebied. Zelfs financieel: ze handelt, ze koopt en verkoopt, ze investeert. Zeker geen onderdanig dom vrouwtje. Nee ze heeft de touwtjes goed in handen. Ze managet haar huishouden op elk gebied. Ze geeft leiding aan het personeel, zorgt ervoor dat het huis in orde is, zorgt ervoor dat iedereen er altijd keurig netjes bij loopt. Ze ziet erop toe dat er altijd voldoende aanwezig is van alles wat nodig is in een huishouden. Ze zorgt voor een goede naam. Ze geeft aan de armen. Ze is slim en intelligent. Door haar goede zorgen is haar man een man van aanzien.
Als je leest over deze vrouw is het niet zo moeilijk te begrijpen waarom ze van waarde is voor haar man. Zij is de hulp die God in Genesis bedoelde. Haar man kan haar 100% vertrouwen, op elk gebied.  
Zij beheert het geld en is er volledig mee te vertrouwen, ze verkwist geen geld maar gaat er wijs mee om zodat hun vermogen toeneemt. Ze heeft genoeg om te geven aan de armen. Hoe vaak zie je tegenwoordig niet dat financiën gescheiden zijn? Man en vrouw werken alle twee, ze betalen de kosten samen en de rest is: ‘Dit is van jou, en dit is van mij ’ Jouw auto, mijn auto. Twee aparte rekeningen. Dit is niet hoe God het bedoeld heeft. Als je trouwt word je één, op elk vlak. Niet jij en ik, maar wij. Je gaat niet ieder voor je eigen gewin maar samen voor jullie gewin. In dit Spreuken 31 huwelijk ging dat zo, hij vertrouwt haar met heel zijn hart. En het brengt hem alleen maar voordeel, hij wint er rijkelijk bij. Tijd, geld, liefde, respect. ‘She will greatly enrich his life’. Dit is een hecht huwelijk gebaseerd op respect en vertrouwen. Dat werkt voor beiden goed. Als je weet dat je man je totaal vertrouwt en op veel gebieden op je steunt, wil je dat vertrouwen ook niet beschamen. Het doet je goed dat je man zo naar je kijkt, het doet je goed dat hij er gewoon vanuit gaat dat je goed bent in alles wat je doet. Het huis wordt opgebouwd. Groei, op ieder vlak. Voordeel, verrijking.
Je bent een verrijking als je de vrouw bent die God bedoelde, de vrouw die God je maakte. Als je gebruik maakt van alle potentie die Hij in je gelegd heeft. Je kinderen houden van je en je man draagt je op handen.
The God-kind of woman.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten