vrijdag 27 juli 2012

ONGELOOF
Mattheus 17:20  Hij antwoordde: ‘vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: ‘verplaats je van hier naar daar!’ en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Ik weet dat dit onderwerp heel moeilijk ligt, ook voor mezelf. Het kan zijn dat deze tekst je lijkt te veroordelen, dat is absoluut niet de bedoeling maar ik wil Gods Woord graag helemaal begrijpen, ook de teksten waarvan ik liever niet had gehad dat ze er stonden, maar ze staan er wel.
De discipelen vragen hier aan Jezus: ‘Hoe komt het dat wij deze man niet hebben kunnen genezen?’ en Jezus zegt hier: Ongeloof, jullie geloof is te klein want als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje dan had je het wel gekund. Het antwoord is dus simpel en duidelijk en dat komt hard aan want dat legt heel veel verantwoording bij ons en dat willen we niet. We willen niet horen dat het met ons geloof te maken heeft en daarom heb ik voor ik hier over schreef uitvoerig teksten in de Bijbel gezocht die hier over spreken en ik ben er een heleboel tegen gekomen. Ze zeggen allemaal hetzelfde: Het gebeurt zoals je gelooft, als je twijfelt, als je niet voor 100% zeker bent dan wordt je gebed gewoon niet verhoord en je kunt niet de dingen die Jezus kon.
Ik probeer een manier te vinden, voor mezelf, om het duidelijk te krijgen. Want ik twijfel net zo goed, als ik iemand in een rolstoel zie zitten dan durf ik niet te zeggen ‘sta op, je bent genezen’. Waarom niet? Omdat ik bang ben dat het niet zal gebeuren, dus ik twijfel. In Jacobus staat: als je twijfelt ben je als een golf die op en neer geworpen wordt door de wind, zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van God want hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 
Het lijkt alsof God hier het onmogelijke van ons vraagt, maar God vraagt niets van ons wat onmogelijk is.
In het stukje voor de vraag van de discipelen zegt Jezus: ‘Jullie kleingelovigen, hoelang  moet Ik nog bij jullie blijven?’ Hij vraagt eigenlijk: ‘Hoeveel moet Ik jullie nog laten zien, hoe veel moet Ik jullie nog voorleven, hoelang duurt het voor jullie geloven?’. Jezus zelf twijfelde natuurlijk niet aan Zijn Vader,Jezus zelf geloofde wel. En Hij vraagt aan Zijn discipelen: ‘Hoelang moet Ik nou nog bij jullie blijven eer jullie het ook eens geloven zonder twijfel?’  Het verschil met toen is: Jezus IS bij ons, altijd, vanaf het moment dat we voor Hem kiezen tot onze dood toe IS Hij bij ons en dat wil niet zeggen dat wij daardoor meteen perfect zijn maar Hij woont wel in ons dus alles waar Jezus voor staat zit in ons en daar kunnen we gebruik van maken. Zijn mogelijkheden, Zijn wijsheid, Zijn geloof, Zijn vertrouwen, Zijn zeker weten.
Dat Jezus tegen Zijn discipelen zegt: ‘een te klein geloof’ is niet een veroordeling dat is gewoon een vaststelling. Ik weet niet of God wel van ons verwacht dat we net zo’n groot geloof als Jezus hebben. Hij zegt alleen:’ ALS je het zou hebben dan zul je hetzelfde als Jezus kunnen.We hoeven ons er niet schuldig om te voelen, God veroordeelt ons er niet om en Hij legt geen schuld op ons, het is gewoon een vaststelling.
De discipelen vragen: ‘Waarom lukt het niet?’ en Jezus geeft het antwoord: ‘ Omdat je gewoon een te klein geloof hebt, daarom lukt het niet.’ Gewoon een eerlijk antwoord, geen veroordeling, niet een beschuldiging.
Gisteren schreef ik ook al: ‘Wat is dan geloof?’ Het antwoord is dat geloof absolute zekerheid is dat onze hoop werkelijkheid zal worden. Die absolute zekerheid is wel onze absolute zekerheid. Wij moeten het geloven. God gelooft het wel, wij  moeten het geloven. Wij moeten absoluut zeker weten. God weet het absoluut zeker, nou wij nog.
Onderstaand een aantal van de vele teksten die betrekking hebben op dit onderwerp.
Markus 9:23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’
Markus 11:22-24 Jezus zei tegen hen: ‘Heb geloof in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Johannes 14:12-14 Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.
En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.
Johannes 15:7 Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Jakobus 1:5-8 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden.
Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten