zondag 22 juli 2012

'WIE ZEG JIJ DAT IK BEN?'


Markus 8:29   
Toen vroeg Hij hun:’En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias’
Hoe jij over Jezus denkt bepaalt wat Hij kan doen in jouw leven. Als je Jezus als je geneesheer ziet, zal Hij je genezen. Als je Jezus als je beschermer en je schuilplaats ziet zal Hij je beschermen.
De mensen in Nazareth, Jezus thuis, zagen Jezus als een gewone man. Ze kenden Hem en zeiden:‘Hij is toch de zoon van de timmerman en Maria is toch zijn moeder? En Jacobus en Jozef en Simon en Judas zijn toch zijn broers? En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Ze zagen Jezus als een gewone man. Ze zagen Hem niet als de Zoon van God. Met als resultaat dat Jezus bij hen ook niet veel wonderen kon doen. (Mat.13:58) 
Wie ben Ik voor jou?
Tegenwoordig zien veel mensen Jezus als een wijze man die veel goed deed. En ze zeggen dat de wereld er veel beter uit zou zien als wij Zijn voorbeeld zouden volgen.
Ze zien Jezus niet als de Zoon van God die naar de wereld kwam om Leven te geven. Ze zien Hem niet als Degene die al onze zonden op Zich nam en die hele hoge prijs voor ons betaalde aan het kruis. En ze ontvangen ook niet van Hem wat ze nodig hebben, omdat ze Hem niet zien voor wie Hij is.
Hij is mijn God.
Jezus kwam niet alleen om het goede voorbeeld te geven. Hij kwam om ons te verlossen. Hij kwam om ons te rechtvaardigen. Hij kwam als onze Herder opdat het ons aan niets zou ontbreken. 
Jezus vroeg ooit aan Z’n discipelen:‘Maar wie zeggen jullie dan Ik ben?’ Jezus stelt deze vraag ook aan jou en aan mij.
Hoe je deze vraag beantwoord bepaalt hoe jij Jezus ziet. En hoe jij Jezus ziet bepaalt wie Hij is voor jou. Dus zie Hem als jouw God en Hij zal grote wonderen doen in jouw leven!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten